8. SINIF ASİTLER VE BAZLAR

8. sınıflar fen bilgisi dersi. Asitler ve bazlar. Asit ve baz özelliği gösteren maddeler ve özellikleri. Asit yağmurlarının oluşumu. Konu anlatımı.


Asitler ve bazlar yaşamsal olaylarda önemli roller üstlenirler. Günlük yaşamın hemen her alanında karşılaştığımız veya kullandığımız maddelerdir.

Asitler

Sulu çözeltilere H+ iyonu veren maddelere asit denir. 

HCl maddesi bir asittir. Bu madde suda çözündüğünde H+ ve Cl- iyonlarına ayrılır.

H2SO4, HNO3 gibi maddeler asidik maddelerdir.

Asitlerin sulu çözeltileri elektrik akımını iletir. Aynı zamanda asitler mavi turnusol kağıdını kırmızıya boyarlar.

Asitler metallerle tepkimeye girerler. Bu nedenle asidik maddeler plastik veya cam kaplara konulur.

Asitler mermerlerle tepkimeye girdiğinden, mermerleri aşındırırlar.

Asitlerin sulu çözeltilerinin tadı ekşidir. Bazı meyveleri yediğimizde ekşi bir tat almamız bu maddelerin yapısında asidik maddeden kaynaklanmaktadır. Bu meyvelerdeki asidik özellik çok kuvvetli değildir. Bu meyve ve sebzeleri aşırı miktarda tüketmedikçe sağlımıza zarar vermezler.

Bazı asitler ise sağlımıza hatta cildimize zarar verecek kadar kuvvetlidir. Tuzruhu, sülfirik asit gibi asitler kuvvetli asitlerdir.


Bazlar

Sulu çözeltilere HO- iyonu verebilen maddelere baz denir.

NaOH, Ca(OH)2, KOH, NH3 gibi maddeler baz özelliği gösteren maddelerdir.

Bazlar günlük yaşamda en fazla temizlik maddelerinde kullanılır. Asitlerde olduğu gibi baz özelliği gösteren maddelerle de uzun süre temas cildimize zarar verir.

Çamaşır suyu ve yüzey temizleyicileri kuvvetli baz içerirler.

Bazların sulu çözeltileri elektrik akımını iletir.

Bazlar kırmızı turnusol kağıdını maviye boyarlar.


Asit ve Bazların Kuvvetini Ölçme

Asit ve bazların, asidik ve bazik özelliklerini ölçmek için pH kavramı geliştirilmiştir. pH ölçeği 1 den 14’e kadar numaralandırılmıştır. 7 rakamı nötr değerini gösterir. pH değeri 7 çıkıyorsa bu madde asidik veya bazik özellik göstermez.

pH değeri 7’den 1’e doğru gittikçe asidik özellik artar.

pH değeri 7’den 14’e doğru gittikçe bazik özellik artar.

Günümüzde asidik ve bazik özelliklerin ölçümünde mekanik ve dijital pH metreler kullanılmaktadır.


Temizlik Maddelerindeki Bazlar

Bazların kir çözme özelliği bulunduğundan bazlar temizlik malzemelerinde kullanılırlar. Bu maddelerin cildimizle temasından kaçınmamız gerekir.

Sanayide kullanılan bazlar ise tehlikelidir ve vücut ile temas ederse vücutta izler bırakır. Bu nedenle işyerlerinde ve evlerde bu maddelere karşı güvenlik önlemi almak gerekir.


1- Asit ve bazlar çocukların erişemeyeceği yerlerde saklanmalı, gıda maddelerinden uzak tutulmalıdır.

2- Temizlik esnasında eldiven kullanmalıyız.

3- Temizlik maddelerini birbirleri ile rastgele karıştırmamalıyız.

4- Herhangi bir kaza oluşursa asit veya baz ile temas eden vücut yüzeyi bol su ile yıkanmalı ve en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.

5- Temizlik esnasında deterjanlı yüzeylerin bol su ile durulanması gerekir.Asit Yağmurları

Havada bulunan CO2 , SO2, NO2 gibi maddelerin havadaki su buharı ile karışarak asidik çözelti oluşturması ve yağış olarak yeryüzüne düşmesine asit yağmuru adı verilir.

Asit yağmurlarının temel nedeni hava kirliliğidir. Fabrika bacalarından ve araç eksozlarından çıkan zehirli maddeler, asit yağmuru olarak üzerimize düşmektedir.

Asit yağmurlarının en büyük sebebi ise büyük sanayi kuruluşlarıdır. Bu kuruluşların havaya saldığı zehirli gazlar, bu bölgelerde sık sık asit yağmurlarına neden olmaktadır.

Bu tür sanayi kuruluşlarının yerleşim yerlerinden ve tarım arazilerinden uzakta kurulması, bacalarına mutlaka zehirli gazları süzen filtreler takılması gerekmektedir.

Asit yağmurları tarımsal ürünlere ve ormanlara büyük zararlar verir, ormanları yok edebilir.

SANATSAL BİLGİ

26/04/2017

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI