YER ŞEKİLLERİ TEST I ÇÖZÜMLERİ

9. sınıflar ve YKS coğrafya konusu. Yer şekilleri ve yer şekillerini oluşturan iç kuvvetler. Dış kuvvetlerinin oluşturduğu yer şekilleri konulu test çözümleri.


Çözüm – 1 

Çekirdekte ağırlıklı olarak demir ve nikel elementleri bulunur.

Sima yerkabuğunun bir katmanıdır, silisyum ve magnezyum elementleri ağırlıktadır.

Sial de silisyum ve alüminyum elementleri yoğunluktadır.

Sial yeryüzüne en yakın 1. Tabakayı, sima 2. Tabakayı oluşturur. Bu iki kabuk birlikte taşküreyi meydana getirir. Taşküre yerkürenin en dış katmanıdır.

Doğru cevap C seçeneği.Çözüm – 2 

Andezit, bazalt, tüf, sünger camı dış püskürük taşlar, granit, siyanit, diyorit iç püskürük taşlardır.

Doğru cevap A seçeneği.


Çözüm – 3 

Granit, andezit, diyorit, siyanit kayaçları püskürük kayaçlardır. Bu kayaçlar yerkabuğunun derinliklerindeki akışkan maddenin yerkabuğunun altında veya üstünde soğuyup katılaşmasıyla oluşmuştur.

Jipsler tortul kayaçlardır. Bu kayaçlar iç püskürük kayaçların yerkabuğu üzerinde zamanla ufalanması parçalanması akarsu, deniz vb. yerlerde birikerek katılaşması ile oluşurlar.

Doğru cevap E seçeneği.


Çözüm – 4 

I. İlk bitkiler, ilk balıklar ortaya çıkmıştır. → I. zaman (Paleozoik)

II. Taş kömürü yatakları bu dönemde oluşmaya başlamıştır. → I. zaman (Paleozoik)

III. Alp Orojenezi oluşmuştur. → II. Zaman (Mezozoik)

IV. Atlas okyanusu meydana gelmiştir. III. Zaman (Neozoik)

Doğru cevap C seçeneği.


Çözüm – 5 

Doğu Anadolu ve İç Anadolu’daki volkanik dağlar III. Zamanda oluşmuştur.

Doğru cevap D seçeneği.


Çözüm – 6 

I. Ege Denizinin meydana gelmesi → IV. Zaman (Kuaterner)

II. Kuzey Anadolu Dağlarının oluşması → III. Zaman (Neozoik)

III. Ural ve İskandinavya sıradağlarının oluşumu → I. zaman (Paleozoik)

IV. Güney Amerika kıtasının oluşması → II. Zaman (Mezozoik)


Doğru cevap B seçeneği.


Çözüm – 7 

A) Kaldera → Yanardağ ağızlarında oluşan genişçe çukurluklardır.

B) Batolit → Magmanın yerkabuğu içinde donmasıyla meydana gelen bir yer şeklidir.

C) Krater → Yanardağ ağızlarına verilen isimdir

D) Ural Dağları → İç kuvvetlerin etkisiyle oluşan kıvrım dağlardır.

E) Peneplen → Akarsu aşındırması ile oluşan bir yer şeklidir


Doğru cevap E seçeneği.


Çözüm – 8 

A) Kırgıbayır → Çıplak dağlık arazilerdeki geçirimsiz tabakaların sel suları ile aşındırılması sonucu ortaya çıkan parçalı, yarıntılı yer şekli.


B) Taraça → Akarsuyun yatağını daha dar bir biçimde tekrar derinleştirmesiyle oluşan basamak şeklindeki vadi.

C) Peribacası → Üstte yumuşak, altta sert ve dayanıklı kayaçların bulunduğu arazide yumuşak yapının sel suları ile süpürülmesiyle oluşan şapkalı sütun biçiminde yapılar.

D) Peneplen → Akarsu aşındırması ile oluşan deniz seviyesine yakın düzlüklere verilen addır.

E) Vadi → Akarsuyun içinde aktığı yatağa verilen addır.

Doğru cevap A seçeneği.


Çözüm – 9

Dev kazanı, peneplen, plato, menderes akarsuların aşındırması sonucu oluşan yer şekilleridir.

Birikinti konisi akarsuyun biriktirme yolu ile oluşturduğu yer şeklidir.

Doğru cevap D seçeneği.


Çözüm – 10 

A) Dağ eteği ovası → Yan yana olan birikinti konilerinin birleşmesiyle oluşmuştur.

B) Irmak adası → Akarsuların akış hızları düşerse taşıdıkları alüvyonlar yataklarında biriktirirler. Bu biriktirmeyle meydana gelen adacıklara denir.

C) Dağ içi ovası → Dağlık alanlar içinde akarsuların taşıdıkları alüvyonları biriktirmesiyle oluşan ovalardır.

D) Taraça → Akarsuyun yatağını daha dar bir biçimde tekrar derinleştirmesiyle oluşan basamak şeklindeki vadi.

E) Delta ovası → Akarsuların denize döküldükleri yerde oluşturdukları düzlüklerdir.


Doğru cevap C seçeneği.


Çözüm – 11 

Kaya tuzu ve jips kimyasal tortul kayaçlardır.

Doğru cevap B seçeneği.


Çözüm – 12 

Mantar kaya, şahik kaya, tafoni ve yardang rüzgarların oluşturduğu yer şekilleridir.

Sanderler buzulların oluşturduğu bir yer şeklidir.

Doğru cevap D seçeneği.


Çözüm – 13 

A) Hörgüçkaya → Buzulların yerlerinden koparamadığı ve üzerinden kayarak hareket ettiği kaya kütlelerinin buzul eridikten sonra ortaya çıkan haline hörgüç kaya denir.

B) Drumlin → Buzulların ileri veya geri hareketleri sırasında tabanlarındaki materyalleri biriktirmesiyle oluşan tepelerdir.

C) Moren → Buzulların hareketi sırasında önlerine katarak taşıdıkları ve erime bölgesine bıraktıkları yığınaklardır.

D) Sander → Buzul erimesi ile oluşan akarsuların taşıdıkları materyalleri bırakmasıyla oluşan geniş düzlüklerdir.

E) Toktağan → Yıl boyunca erimeyen karlara verilen isimdir, bir yer şekli değildir.


Doğru cevap C seçeneği.


Çözüm – 14

E seçeneğinde yer alan gediz ırmağının oluşturduğu delta ovasının adı Gedizdir.

Bakırçay deltası, Bakırçay ırmağı tarafından oluşturulmuştur.

Doğru cevap E seçeneği.


Çözüm – 15 

Akarsuların yüksek bir yerden aşağıya düştüğü yerler çağlayan (şelale) olarak adlandırılır. Çağlayanların oluştuğu yerlerde akarsuyun yere çarparak aşındırma ile oluşturduğu büyük çukurluklar yer alır. Bu çukurlara “dev kazanı” adı verilir.

Seçeneklerde adından da anlaşılacağı gibi Manavgat Şelalesinde bu yer şekli oluşmuştur.

Doğru cevap D seçeneği.


Çözüm – 16 

A) Lapya → Karstik bölgelerde kar ve yağmur sularının çözülmesiyle oluşurlar küçük yer şeklidir.

B) Obruk → Yer altı mağaralarının tavanlarının çökmesiyle oluşurlar.


C) Polye → Geniş bir karstik alanda çözünmenin devam etmesiyle meydana gelen ova şeklinde düzlüklerdir.

D) Dolin → Çözünmeyle oluşan tencereye benzer çanaklardır.

E) Dikit →Yeraltı mağaralarında mağara tavanında damlayan kalsiyum karbonatın yerde birikerek yukarı doğru uzamasıyla meydana gelen yapıdır.


Doğru cevap B seçeneği.


Çözüm – 17 

Polye, lapya, obruk, körvadi karstik aşındırmayla oluşmuşlardır. Travertenler ise karstik biriktirme sonucu oluşmuşlardır.

Doğru cevap C seçeneği.


Çözüm – 18 

Dalgaların kıyıya paralel uzanan dağların alt kısmını aşındırması ve üst kısmın çökmesi sonucu  kıyıya dik, yüksek ve duvar şeklinde bir kıyı tipi oluşur. Bu kıyı tipine falez (yalıyar) denir.

Doğru cevap E seçeneği.


Çözüm – 19 

Dalgaların akarsu ağızlarını içe doğru genişletmesi ve denizin burayı doldurması sonucu oluşan kıyı şekline haliç denir

Doğru cevap A seçeneği.
Çözüm – 20 

Lapya, polye, obruk, mağara karstik aşındırmayla, sarkıtlar ise karstik biriktirmeyle oluşmuşlardır.

Doğru cevap C seçeneği.


Yer Şekilleri Test-1 Soruları

İç Kuvvetler ve YerşekilleriSANATSAL BİLGİ

08/02/2018

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI