YILDIZ ÜÇGEN BAĞLI DEVRELER

Üç fazlı elektrik devreleri konusu. Yıldız – Üçgen bağlantılı devreler. Yıldız üçgen bağlı devrelerin tek faz eşdeğer devresi. Hat akımları, faz akımları ve gerilimlerin bulunması. Çözümlü soru.


Soru:

Yildiz_ucgenk1i1


Şekilde Yıldız – üçgen bağlanmış dengeli üç fazlı bir elektrik devresi görülmektedir. Z1, Z2, Z3  yüklerinin empedansları eşit ve 21Ω|45° dir. Z1 empedansı üzerinden akan IAB akımı 30A |15°, Z2 empedansı üzerinden akan akım 30A |135° dir.

Bu devre için,

A) IBC akımını hesaplayınız.

B) Ia, Ib, Ic akımlarını hesaplayınız.

C) VR, VS, VT gerilimlerini hesaplayınız.

D) Hat ve faz akımlarının vektör diyagramını çiziniz.


Çözüm:

Dengeli yıldız – üçgen bağlantıda akımlar arasında 120° faz farkı vardır. 

IAB = 30A |15°

ICA = 30A |135° ise,

IBC = 30A |15° - 120  

IBC = 30A |-105°   


Hat akımlarını hesaplayalım.

Ia = IAB – ICA 

IAB = 30(cos15 + jsin15)

ICA = 30(cos135 + jsin135)

IAB – ICA = 30(cos15 + jsin15 – cos135 – jsin135)

= 30(0,97 + j0,26 – (-0,71) – j(0,71))

= 30(1,68 – j0,45)

= 50,4 – j13,5

Ia akımının genliğini bulalım.

|Ia| = √(50,4)2 + (13,5)2 

= 52

Φ = tan-1(-13,5/50,4)

= -15°

Ia = 52A |-15°   


Ib akımını bulalım.

Ib = IBC – IAB

= 30A |-105° – 30A |15° 

= 30(cos-105 + jsin-105 – cos15 – jsin15)

= 30((-0,26) + j(-0,97) – 0,97 – j0,26)

= 30(-1,23 – j1,23)

= -37 – j37


Ib akımının genliği,

|Ib| = √(37)2 + (37)2

|Ib| = 52 


Ib nin faz açısını bulalım.

Φ = tan-1(-37/-37)

= 45° 

Reel ve sanal kısımlar negatif olduğundan vektör 3. Bölgededir.  

Φ = 225°

Ib = 52A |225° A

Ib = 52A |-135° A


Ic akımını da bulalım.

Ic = ICA – IBC

= 30A |135° - 30A |-105°   

= 30(cos135 + jsin135 – cos-105 – jsin-105)

= 30((-0,71) + j(0,71) – (-0,26) – j(-0,97))

= 30(-0,45 + j1,68)

= -13,5 + j50,4

Ic akımının genliği,

|Ic| =√ (-13,5)2 + (50,4)2

= 52


Ic akımının faz açısı,

Φ = tan-1(50,4/-13,5)

= -75° 

Reel kısım negatif, sanal kısım pozitif olduğundan vektör 2. Bölgededir.

Φ = 180 - 75 =105°

Ic = 52 A|105°   


C) VR, VS, VT gerilimlerinin hesaplanması.

Bu gerilimleri hesaplamak için devrenin bir kolu için tek faz eşdeğer devresini çizeriz. Bu devreden gerilimi bulabiliriz.


VR fazı için eşdeğer tek faz devresini çizelim.

Yildiz_ucgenk1i2


Devrede yük empedansları eşit ve 21Ω|45° dir. Tek faz devresi empedansını bulmak için o fazdaki akımın geçtiği empedansı 3’e böleriz.


Ia akımı Z1 empedansını besliyor. O halde Z1 empedansını 3’e böleceğiz.

Z = 21Ω|45°  

= 7Ω|45°  Ia akımını daha önce bulmuştuk.

Ia = 52A |-15°   

O halde VR gerilimi 

VR = Ia.Z

= 52A |-15° . 7Ω|45°  

= 364V |-15 + 45°  

= 364V |30°  


Ib akımı VS fazından çıkıyor ve Z3 empedansını besliyor.

VS = Ib.Z

VS = 52A |-135° . 7Ω|45°  

= 364 V|-135 + 45°  

= 364 V|-90°  


Ic akımı VT fazından çıkıyor ve Z2 empedansını besliyor. Burada hangi empedansı beslediklerinin pek de önemi yok, çünkü yüklerin empedansı eşit. 


VT = Ic.Z

VT = 52 A|105° . 7Ω|45°  

= 364V |105 + 45°  

= 364V |150°  


D) Hat ve faz akımlarının vektör diyagramlarını çizelim.

Yildiz_ucgenk1i3


Aşağıdaki linkte aynı devre üçgen - yıldız dönüşümü yapılarak çözülmüştür.

Üçgen - Yıldız Dönüşümü


Üç Fazlı Üçgen Bağlı devreler
SANATSAL BİLGİ

01/07/2019

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI