YER ŞEKİLLERİ TEST I

9. sınıflar ve tyt coğrafya dersi. Yer şekillerinin oluşumu, jeolojik zamanlar, iç ve dış kuvvetler. Akarsuların, rüzgarların, buzulların ve dalgaların oluşturduğu yer şekilleri konulu çözümlü test.


Soru – 1 

Yapısında daha çok demir ve nikel bulunan yerküre katmanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Taşküre

B) Sima

C) Çekirdek

D) Manto

E) Sial


Soru – 2 

Aşağıdakilerden hangisi dış püskürük taşlardan değildir?

A) Granit

B) Andezit

C) Bazalt

D) Tüf

E) Sünger camı


Soru – 3 

Aşağıdaki kayaçlardan hangisi oluşum bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) Granit

B) Siyanit

C) Andezit

D) Diyorit

E) Jips


Soru – 4 

I. İlk bitkiler, ilk balıklar ortaya çıkmıştır.

II. Taş kömürü yatakları bu dönemde oluşmaya başlamıştır.

III. Alp Orojenezi oluşmuştur.

IV. Atlas okyanusu meydana gelmiştir.


Yukarıdakilerden hangisi paleozoik (1. Zaman) dönemine aittir?

A) Yalnız I                    B) Yalnız II                  C) I ve II

D) II ve III                   E) I, II ve IV


Soru – 5 

Doğu Anadolu bölgesindeki volkanik dağların oluşumu hangi dönemde gerçekleşmiştir?

A) İlkel Zaman

B) I. Zaman

C) II. Zaman

D) III. Zaman

E) IV. Zaman


Soru – 6 

I. Ege Denizinin meydana gelmesi

II. Kuzey Anadolu Dağlarının oluşması

III. Ural ve İskandinavya sıradağlarının oluşumu

IV. Güney Amerika kıtasının oluşması

Yukarıdaki olayların gerçekleşme sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) IV, III, I, II

B) III, IV, II, I

C)III, I, II, IV

D) I, II, IV, III

E) IV, I, II, III


Soru – 7 

Aşağıdakilerden hangisi iç kuvvetler tarafından oluşturulmamıştır?


A) Kaldera

B) Batolit

C) Krater

D) Ural Dağları

E) Peneplen


Soru – 8 

Çıplak dağlık arazilerdeki geçirimsiz tabakaların sel suları ile aşındırılması sonucu ortaya çıkan parçalı, yarıntılı yer şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kırgıbayır

B) Taraça

C) Peribacası

D) Peneplen

E) Vadi


Soru – 9 

Aşağıdakilerden hangisi oluşum biçimi bakımından diğerlerinden ayrılır?

A) Dev Kazanı

B) Peneplen

C) Plato

D) Birikinti konisi

E) Menderes


Soru – 10 

Dağlık alan içinde eğim azalırsa akarsular taşıdıkları materyalleri biriktirmeye başlarlar.

Bu biriktirme sonucu oluşan yer şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dağ eteği ovası

B) Irmak adası

C) Dağ içi ovası

D) Taraça

E) Delta ovası


Soru – 11 

Kayatuzu ve jips aşağıdaki kayaç türlerinden hangi gruba girer?

A) Organik tortul

B) Kimyasal tortul

C) Başkalaşım kayaçları

D) Fiziksel tortul

E) İç püskürük taşlar


Soru – 12 

Aşağıdakilerden hangisi rüzgarların oluşturduğu yer şekillerinden biri değildir?

A) Mantarkaya

B) Şahit kaya

C) Tafoni

D) Sander

E) Yardang


Soru – 13 

Buzulların hareketi sırasında önlerine katarak taşıdıkları ve erime bölgesine bıraktıkları yığınaklara ne ad verilir?

A) Hörgüçkaya

B) Drumlin

C) Moren

D) Sander

E) Toktağan


Soru – 14 

Aşağıda akarsular ve denize döküldükleri yerde oluşan delta ovaları eşleştirilmiştir.

Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) Kızılırmak – Bafra

B) Yeşilırmak – Çarşamba

C) Göksu – Silifke 

D) Seyhan – Çukurova

E) Gediz – Bakırçay


Soru – 15 

Akarsuların yüksek bir yerden aşağıya düştüğü yerlerde oluşan yer şekli aşağıdakilerden hangisinde görülür?

A) Menderes

B) Göksu kanyonu

C) Gediz Ovası

D) Manavgat şelalesi

E) Gülek boğazı


Soru – 16 

Yer altı mağaralarının tavanlarının çökmesiyle oluşan doğal kuyulara ne ad verilir?

A) Lapya

B) Obruk

C) Polye

D) Dolin

E) Dikit


Soru – 17 

Aşağıdakilerden hangisi oluşumu bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) Polye

B) Lapya

C) Traverten

D) Obruk

E) Kör vadi


Soru – 18 

Deniz dalgaları yüksek dağların alt kısımlarına çarparak burayı aşındırırlar, zamanla üst kısmın çökmesiyle burada dik bir yerşekli oluşur.

Bu yerşekline ne ad verilir?

A) Lagün

B) Kıyı oku

C) Tombolo

D) Denizkulağı

E) Falez


Soru – 19 

Gel – git gibi kuvvetli deniz akıntıları akarsu ağızlarını içeriye doğru aşındırarak genişletir ve zamanla deniz buradan içeriye doğru sokulur.

Bu yer şekline ne ad verilir?

A) Haliç

B) Kıyı oku

C) Lagün

D) Kıyı kordonu

E) Denizkulağı
Soru – 20 

Aşağıdakilerden hangisi karstik biriktirmeyle oluşan bir yerşeklidir?

A) Lapya

B) Polye

C) Sarkıt

D) Obruk

E) Mağara


Yerşekilleri Test-1 Çözümleri
SANATSAL BİLGİ

08/02/2018

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI