HARİTALAR ÇÖZÜMLÜ SORULAR

9. Sınıflar ve ygs coğrafya dersi, haritalar ve koordinat sistemi. Haritalarda ölçek hesaplamaları. Yer şekillerinin haritalarda gösterilmesi. Çözümlü test.


Soru – 1 

Aşağıdakilerden hangisi harita elemanlarından biri değildir?

A) Harita adı

B) Harita anahtarı

C) Ölçek

D) Yükseklik

E) Coğrafi koordinatlar


Soru – 2 

I. 1/18.000

II. 1/36000

III. 1/120.000

IV. 1/235.000


Yukarıda dört adet harita ölçeği verilmiştir.

Bu ölçeklerden hangilerine sahip olan bir harita büyük ölçekli harita grubuna girer?

A) Yalnız I                  B) I ve II                 C) II ve III

D) III ve IV                E) II, III ve IV


Soru – 3 

Mekansal veriler haritaya aktarılırken aşağıdakilerden hangisi çizgi olarak gösterilemez?

A) Akarsular

B) Yollar

C) Fay hatları

D) Mağaralar

E) Kıvrım Eksenleri


Soru – 4 

Aşağıdakilerden hangisi paralel dairelerinin özelliklerinden değildir.

A) Kuzey ve Güney istikametinde gittikçe boyları kısalır

B) 180 tane paralel dairesi vardır

C) Bulundukları bölgenin yüzey şekilleri hakkında fikir verirler

D) Aralarındaki uzaklık sabittir

E) Dereceleri büyüdükçe ortalama sıcaklık genel olarak düşer


Soru – 5 

Aşağıdakilerden hangisi meridyen dairelerinin özelliklerinden değildir.


A) Güneşin önünden 0°meridyeni geçtikten 4 dakika sonra 1° doğu meridyeni geçer

B) Boyları eşittir

C) Aralarındaki uzaklık kutuplara gittikçe kısalır

D) Ardışık iki meridyen arasındaki zaman farkı sabittir.

E) Kuzey ile güney kutup noktalarını birleştirirler


Soru – 6 

16 km uzunluk bir haritada 5 cm ile gösterilmişse bu haritanın ölçeği aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1/420.000

B) 1/360.000

C) 1/320.000

D) 1/280.000

E) 1/220.000


Soru – 7 

18 km uzunluk 1/200.000 ölçekli bir haritada kaç cm olarak gösterilir?

A) 18                        B) 9                 C) 6

D) 3,6                      E) 1,8


Soru – 8 

A ile B kentleri arasındaki uzaklık 1/210.000 ölçekli bir haritada 12,5 cm olarak ölçülmüştür.

Bu iki kent arasındaki gerçek uzunluk kaç km’dir?

A) 42,40                 B) 36,80              C) 34,20

D) 28,40                 E) 26,25


Soru – 9 

10 km2 alana sahip bir göl, 1/250.000 ölçekli bir haritada kaç cm2 ile gösterilir.

A) 1,6

B) 1,8

C) 2,25

D) 4,5

E) 6,25


Soru – 10 

1/400.000 ölçekli bir haritada 15 cm2 ile gösterilen bir ova gerçekte kaç km2 dir?


A) 360

B) 320

C) 240

D) 160

E) 120


Soru – 11 

1/250.000 ölçekli bir haritada eğimli bir arazide yer alan K ve L noktaları arasındaki uzaklık 6 cm olarak ölçülmüştür. Bu iki nokta arasındaki yükseklik farkı ise 600 m’dir.

Buna göre K ile L arasındaki eğim yüzde kaçtır?

A) 1,5                       B) 2             C) 2,5

D) 3                          E) 4


Soru – 12 

Haritalar_T1S12


Şekilde eş yükselti eğrileri ile çizilmiş bir harita görülmektedir.

Bu haritada K ile L noktaları arasındaki yükseklik farkı kaç m’dir?


A) 50                       B) 100              C) 200

D) 250                     E) 300


Soru – 13 

Haritalar_T1S13


Yukarıda bir izohips haritası verilmiştir.

Bu harita ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) 1 numaralı bölgede delta ovası oluşmuştur.

B) 2 ve 3 numaralı bölgelerin yükseltisi eşittir.

C) En dik yamaç 7 numaralı bölgedir.

D) 3 ile 6 numaralı bölgelerin yükseltisi eşittir.

E) 4 ile 5 numaralı bölgeler arasındaki yükselti farkı 200 m’dir.


Soru – 14 

Haritalar_T1S14


Yukarıda izohips eğrileri ile çizilmiş bir harita görülmektedir. Haritanın ölçeği 1/100.000 dir. 7 ve 8 numaralı noktalar arasındaki uzaklık harita üzerinde 5 cm’dir.

Bu harita ile ilgili olarak;

I. 2 ve 3 numaralı bölgeler tepeleri, 4 numaralı bölge boğazı göstermektedir.

II. 5 numaralı bölgede dik bir yamaç bulunmaktadır.

III. 1 ve 6 numaralı bölgelerin yükseltileri arasında 100 m fark vardır.

IV. 7 ve 8 numaralı noktalar arasındaki eğim % 10’dur. 

Yargılarından hangileri doğrudur? 

A) Yalnız I                       B) I ve II                       C) II ve III

D) I, II ve III                   E) I, II ve IV


Soru – 15 

Marmara bölgesi aşağıdaki ölçeklerle çizilen Türkiye haritalarının hangisinde daha büyük bir alan kaplar?

A) 1/150.000              B) 1/300.000         C) 1/450.000

D) 1/600.000              E) 1/750.000


Soru – 16 

Aşağıdaki ölçeklerle çizilmiş aynı bölgenin haritalarından hangisinde ayrıntılar daha belirgindir?

A) 1/1.500.000

B) 1/750.000

C) 1/600.000

D) 1/300.000

E) 1/100.000


Haritalar Test Çözümleri


SANATSAL BİLGİ

05/10/2017

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
YORUMLAR
Alya
Harita soruları iyi ama daha iyi olabilirdi
Yaren
Sorular güzel cevabı olsaydı daha güzel olurdu
Sanatsal Bilgi
Merhaba Yaren, Soruların açıklamalı çözümleri son sorunun altındaki linkte yer almaktadır. Teşekkür ederiz.
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI