THEVENİN ÇÖZÜMLÜ SORULAR III

Elektrik devrelerinde en etkili analiz yöntemlerinden birisi olan Thevenin yöntemi ile ilgili çözümlü 3. Soru. Thevenin eşdeğer direnci ve Thevenin eşdeğer devresi. Thevenin eşdeğer akımı.


Örnek:

 Thevenin-yontemi-k3i1


Şekildeki devrede R4 direnci için,

A) Thevenin eşdeğer gerilimini bulunuz.

B) Thevenin eşdeğer direncini bulunuz.

C) Thevenin eşdeğer devresini kurunuz.

D) Thevenin eşdeğer akımını hesaplayınız.

E) R4 üzerindeki gerilimi bulunuz.


Çözüm:

A) Thevenin eşdeğer gerilimini bulalım.

Bunun için R4 direncini çıkaralım.

Thevenin-yontemi-k3i2


1 numaralı göz için Kirchoff gerilim kanunu uygulayalım.

-60 + 13.I1 + 7I1 + 5I1 + 10 = 0

25I1 = 50

I1 = 2 A

R3 direnci üzerinden sadece I1 akımı geçmektedir. Bu akım R3 üzerinde,

2.5 = 10 V gerilim meydana getirir. Bu gerilim V2 kaynağı ile seri bağlantılıdır. AC kolundaki toplam gerilim,

VAC = 10 + 10 = 20 Volt olur.

Şimdi I3 akımını bularak R5 direnci üzerindeki potansiyeli hesaplayalım.

-30 + 15I3 = 0

I3 = 2 A

VR5 = 2.15 = 30 V


R4 üzerindeki gerilim, VAC – VAD ile bulunabilir.

VR4 = 20 – 30

VR4 = -10 V

Sonucun negatif çıkması R4 direncinin V3 kaynağına bakan kısmının pozitif olduğunu gösterir. Devre üzerinde göstermek gerekirse bu durum dikkate alınır.

R4 üzerindeki gerilimi 2 numaralı göze Kirchoff kuralını uygulayarak da bulabiliriz.

2 numaralı göz için,

-10 – 5I1 + VAB + 15I3 = 0

-10 – 10 + VAB + 30 = 0

VAB = -10 V

Bu değer Thevenin eşdeğer gerilimidir.

VTh = -10 V


B) Thevenin eşdeğer direnci.

Thevenin eşdeğer direncini bulmak için R4 direncini çıkaralım ve gerilim kaynaklarını kısa devre yapalım.

Thevenin-yontemi-k3i3


AB arasındaki eşdeğer direnci bulurken A noktasını devrenin girişi, B noktasını devrenin çıkışı kabul ederiz.

R1,2 = 13 + 7 = 20 Ω

R1,2,3 =20.5
25
R1,2,3 = 4 Ω

R5 direnci kısa devre olmaktadır. AB arasındaki eşdeğer dirence bir etkisi olmaz.

RAB = 4 Ω

RTh = 4 Ω


C) Thevenin eşdeğer devresi.

Thevenin eşdeğer devresini kurarken VTh = -10 olduğundan, akımın B noktasından gireceğini gözönüne alalım. Bunun için B noktasını yukarı, A noktasını aşağı getirelim.

Thevenin-yontemi-k3i4


Eğer A noktasını yukarıdaki yerine koyacak olursak, VTh kaynağının alt kısmını pozitif, üst kısmını negatif yapmalıyız.


D) Thevenin eşdeğer akımı.

Thevenin akımını bulmak için R4 direncini yerine takalım.

Thevenin-yontemi-k3i5


R = 12 + 8 = 20 Ω


I =10
20
I = 0,5 A

ITh = 0,5 A


E) R4 üzerindeki gerilim.

R4 üzerindeki gerilim ITh ile R4 direncinin çarpımına eşittir.

VR4 = 0,5 . 8

VR4 = 4 V


Thevenin Soruları -2

Düğüm Gerilimleri Yöntemi

Norton Teoremi Örnekler -2


SANATSAL BILGI

03/11/2018 

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI