HARİTALAR TEST ÇÖZÜMLERİ

9. Sınıflar ve ygs coğrafya dersi. Harita bilgisi, haritalarda yer şekillerinin gösterilmesi. Uzunluk ve yükselti hesapları ile ilgili testin çözümleri.Çözüm – 1 

Her haritada bulunması gereken öğelere harita elemanları denir. Harita elemanları; harita adı, harita ölçeği, coğrafi koordinatlar, yön oku, harita anahtarıdır.

Yükseklik haritaların elemanlarından değildir.

Doğru cevap D seçeneği.


Çözüm – 2 

Büyük ölçekli haritaların ölçekleri 1/20.000 ile 1/200.000 arasındadır. Ölçeği 1/20.000 e kadar olan haritalara plan denir. Ölçeği 1/200.000 ile 1/500.000 arasında olan haritalara orta ölçekli haritalar denir. Ölçeği 1/500.000 den küçük haritalar küçük ölçekli haritalar olarak sınıflandırılır.

Doğru cevap C seçeneği.

Çözüm – 3 

Akarsular, yollar, fay hatları, kıvrım eksenleri çizgi olarak gösterilebilir. Mağaralar haritalarda nokta olarak gösterilir.

Doğru cevap D seçeneği.


Çözüm – 4 

Paralel daireleri bulundukları yerin yüzey şekilleri hakkında bilgi vermezler. Diğer seçenekler paralellerin özelliklerindendir.

Doğru cevap C seçeneği.


Çözüm – 5

Meridyenler kuzey – güney doğrultusunda çizilmiş 360 yarım çemberden oluşmaktadır. İki meridyen arasında 4 dk zaman farkı bulunur, meridyenlerin boyları birbirine eşittir. İki meridyen arasındaki uzaklık kutuplara gittikçe kısalır.

Dünya batıdan doğuya doğru döndüğü için doğuda olan yerler güneşi daha önce görür. Dolayısıyla 0° meridyeni güneşin önünden geçtikten 4 dk sonra 1° batı meridyeni güneşin karşısından geçer.

Doğru cevap A seçeneği.


Çözüm – 6 

Kilometreden cm’ye geçiş yapalım ve haritada1 cm nin gerçekte kaç cm olduğunu bulalım.

16 km = 16000 metre = 1.600.000 cm

16 km 1.600.000 cm dir. 1.600.000 cm haritada 5 cm uzunluk ile gösterilmiş. Haritada 1 cm uzunluk gerçekte kaç cm’dir. Bu sorunun cevabı harita ölçeğini vermektedir.


1.600.000 cm                   5 cm ile

x cm                               1 cm ile


x= 1.600.000
5x = 320.000 

320.000 cm’lik bir uzunluk bu haritada 1 cm ile gösterilmektedir. Buna göre haritanın ölçeği;

Ölçek = 1/ 320.000 dir.

Doğru cevap C seçeneği.


Çözüm – 7 

1/200.000 ölçekli bir haritada, 200.000 cm gerçek uzunluk 1 cm olarak gösterilmektedir.

18 km = 18.000 m = 1.800.000 cm

1.800.000 cm uzunluk 1/200.000 ölçekli haritada kaç cm ile gösterilir onu bulacağız.


200.000 cm                    1 cm 

1.800.000 cm                   x


x= 1.800.000
200.000
x = 9 cm

Doğru cevap B seçeneği.


Çözüm – 8 

Ölçeği 1/210.000 olan bir haritada ölçülen 1 cm uzunluk gerçekte 210.000 cm dir. Bunu şöyle de açıklayabiliriz. 1/210.000 ölçekli bir haritada 210.000 cm uzunluk 1 cm olarak gösterilmektedir.


1 cm uzunluk gerçekte             210.000 cm

12,5 cm uzunluk gerçekte          x


x = 210.000 . 12,5

x = 2625000 cm

= 26250 metre

= 26,25 km

Doğru cevap E seçeneği.

Çözüm – 9 

1/250.000 ölçekli bir haritada 250.000 cm uzunluk 1 cm olarak gösterilmektedir.


1 cm, gerçekte 250.000 cm = 2500 m = 2,5 km

Bu haritada 1 cm uzunluk gerçekte 2,5 km dir.

1 cm = 2,5 km

1cm2 = 6,25 km2 olur.

Bu haritada 1 cm2 lik alan gerçekte 6,25 km2 dir.

Şimdi orantı kurabiliriz.

6,25 km2                    1 cm2

10 km2                       A

A = 10
6,25
A = 1,6 cm2

Doğru cevap A seçeneği.


Çözüm – 10

1/400.000 ölçekli bir haritada 1 cm olarak ölçülen uzunluk gerçekte 400.000 cm dir.

1 cm uzunluk gerçekte, 400.000 cm =4000 m = 4 km


4 km uzunluk bu haritada 1 cm ile gösterilmektedir.

1 cm = 4 km

1 cm2 = 16 km2 

Orantı kuralım.

16 km2                   1 cm2 olarak

x km2                     15 cm2 olarak


x = 16.15

x = 240 km2

Doğru cevap C seçeneği.


Çözüm – 11 

Öncelikle 1/250.000 ölçekli bir haritada 6 cm olarak ölçülen mesafenin gerçekte kaç cm olduğunu bulalım.

250.000 cm                    1 cm ise

x                                    6 cm


x = 6.250.000 = 1.500.000 cm

x = 15.000 m

Bu iki nokta arasındaki gerçek uzaklık 15000 metredir. Eğimi hesaplayalım

Eğim =600 . 100
15.000
Eğim = % 4 dür.

Doğru cevap E seçeneği.


Çözüm – 12 

Deniz kıyısındaki çizgi 0 metreyi gösterir. Ardışık iki çizgi arasındaki mesafe heryerde aynıdır. Buna göre izohips çizgileri arasındaki uzaklık 100 m’dir.

Haritalar_T1C12


Şekilden görüleceği üzere deniz kıyısından itibaren K noktası 5. Çizgide, L noktası 4. Çizgide yer alıyor. Buna göre K noktasının yükseltisi 500 m, L noktasının yükseltisi 400 m dir.

Aralarındaki yükselti farkı ise 100 m’dir.

Doğru cevap B seçeneği.


Çözüm – 13 

 Haritalar_T1C13


1 numaralı bölgede akarsuyun büklümler yapmasından ve kıyı çizgisi denizin içine doğru girdiğinden burada delta ovasının oluşmuş olduğu anlaşılır.


2 ve 3 numaralı noktalar aynı çizgi üzerinde olduklarından yükseltileri eşittir.

Çizgiler birbirine en fazla 7 numaralı bölgede yaklaştığından en dik yamaç burada yer alır.

3 ile 6 numaralı bölgeler aynı çizgi üzerinde yer almadıklarından yükseltileri eşit değildir. 6 numaralı bölgenin yükseltisi daha fazladır. D seçeneği yanlıştır.

4 numaralı bölgenin yükseltisi 500 m, 5 numaralı bölgenin yükseltisi 300 m dir. Yükselti farkları 500 – 300 = 200 m’dir.

Doğru cevap D seçeneği.


Çözüm – 14 


I ve II doğrudur.

III. ifade yanlıştır. 1 ve 6 numaralı noktalar aynı çizgi üzerinde yer aldıklarından yükseltileri eşittir.

7 ve 8 numaralı bölgeler arasındaki yükselti farkı 500 m’dir.

Haritada 5 cm olarak gösterilen uzunluğun gerçekte kaç cm olduğunu bulmak için basitçe 5 cm ile ölçek kesrinin paydasını çarparız.

5 x 100.000 = 500000 cm = 5000 m’dir.

Eğim =500x100 = %10
5000
IV. ifade doğrudur.

Doğru cevap E seçeneği.


Çözüm – 15 

Ölçeği en büyük olan harita ölçek kesrinin paydasındaki sayının en küçük olduğu haritadır. Buna göre A seçeneğindeki ölçeğe sahip haritada ayrıntılar daha fazla gösterilir ve uzaklıklar ve alanlar daha büyük olur.

Doğru cevap A seçeneği.

Çözüm – 16 

Bu soru da 15. Sorunun bir benzeridir. Ölçek büyüdükçe daha fazla ayrıntı gösterilir. Hangi ölçeğin paydasındaki sayı daha küçükse o ölçek daha büyüktür.

Doğru cevap E seçeneği.


Haritalar Test Soruları

Enlem, Boylam, Yerel saat Çözümlü Test
SANATSAL BİLGİ

05/10/2017

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI