DÜNYANIN ŞEKLİ VE HAREKETLERİ TEST

9. Sınıflar ve ygs coğrafya konusu. Dünyanın şekli ve sonuçları. Dünyanın günlük ve yıllık hareketleri ve bu hareketlerin sonuçları ile ilgili çözümlü sorular.Soru – 1 

Aşağıdakilerden hangisi dünyanın günlük hareketinin sonuçlarından biri değildir?

A) Cisimlerin gölge boyunun sürekli değişmesi

B) Dinamik basınç merkezlerinin oluşması

C) Aydınlanma çizgisinin sürekli yer değiştirmesi

D) Güneş ışınlarının yarımkürelere farklı açılarla gelmesi

E) Meltemlerin oluşması


Soru – 2 

I. Güneş ışınlarının oğlak dönencesine 90° açı ile düşmesi

II. Güney yarımkürede kış mevsimi yaşanması

III. Muson rüzgarlarının oluşması

IV. Alizelerin oluşması

Yukarıda verilenlerden hangileri dünyanın yıllık hareketinin sonuçlarındandır?

A) Yalnız I                     B) I ve II                       C) I ve III

D) I, II ve IV                 E) I, II ve III


Soru – 3

I. Güneş ışınları yeryüzünde bir noktaya yıl içinde farklı açılarla düşer

II. Gece ve gündüz süreleri sürekli değişir.

III. Cisimlerin gölge boyu gün boyunca sürekli değişir.

IV. Sürekli rüzgarların yönlerinde sapmalar oluşur.


Yukarıdakilerden hangisi dünyanın yıllık hareketlerinin sonuçlarındandır?

A) Yalnız I                       B) I ve II                    C) II ve III

D) I, II ve III                  E) I, II, III ve IV


Soru – 4 

I. Orta kuşak daralırdı

II. Kutup bölgeleri genişlerdi

III. Tropikal bölgenin alanı genişlerdi

IV. Gece ile gündüz arasındaki zaman farkı azalırdı


Yer ekseni yörünge düzlemine 23° 27’ değilde 36° eğik olsaydı yukarıdakilerden hangileri gerçekleşirdi

A) Yalnız I                    B) I ve II                   C) II ve III

D) I, II ve III               E) I, II ve IV


Soru – 5 

20° Kuzey enlemi 90°

40° Kuzey enlemi 70°

30° Güney enlemi 40°

Yukarıda belli bir günde güneş ışınlarının 4 farklı enleme geliş açıları verilmiştir.

Buna göre bu tarih aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) 15 Aralık                  B) 21 Nisan                  C) 9 Haziran

D) 21 Eylül                   E) 20 Kasım


Soru – 6 

I. Güney yarımkürede orta kuşakta gündüzler 12 saatten fazladır.

II. Kuzey yarımkürede aydınlanma çemberi kutup noktasından geçer

III. 10° güney enleminde cisimlerin gölge yönleri güneye doğrudur

IV. Güney kutup bölgesi aydınlanma dairesinin içinde kalmaktadır.


30 Aralık tarihinde yukarıdakilerden hangileri gerçekleşir?


A) Yalnız I                      B) I ve II                 C) I ve IV

D) I, II ve III                  E) I, III ve IV


Soru – 7 

Aşağıdakilerden hangisi 21 Mart tarihinde gerçekleşmez?

A) Güneş ışınları ekvatora 90° açı ile gelir

B) Kuzey ve güney yarımkürede gece ve gündüz süreleri eşit olur

C) 45° kuzey ve güney enlemlerinde aynı boylam üzerindeki cisimlerin gölge boyları eşit olur

D) 10° güney enlemine dikilen bir çubuğun gölge yönü kuzeye doğrudur

E) Güney yarımkürede hava soğumaya başlamıştır


Soru – 8 

Yeryüzünde bir merkezde yapılan gözlemlerde yere dikili bir cismin gölge boyu gözlenerek aşağıdaki şekilde rapor edilmiştir.

I. Cismin gölgesi yılın belli bir bölümünde öğle vakti kuzeye uzanmaktadır

II. Cismin gölgesi yılın belli bir bölümünde öğle vakti güneye uzanmaktadır

III. Cismin gölgesi yılın belli bir bölümünde 0 olmaktadır


Bu merkez aşağıdakilerden hangi enlemde yer alabilir?


A) 90° Kuzey enlemi  

B) 60° kuzey enlemi   

C) 30° güney enlemi 

D) yengeç dönencesi

E) 15° Güney enlemi

Soru – 9 

I. Güney yarımkürede en kısa gece yaşanır

II. Kuzey kutup bölgesinde 24 saat gece yaşanmaktadır

III. Güneş ışınları yengeç dönencesine dik gelir

IV. Aydınlanma çemberi kuzey kutup noktasından geçmektedir 


21 Aralık tarihinde yukarıda verilenlerden hangisi gerçekleşir?

A) I, II, III ve IV

B) I, II ve III

C) I ve II

D) I ve IV

E) II ve IIISoru – 10 

I. Dünyanın güneşe en yakın olduğu noktaya perihel noktası adı verilir.

II. Muson rüzgarları dünyanın ekseni etrafındaki dönüşünden kaynaklanır.

III. Dünyanın güneşe en uzak olduğu noktaya perihel noktası adı verilir

IV. Dünyanın güneşe yakın veya uzak oluşu yeryüzündeki sıcaklığı pek etkilemez


Dünyanın hareketleri ile ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri yanlıştır?

A) Yalnız I                    B) I ve IV                   C) III ve IV

D) II ve IV                   E) I ve III


Soru – 11 

I. Güneş ışınları güney kutup noktasına zayıf açılarla düşer.

II. Kuzey yarımküre ısınmakta, güney yarımküre soğumaktadır

III. Güney orta kuşakta en uzun gündüzdür

IV. Aydınlanma dairesi kuzey kutup dairesine teğettir

Yukarıda verilenlerden hangileri 21 Haziranda gerçekleşir?

A) II ve IV                      B) Yalnız II                 C) I ve II

D) III ve IV                    E) I, II ve IV


Soru – 12 

Aşağıdakilerden hangisi dünyanın şeklinin sonuçlarından biri değildir?

A) Güneş ışınları yeryüzünün farklı bölgelerine farklı açılarla düşer

B) Haritalarda bozulmalar oluşur

C) Meridyen dairelerinin uzunluğu ekvatordan daha kısa olur

D) Dünyanın ekseni etrafındaki dönüş hızı ekvatora gidildikçe azalır

E) Yerçekimi ekvatorda, kutuplardan daha fazla olur.


Soru – 13 

Kuzey ve güney kutup bölgelerinin devamlı en soğuk yerler olması aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

A) Dünyanın yıllık hareketi

B) Dünyanın günlük hareketi

C) Dünyanın şekli

D) Yer ekseninin yörünge düzlemine eğik oluşu

E) Atmosfer kalınlığı


Test ÇözümleriSANATSAL BİLGİ

14/10/2017

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
YORUMLAR
hllj
güzel sorular
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI