THEVENİN ÇÖZÜMLÜ SORULAR III

Elektrik devrelerinde en etkili analiz yöntemlerinden birisi olan Thevenin yöntemi ile ilgili çözümlü 3. Soru. Thevenin eşdeğer direnci ve Thevenin eşdeğer devresi. Thevenin eşdeğer akımı.


Örnek:

 Thevenin-yontemi-k3i1


Şekildeki devrede R1 = 13 Ω, R2 = 7 Ω, R3 = 5 Ω, R4 = 8 Ω, R5 = 15 V dur.

 Bu devrede R4 direnci için,

A) Thevenin eşdeğer gerilimini bulunuz.

B) Thevenin eşdeğer direncini bulunuz.

C) Thevenin eşdeğer devresini kurunuz.

D) Thevenin eşdeğer akımını hesaplayınız.

E) R4 üzerindeki gerilimi bulunuz.


Çözüm:

A) Thevenin eşdeğer gerilimini bulalım.

Bunun için R4 direncini çıkaralım.

Thevenin-yontemi-k3i2


1 numaralı göz için Kirchoff gerilim kanunu uygulayalım.

-60 + 13.I1 + 7I1 + 5I1 + 10 = 0

25I1 = 50

I1 = 2 A

R3 direnci üzerinden sadece I1 akımı geçmektedir. Bu akım R3 üzerinde,

2.5 = 10 V gerilim meydana getirir. Bu gerilim V2 kaynağı ile seri bağlantılıdır. AC kolundaki toplam gerilim,

VAC = 10 + 10 = 20 Volt olur.

Şimdi I3 akımını bularak R5 direnci üzerindeki potansiyeli hesaplayalım.

-30 + 15I3 = 0

I3 = 2 A

VR5 = 2.15 = 30 V


R4 üzerindeki gerilim, VAC – VAD ile bulunabilir.

VR4 = 20 – 30

VR4 = -10 V

Sonucun negatif çıkması R4 direncinin V3 kaynağına bakan kısmının pozitif olduğunu gösterir. Devre üzerinde göstermek gerekirse bu durum dikkate alınır.

R4 üzerindeki gerilimi 2 numaralı göze Kirchoff kuralını uygulayarak da bulabiliriz.

2 numaralı göz için,

-10 – 5I1 + VAB + 15I3 = 0

-10 – 10 + VAB + 30 = 0

VAB = -10 V

Bu değer Thevenin eşdeğer gerilimidir.

VTh = -10 V


B) Thevenin eşdeğer direnci.

Thevenin eşdeğer direncini bulmak için R4 direncini çıkaralım ve gerilim kaynaklarını kısa devre yapalım.

Thevenin-yontemi-k3i3


AB arasındaki eşdeğer direnci bulurken A noktasını devrenin girişi, B noktasını devrenin çıkışı kabul ederiz.

R1,2 = 13 + 7 = 20 Ω

R1,2,3 =20.5
25
R1,2,3 = 4 Ω

R5 direnci kısa devre olmaktadır. AB arasındaki eşdeğer dirence bir etkisi olmaz.

RAB = 4 Ω

RTh = 4 Ω


C) Thevenin eşdeğer devresi.

Thevenin eşdeğer devresini kurarken VTh = -10 olduğundan, akımın B noktasından gireceğini gözönüne alalım. Bunun için B noktasını yukarı, A noktasını aşağı getirelim.

Thevenin-yontemi-k3i4


Eğer A noktasını yukarıdaki yerine koyacak olursak, VTh kaynağının alt kısmını pozitif, üst kısmını negatif yapmalıyız.


D) Thevenin eşdeğer akımı.

Thevenin akımını bulmak için R4 direncini yerine takalım.

Thevenin_t3s1i5


R = 4 + 8 = 12 Ω


I =10
12
I = 0,83 A

ITh = 0,83 A


E) R4 üzerindeki gerilim.

R4 üzerindeki gerilim ITh ile R4 direncinin çarpımına eşittir.

VR4 = 0,83 . 8

VR4 = 6,64 V


Bağımlı Kaynaklarla Thevenin Teoremi


Thevenin Soruları -2

Düğüm Gerilimleri Yöntemi

Norton Teoremi Örnekler -2


SANATSAL BILGI

03/11/2018 

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI