JEOLOJİK ZAMANLAR

9. Sınıflar ve ygs coğrafya konusu. Jeolojik zamanlar ve özellikleri. Prekambriyen, Paleozoik, Mezozoik, Neozoik ve kuaterner dönemleri ve önemli olaylar.


Yerkürenin bugünkü şeklini alıncaya kadar pek çok değişime uğradığı kabul edilir. Bu değişikliklerin birbirinden belirli sınırlarla ayrılan her bir dönemine jeolojik zaman adı verilir.

Jeolojik zamanlarda dünyanın iklim, yerkabuğu ve canlı türlerinde çeşitli değişiklikler meydana gelmiştir. Bu değişikliklere ilişkin bilgiler fosil kalıntılardan elde edilmektedir. Fosillerin yanı sıra kayaçların özelliği, tabakaların yapısı ve uzanış şekilleri de dünyanın geçmiş dönemleriyle ilgili bilgiler vermektedir.

Dünyanın yaşı yaklaşık olarak 4,5 milyar yıl olarak hesaplanmıştır. Yerkabuğunun oluşması 4 milyar yıl sürmüştür.

Yerkabuğunun oluşumundan günümüze kadar geçen zaman Prekambriyen, Paleozoik, Mezozoik, Senozoik adı verilen jeolojik dönemlere ayrılmıştır.


Prekambriyen (İlkel Zaman)

Dünyanın oluşumundan, yerkabuğunun meydana gelmesine kadar olan dönemi kapsar. Bu dönem yaklaşık 4 milyar yıl sürmüştür. 

Bu dönemde atmosfer ve ilk kayaçlar meydana gelmiştir. Kıta ve okyanus çekirdekleri oluşmuş ilk canlı türleri bakteriler ve mavi yeşil algler meydana gelmiştir.


Paleozoik (Birinci Zaman)

Bu dönem yaklaşık olarak 370 milyon sürmüştür. Bu dönemde karalar Pangea adı verilen tek parçadan ibaretti. 

Bu dönemde ilk çok hücreli canlılar; ilk bitkiler, ilk sürüngenler, ilk balıklar, ilk deniz kabukluları meydana gelmiştir. 

Yine bu dönemde ilk ağaçlar oluşmuştur. Sıcak ve yağışın bol olduğu bu dönemde dev bitkilerden oluşan ormanlar meydana gelmiştir. 

Taş kömürü yatakları bu dönemde oluşmuştur. Zonguldaktaki taş kömürü yataklarının oluşumu bu döneme rastlar.

Hersinyen ve Kaledoniyen (Ural ve İskandinav) sıradağları bu dönemde oluşmuştur.

Birinci zamanda oluşmuş kara parçalarına masifler adı verilir. Masifler kıvrılma özelliğini kaybetmiş yaşlı ve sert tabakalara verilen isimdir.

Türkiye’deki masifler; Trakya Bölgesinde Yıldız Dağları, Ege Bölgesinde (Saruhan – Menteşe), Kırşehir yöresi, Doğu Anadolu Bölgesinde Bitlis, Karadeniz Bölgesinde Devrekani, Akdeniz’de Alanya, Güneydoğu Anadolu’da Mardin.


Mezozoik (İkinci Zaman)

Bu dönem 170 milyon yıl sürmüştür.

Bu dönemde yerkabuğu kırıklarla ayrılarak kıtalara ayrılmaya başlamıştır. Kuzey Yarımkürenin kuzeyinde Laurasia, güneyinde ise Gondwana kıtası bulunmaktaydı. Yine bu dönemde Antarktika, Avustralya ve Hindistan Gondwana kıtasından ayrılmıştır. Güney Amerika ve Afrika kıtaları da bu dönemde meydana gelmiştir.

Alp Orojenezinin oluşum süreci başlamıştır. 

Bu dönemde büyük oranda tortulaşma meydana gelmiştir. İlk çiçekli bitkiler, ilk kuşlar, ilk memeliler bu dönemde meydana gelmiştir. Dinazorlar bu dönemde ortaya çıkmıştır.Neozoik (Üçüncü Zaman)

Bu dönem 80 milyon yıl sürmüştür.

Şiddetli yerkabuğu hareketleri meydana gelmiş. Alp – Himalaya Sıradağları oluşmuştur. Antarktika ve Avustralya kıtaları birbirinden uzaklaşmıştır. Atlas ve Hint Okyanusları meydana gelmiştir.

Bugünkü bitki ve hayvan türleri bu dönemde ortaya çıkmıştır.

Kuzey Anadolu Dağları ve Toroslar bu dönemde oluşmuştur, ayrıca Türkiye’deki petrol, linyit ve tuz yatakları bu dönemde meydana gelmiştir.

Doğu Anadolu ve İç Anadolu’daki volkanik dağların oluşumu bu döneme rastlar.

Kuaterner (Dördüncü Zaman)

Bu jeolojik zaman iki dönemden oluşmaktadır. Birinci dönemine buzul çağı adı verilmektedir.

Kuzey yarımkürede şiddetli soğuma meydana gelmiştir. Batı Avrupa, İskandinavya ve Kanada buzullar altında kalmıştır.

Çeşitli hayvan ve bitki türleri ortadan kalkmıştır. Deniz seviyesi alçalmıştır. 

Buzul çağında dört buzul devri yaşanmıştır.

Buzul çağı sonrasında sıcaklığın artmasıyla günümüz iklim şartları oluşmuştur.  

İlk insan bu dönemde ortaya çıkmıştır.

Egeit karası çökmüş ve Ege Denizi meydana gelmiştir.

İstanbul ve Çanakkale boğazları bu dönemde oluşmuştur.


Dünyanın Oluşumu ve YapısıSANATSAL BİLGİ

02/02/2017

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI