ÜÇ FAZLI SİSTEMLERDE VEKTÖR DİYAGRAMLARI II

Mühendislik fakülteleri ve meslek yüksekokulları için üç fazlı sistemler konusu. Üç fazlı sistemlerde faz, hat gerilimlerinin ve akımların vektör diyagramlarının çizilmesi. Çözümlü soru.


Soru:

Üç fazlı Y – Y bağlı bir sitemde faz gerilimleri aşağıdaki gibidir,

VA = 500|35°

VB = 500 | 275°

VC= 500 |155°


Bu bobinlerin bağlı olduğu alıcının empedansları eşit ve 100|35° olduğuna göre,

A) Faz gerilimlerinin ve hat gerilimlerinin vektör diyagramlarını çiziniz.

B) Faz akımlarını bularak vektör diyagramlarını çiziniz.


Çözüm:

A) Faz gerilimlerinin gösterilmesi

Ucfaz_vektork2i1Şimdi fazlararası gerilimleri hesaplayarak hat gerilimleri ile faz gerilimlerini aynı düzlemde gösterelim.

VA = 500|35° = 500(cos35 + jsin35)

VB= 500 | 275° = 500(cos275 + jsin275)

VC= 500 |155° = 500(cos155 + jsin155)


VAB = VA – VB

= 500(cos35 + jsin35) – 500(cos275 + jsin275)

= 500(cos35 + jsin35 – cos275 – jsin275)

= 500(0,82 + j0,57 – (0,09) – j(-0,997))

= 500(0,73+ j1,567)

= 365 + j784|VAB| = √(365)2 + (784)2   

|VAB| = 865 V


Φ = tan-1(784/365)

= 65°

VAB = 865|65°


VCA = VC – VA

= 500(cos155 + jsin155) – 500(cos35 + jsin35)

= 500(cos155 + jsin155 – cos35 – jsin35)

= 500((-0,91) + j0,4 – 0,82 – j0,57)

= 500(-1,73 – j0,17)

= –865 – j85


|VCA| = √(865)2 + (85)2 

= 870 V


Φ = tan-1(-85/-865)

= 5° 

Reel ve sanal kısımlar negatif olduğundan, vektör 2. Bölgede olmalıdır. 2. Bölgede tan5 = tan180 + 5 

 = tan185 tir.


VCA = 870|185°


VBC = VB – VC 

= 500(cos275 + jsin275) –500(cos155 + jsin155)

= 500(0,09 + j(-0,996) –(- 0,91) – j0,42)

= 500(1 – j1,41)

= 500 – j705


|VBC| = √5002 + 7052

= 864


Φ = tan-1(-705/500)

= -55° 

Reel kısım pozitif, sanal kısım negatif olduğundan vektör 3. Bölgededir. Bu nedenle φ= 305° dir.

VBC = 864|305°


Şimdi vektör diyagramını oluşturalım.

Ucfaz_vektork2i2


B) Akımları hesaplayalım

VA = 500|35°

VB= 500 |275°

VC = 500 |155°


Bu bobinlerin bağlı olduğu alıcının empedansları eşit ve 100|35° olduğuna göre,

IA = 500|35°
100|35°
= 5|0°

IB = 500|275°
100|35°
= 5|-120°


IC = 500|155°
100|35°
= 5|120°


Akımların vektör diyagramları aşağıda gösterilmiştir.

Faz gerilimleri ile faz akımları arasında 35 derece fark vardır. Bu fark yük empedansından kaynaklanmaktadır.

Ucfaz_vektork2i3


Üç Fazlı Sistemlerde Vektör Diyagramları -1


Aşağıdaki linkte Y - Y bağlı üç fazlı örnek bir devre sorusu yer alıyor

Üç Fazlı Devre Soruları


SANATSAL BİLGİ

17/06/2019

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI