COĞRAFİ KOORDİNATLAR TEST ÇÖZÜMLERİ

9. sınıflar ve ygs coğrafi koordinatlar konusu. Enlem, boylam, paralel, meridyen ve yerel saat hesaplamaları ile ilgili çözümlü testin çözümleri.


Çözüm – 1 

Enlemler ekvatordan kuzey ve güneye doğru eşit aralıklarla çizilen dairelerdir. Aralarındaki uzaklık sabittir.

Enlemlerin boyları kuzey ve güneye gidildikçe kısalır.

Enlem dairelerinin numaraları büyüdükçe kuzey kutup noktasına doğru gidilir. Bu nedenle sıcaklık genel olarak düşer.

En küçük enlem dairesi ekvatordur ve burada devamlı bahar - yaz mevsimi yaşanır. Gece ve gündüz 12 saattir.

6 ay gece ve 6 ay gündüzün yaşandığı bölge 90° civarındaki, kuzey ve güney kutup bölgeleridir.

Doğru cevap C seçeneği.

Çözüm – 2 

İki enlem arasındaki mesafe eşit ve 111 km’dir.

A ve B şehirleri arasında 48 – 35 = 13 paralel dairesi farkı var.

13.111 = 1443 km mesafe vardır.


Doğru cevap E seçeneği.


Çözüm – 3

İki meridyen arasındaki zaman farkı 4 dakikadır. Bu fark iki meridyen boyunca her yerde sabittir. I. ifade doğru, 2. İfade yanlıştır.

Herhangi bir enlem üzerinde meridyenlerin birbirine uzaklıkları eşittir. Bu uzaklık ekvatorda 111 km iken kutup noktalarında sıfır olur.

Doğru cevap D seçeneği.


Çözüm – 4 

Dünyanın şekli nedeniyle paralel dairelerinin uzunluğu ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe azalır. Meridyen daireleri arasındaki uzaklık ekvatordan kutuplara gidildikçe azalır.

Bununla birlikte iki meridyen arasındaki 4 dakikalık zaman farkı her yerde aynı olur.

Dolayısıyla kutup noktalarına en yakın enlem üzerinde 250 km gitmek daha fazla meridyen dairesini geçmek olacaktır. Bunun sonucunda bu iki nokta arasındaki yerel saat farkı en fazla olacaktır.

Doğru cevap E seçeneği.


Çözüm – 5 

A şehrinden B şehrine gitmek için 60 meridyen geçmek gerekir. 60 meridyen 4. 60 = 240 dk zaman farkı demektir. Bu süre 4 saate eşittir. B şehri ile A şehrinde tarih aynıdır. A şehrinde güneş daha önce göründüğünden saat daha ileride olur.

A şehrinden B şehrine gidildikçe güneş daha geç batacaktır.

Doğru cevap C seçeneği.


Çözüm – 6 

Şekilde koordinatları verilen bölge 20 ile 40° doğu meridyenleri, 40 ile 50° güney paralelleri arasında yer alır. Bu bölgenin güney yarımkürede olduğunu enlem dairelerinin yukarıdan aşağıya doğru artışından anlarız.

Enlem_S9T1C6Bu bölgenin doğusu ile batısı arasında 20 meridyen bulunduğuna göre zaman farkı 20.4 = 80 dakikadır.


Doğru cevap B seçeneği.


Çözüm – 7

Güneş tam 0° meridyeni üzerinde iken o meridyene en dik açıyla düşer. Bu zaman, o meridyen üzerinde öğle vaktidir ve saat 12:00 dir.

Güneş batıdan doğuya doğru döndüğünden 20° batı meridyeninde saat daha geri olacaktır ve henüz öğle vakti olmamıştır.

30° doğu meridyeninde vakit öğleyi geçmiştir. Başlangıç meridyeninin doğusuna gidildikçe güneş daha erken batar. B seçeneği yanlıştır.

İki meridyen arasında 4 dk zaman farkı olduğundan D ve E seçenekleri doğrudur.


Doğru cevap B seçeneği.


Çözüm – 8 

Saat 26° doğu meridyeninde 11:56 ise 38° doğu meridyeninde,

38 – 26 = 12 meridyen.

12.4 = 48 dakika

38° meridyeni daha doğuda olduğundan yerel saati daha ileride olacaktır.

11:56 + 0:48 = 12:44

Doğru cevap A seçeneği.


Çözüm – 9 

32° batı meridyeni ile 56° batı meridyeni arasında 56 – 32 = 24 meridyen farkı vardır.

24.4 = 96 dk zaman farkı vardır.


Daha batıda olan yerde yerel saat daha geri olur.

16:55 – 1:36 = 15:19

Doğru cevap E seçeneği.


Çözüm – 10 

55° doğu meridyeni ile 18° batı meridyeni arasında 55 + 18 = 73 meridyen farkı var.

Her meridyen arası 4 dakika olduğundan;

73 . 4 = 292 dakika zaman farkı var.

292 dk = 4 saat 52 dakika 

Daha batıda olan yerde saat daha geride olur.

21:30 – 4:52 = 16:38

Doğru cevap B seçeneği.


Çözüm – 11 

28° batı meridyeni ile 59° doğu meridyeni arasında 28 + 59 = 87 meridyen farkı vardır.

87.4 = 348 dakika zaman farkı vardır.

348 dakika = 5 saat 48 dakika

Doğuda olan yerlerde yerel saat daha ileridedir.

08:12 + 5:48 = 14:00

Doğru cevap C seçeneği.


Çözüm – 12 

Başlangıç meridyeninin her iki tarafında 7° 30’ lık boylamlar arasında kalan bölge 0. Saat dilimi kabul edilmiştir. 7° 30’ dakika boylamlarından itibaren her 15 meridyen dairesi 1 saat dilimi kabul edilmiştir.

Bu ölçeklendirmeye göre 0, 15, 30, 45 gibi 15’in katı olan meridyenler saat dilimlerinin merkezlerinde yer alır.

Bundan yararlanarak 60° yi 15’e bölersek kaçıncı saat diliminde olduğunu bulabiliriz.

60:15 = 4 olduğundan;

60° doğu meridyeni üzerindeki bu merkez 4. Saat dilimi içinde yer alır.

Doğru cevap D seçeneği.


Çözüm – 13 

Saat dilimleri başlangıç meridyeninden doğuya doğru gidildikçe büyür.

9. saat dilimini bulmak için 15 ile 9’u çarparız.

9.15 = 135 tir.

9. saat dilimi 135° – 7° 30' = 127° 30’ ile 142° 30’ doğu meridyenleri arasında yer alır.

Doğru cevap A seçeneği.


Çözüm – 14 

Enlem_S9T1C14


Şekilde enlem ve boylam derecelerinin önündeki K harfleri kuzeyyarımküreyi, G harfi güneyyarımküreyi gösterir. B harfleri batı meridyenlerini, D harfleri ise doğu meridyenlerini gösterir.

0° ler başlangıç paralel ve meridyenini gösterir.

Buna göre A şehri kuzeyyarımkürede, B şehri güneyyarımkürededir.

B şehri başlangıç meridyeninin doğusunda, A şehri ise batısında kalmaktadır. Güneş önce B şehrinde doğacaktır.

İki şehir arasında 30 meridyen farkı vardır. 30 meridyen arası;

30.4 = 120 dakika = 2 saattir.

B şehri tam olarak 40°güney enlemi üzerinde bulunurken, A şehri 20° ile 40° enlemleri arasında bulunmaktadır. Dolayısıyla ekvatora uzaklıkları eşit değildir.

Buna göre I ve III doğru, II ve IV yanlıştır.

Doğru cevap C seçeneği.Coğrafi Koordinatlar Test Soruları

Haritalar Çözümlü Sorular
SANATSAL BİLGİ

01/10/2017

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI