8. SINIF BİYOTEKNOLOJİ

8. Sınıflar fen bilgisi dersi. Biyo – teknoloji nedir? Biyoteknolojinin olumlu ve olumsuz yönleri nelerdir. Konu anlatımı.


Biyo – teknoloji; biyoloji, genetik kimya gibi doğa bilimleri ile elektrik – elektronik, makine ve bilgisayar mühendisliği gibi mühendislik dallarından yararlanarak DNA teknolojisi ile organizma ve doku sistemleri kullanılarak istenilen özellikte canlı elde edilmesi teknolojisidir.

Biyo – teknolojideki gelişmeler sayesinde bir organizmadan başka bir organizmaya veya organizmalara kolayca gen aktarımı yapılabilir hale gelmiştir. Bu çalışmalar başlangıçta zararlılara dayanıklı bitkilerin geliştirilmesi için yapılmıştır. Fakat günümüzde bu çalışmalar bitki ve hayvanları çok farklı amaçlar yönünden değiştirmek ve geliştirmek için kullanılmaktadır.

Biyo – teknoloji doğru kullanıldığı zaman insan sağlığına birçok yararları vardır. Örneğin hastalıklara karşı önlem olarak geliştirilen aşılar biyo – teknoloji ile üretilmektedir. Ayrıca bazı hastalıklara karşı bu yöntemle tedavi uygulaması yapılmaktadır. Kök hücre yöntemi ile birçok hastalık tedavi edilmeye çalışılmaktadır.

Ancak doğru kullanılmadığı zaman biyo – teknolojinin birçok zararları vardır. Yanlış kullanılan biyo – teknoloji insan ve diğer canlıları tehdit etmektedir.

Biyo – teknoloji amaç ve çalışma konularına göre 5’e ayrılır.

1- Tıbbi biyo – teknoloji.

2- Tarım ve hayvancılık biyoteknolojisi.

3- Gıda biyo – teknolojisi.

 4- Endüstriyel biyo – teknoloji.

5- Çevre biyo – teknolojisi.


Biyo – teknolojinin Olumlu Etkileri

Biyo – teknolojinin Çevresel Faydaları

Biyo – teknoloji yöntemi ile gübre ve tarımsal ilaçların yerine geçebilecek organik geliştirici ve koruyucu maddeler üretilebilir. Bu yöntemle su, toprak ve havanın kirlenmesinin önüne geçilmiş olunur. Yine biyo – teknoloji yöntemiyle ağır ve kimyasal maddeleri ortadan kaldıracak yöntemler geliştirilebilir, çevre temizlenebilir.

Biyo – teknolojinin bir başka önemli çevresel etkisi toprak işlemesiz tarımsal faaliyetleri sağlamış olmasıdır. Bu teknoloji uygulandığı ülkelerde çiftçilerin tarla sürme gereksinimlerini neredeyse ortadan kaldırmıştır ve bu yolla atmosfere büyük miktarda bir karbondioksit salınımının önüne geçilmiştir.

Biyo – teknolojinin Sağlık Açısından Faydaları

Tıp alanında çeşitli aşılar ve ilaçlar biyo – teknoloji yöntemiyle geliştirilebilir. İnsanda hastalık oluşturan genlerin tespit edilmesi ve tedavisi sağlanabilir.

Günümüzde kök hücre teknolojisi ile hastalıklı dokular ortadan kaldırılıp, sağlıklı dokular oluşturulmasına çalışılmaktadır.


Biyo – teknolojinin Tarım ve Gıda Açısından Faydaları

Biyo – teknolojinin tarımda kullanılması ile olumsuz ortam koşullarına dayanıklı ve yüksek verime sahip bitki ve gıdalar üretilebilir.

Günümüzde birçok tarım ürününde bu olay başarılabilmiştir. Soya, patates, çeltik, domates gibi bitkilerin vitamin, protein miktarları ve raf ömürlerinde artış sağlanmıştır.

Yine biyo – teknolojik çalışmalar neticesinde zararlı canlılarla mücadelede başarı sağlanmış ve çiftçilerin maliyetlerinin azalması sağlanmıştır.Biyo – teknolojinin Olumsuz Etkileri

Biyo – teknolojinin Çevresel Açıdan Riskleri

Biyo – teknoloji ekolojik dengenin bozulmasına ve biyolojik çeşitliliğin azalmasına yol açabilir. Bir canlıya örneğin bitkiye faydalı olan bir biyo – teknolojik çalışma başka bir canlı veya canlı grubuna zarar verebilir.


Biyo – teknolojinin Sağlık Açısından Riskleri

Genetik mühendisliği ile üretilen bitkilerdeki yeni genler çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir. Alerji ve enfeksiyon gibi yan etkileri olabilir.

Biyo – teknolojinin Sosyo – Ekonomik Açıdan Riskleri

Biyo – teknolojiden yararlanma olanakları sınırsızdır. Bu durum dünyanın sosyal ve ekonomik yapısını değiştirebilir. Gelecekte birkaç çok uluslu şirketin tüm dünyanın tüketim kararları üzerinde etkili olması riski söz konusudur. Bitki üretiminde ve tohum temininde geleneksel yöntemlerden çok dışa bağımlılık söz konusu olacaktır.


Biyo – Teknolojinin Diğer Meslek Dallarıyla İlişkisi

Biyo – Teknoloji, çok sayıda bilim dalının ortak çalışmasıyla ortaya çıkmış bir alandır. Biyo – teknoloji dalının oluşmasında biyologlar, kimyagerler, genetik mühendisleri ve fizikçiler rol almıştır. Biyo – teknoloji fizik, kimya, biyokimya, genetik, fizyoloji, mikrobiyoloji moleküler biyoloji gibi bilim dallarının katkısıyla oluşturulmuştur.

Biyo – teknoloji uygulamalarında; çevre mühendisleri, gıda mühendisleri, ziraat mühendisleri, veterinerler ve zoologlardan yararlanılmaktadır.
SANATSAL BİLGİ

30/03/2017

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI