HARİTALARDA ÖLÇEK ÇEŞİTLERİ

Haritalarda ölçek kavramı. Kesir ve çizgi ölçekler. Büyük ölçekli haritalar, küçük ölçekli haritalar ve orta ölçekli haritalar.


Haritalardaki küçültme oranına ölçek denir. Bir ölçeği ifade etmek için şu yöntemi kullanabiliriz.

Ölçek = Haritadaki uzunluk/ Gerçek Uzunluk

Örneğin; 1/500000 ölçekli bir haritada 1 cm uzaklık gerçekte 5000 cm uzaklığı gösterir.


Ölçekler ikiye ayrılır.

1. Kesir ölçek:

Haritalardaki küçültme oranının kesrin paydasına yazılmak suretiyle belirtilmesidir. 1/500, 1/2000 gibi.

2.Çizgi Ölçek:

Harita üzerindeki uzunluğun gerçekte ne kadar olduğunu belirten bölmelendirilmiş bir çizgi ile gösterilmesidir.

Haritalarda iki nokta arası kuş uçuşu uzaklığı bulmak için, bu iki nokta arası bir kağıt ile ölçülür. Daha sonra haritanın çizgi ölçeği ile karşılaştırılarak gerçek uzunluk bulunabilir.

Ölçeklerine Göre Haritalar

1. Büyük Ölçekli Haritalar


Ölçeğin büyük olması, harita ölçeğini gösteren kesrin paydasının küçük olmasıdır. Bir kesrin değeri payı sabit kalmak şartıyla paydasındaki sayı küçüldükçe büyür. Öyleyse ölçekleri karşılaştırırken paydası küçük olan ölçek daha büyüktür.

a. Planlar

Ölçekleri 1/20.000 e kadar olan haritalara plan denir. Sanayi tesisleri planı, yol inşaat planı gibi.

b. Topoğrafya Haritaları

Yer şekillerini ayrıntılı olarak gösteren bu haritaların ölçekleri 1/20.000 ile 1/200.000 arasındadır.

2.Orta Ölçekli Haritalar

Bu haritaların ölçekleri 1/200.000 ile 1/500.000 arasındadır. Örneğin dağ, vadi, platoları gösteren haritalar.

3. Küçük Ölçekli Haritalar

Ölçekleri 1/500.000 den küçük olan haritalardır. Bu haritalarda ayrıntı azdır. Örneğin; dünya haritası.Haritalarda ölçek büyüdükçe ayrıntılar artar, hata payı azalır, gösterilen alan küçülür.

Haritalarda ölçek küçüldükçe ayrıntılar azalır, hata artar, gösterilen alan büyür.HARİTALARDA ÖLÇEK HESAPLAMALARI
SANATSAL BİLGİ

14/11/2016 

 

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI