8. SINIF BASİT MAKİNALAR ÇÖZÜMLER

8. Sınıflar fen bilgisi dersi. Basit makinalar konusu. Sabit ve hareketli makaralar, kaldıraç, eğik düzlem, palanga ve kasnaklarla ilgili çözümlü soruların cevapları.


Çözüm – 1 

Sabit makara, palanga ve kaldıraç kuvvetin yönünü değiştirebilir. Ancak eğik düzlem kuvvetin yönünü değiştiremez.

Doğru cevap C seçeneği.


Çözüm – 2 

Bir kaldıraçta denge formülü;

F.x = P.y şeklindedir.

I. ifadede denge bağıntısı

 3.F = 2,5.P şeklindedir.

F = 2,5.P
3
Bu bağıntıya göre uygulanan kuvvet yükten küçük olmaktadır. Kuvvet kazancı vardır. P = 3 N alarak denklemde yerine yazarsak;

F = 2,5.3
3F = 2,5 olur. Görüldüğü üzere yükten küçük bir kuvvetle cisim dengede tutulabilir.

II. ifadede formülümüz;

2,5 . F = 1,5 P (150 cm = 1,5 m)

F = 1,5.P
2,5P = 2,5 N alınırsa F kuvveti 1,5 N olur. Kuvvetten kazanç vardır.

III. İfadede denge formülü,

6.F = 12.P şeklindedir.

F = 12.P
6
F = 2.P olur.

Bu kaldıraçta kuvvetten kayıp vardır. Yükü dengede tutabilmek için yükün ağırlığının 2 katı kuvvet uygulanması gerekir.

IV. İfade,

1. F = 1.P (100 cm = 1 m)

F = P olur. Bu kaldıraçta kuvvetten kazanç da kayıp ta yoktur.

Pratik olarak kuvvetin desteğe uzaklığı, yükün desteğe uzaklığından büyükse bu kaldıraçta kuvvetten kazanç vardır. Kuvvetin desteğe uzaklığı, yükün desteğe uzaklığından küçük ise bu kaldıraçta kuvvetten kayıp vardır. Her iki uzaklık eşit ise kuvvetten kayıp veya kazanç bulunmaz.

Verilen seçeneklerde sadece I ve II seçeneklerinde kuvvetin desteğe uzaklığı yükün desteğe uzaklığından büyük olduğundan I ve II de kuvvetten kazanç vardır.

Doğru cevap A seçeneği.


Çözüm – 3 

Maşa, olta ve zımbada kuvvet ortada bulunur. Pense desteğin ortada olduğu bir kaldıraç türüdür.

Doğru cevap D seçeneği.


Çözüm – 4 

Ceviz kıracağı, el arabası ve gazoz açacağında yük ortada bulunur. Makas desteğin ortada olduğu bir kaldıraç türüdür.

Doğru cevap C seçeneği.


Çözüm – 5 

Palanga, makas ve el arabasında kuvvetten kazanç vardır. Ancak maşa kuvvetin ortada olduğu bir kaldıraç türüdür. Dolayısıyla kuvvetten kazanç sağlamaz.


Doğru cevap B seçeneği.


Çözüm – 6 

Basit makinalarda temel formül;

Kuvvet x Kuvet Yolu = Yük x Yük yolu

Şeklindedir.

Sorudaki verilere göre;

Yük yolu = 3 m

Kuvvet yolu = 5 m

Kuvvet = 45 N dur. Değerleri yerine koyarsak;

45.5 = 3.P

P = 75 N olur.

Doğru cevap B seçeneği.


Çözüm – 7 

Basit makinalar için temel denge formülünü eğik düzlem içinde kullanırız.

F.x = P.y

P = 30 N, y = 6 m, F = 20 N 

20 . x = 30 . 6

20.x = 180

x = 9 N olur.

Doğru cevap A seçeneği.


Çözüm – 8 

BasitMakine_IO8T1C1


Şekilde görüldüğü gibi ipin bir ucundan 24 Newton kuvvet uygulanırsa ipin diğer ucunda da 24 Newton’luk bir kuvvet meydana gelir. Böylece makarayı ve makaraya bağlı olan ipi 48 Newton’luk bir kuvvet yukarı çeker. Sistem dengede olduğundan P cisminin ağırlığı da 48 N dur.

Doğru cevap D seçeneği.


Çözüm – 9 

BasitMakine_IO8T1C2


Aynı ipin her yerinden aynı gerilme kuvveti oluşur. Uygulanan F kuvveti P cismine 4F olarak etki etmektedir. P cismi 4F kuvveti ile dengede tutulmaktadır.

P = 4.F

P = 4.13

P = 52 N


Doğru cevap C seçeneği.


Çözüm – 10

 Makinalar_IO8T1C6


Kuvvet x kuvvet kolu = Yük x yük kolu

P.4 = F.5

120 = 5F

F = 24 N


Doğru cevap A seçeneği.Çözüm – 11 

Birbirine bağlı iki kasnağın yarıçapları ile dönme sayıları arasındaki bağıntı aşağıdaki gibidir.

r1
= n2
n1
r2
r1 ve r2 yarıçap, n1 ve n2 tur sayılarıdır.

A kasnağının yarıçapı 8 cm, B kasnağının yarıçapı 6 cm olarak verilmiştir. A kasnağının 12 tur dönerse B kasnağının kaç tur döneceğini bulalım.

8 
=n2
12
 
6n2 =12.8
6n2 = 16 tur.


Kasnakları birbirine bağlayan kayış çapraz olarak bağlandığı için A kasnağı 1 yönüne dönerse, B kasnağı 2 yönüne döner.

Doğru cevap B seçeneği.Basit Makinalar Test SorularıSANATSAL BİLGİ

18/06/2017  

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI