8 SINIF DNA VE GENETİK KOD TEST

8. Sınıflar fen bilgisi dersi. Üreme büyüme ve gelişme konusu. DNA ve genetik kodlar, mitoz ve mayoz bölünme. Çözümlü test.


Soru – 1 

DNA bir canlıda aşağıdaki özelliklerden hangisini belirler.

A) Boy uzunluğu                   B) Göz rengi   

C) Saç rengi                         D) Hepsi


Soru – 2 

Aşağıdakilerden hangisi bir DNA yapısında yer almaz

A) 5 karbonlu şeker                   B) Fosfat  

C) Sülfür                                   D) Azotlu organik baz


Soru – 3

Aşağıdakilerden hangisi DNA yapısında yer almaz.

A) Azot                                 B) Karbon

C) Oksijen                             D) Neon

Soru – 4 

Aşağıdakilerden hangisi DNA yapısında bulunan bazlardan biri değildir.

A) Adenin                              B) Urasil

C) Guanin                              C) Sitozin


Soru – 5

I - Yaraları Onarmak

II – Büyümeyi Sağlamak

III – Boy uzunluğunu tayin etmek

IV – Bazı canlılarda eksik organları tamamlamak

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri mitoz bölünmenin amaçlarındandır.

A) Yalnız I                               B) I ve II

C) I – II ve III                         D) I – II ve IV


Soru – 6 

DNA ların üzerlerinde taşıdığı canlıya ait özelliklerin bulunduğu şifrelere ne ad verilir.

A) Kromozom                         B) Nükleik Bilgi

C) Genetik Kod                       D) Kromatit


Soru – 7 

Aşağıdakilerden hangisi eşeyli üreyen bir canlının kromozom sayısı olamaz.

A) 46                              B) 23  

C) 32                              D) 18


Soru – 8

I – DNA kendini eşler

II – Kromozomlar zıt kutuplara çekilir

III – Parça değişimi gerçekleştirilir

IV – Stoplazma bölünmesi meydana gelir


Hücrenin mitoz bölünme geçirmesi sırasında yukarıda sayılanlardan hangisi veya hangileri gerçekleşir.

A) Yalnız I                             B) I ve II

C) Yalnız III                           D) I, II ve IV


Soru – 9 

I – Genetik çeşitlilik sağlanır

II – Daha sağlıklı ve adaptasyon sağlayan bireyler oluşur

III – Ana canlıdan başka türden canlı oluşması sağlanır.

IV – Türe özgü özelliklerin nesilden nesile aktarımını sağlar.


Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri mayoz bölünmenin özelliklerindendir.

A) I                                         B) I, II ve IV

C) Yalnız III                             D) I, II, III ve IV


Soru – 10 

I – Hücre bölünmesi sırasında kromatin ipliklerin

Kısalıp kalınlaşmasıyla oluşur.

II – Eşeyli üreyen tüm canlılarda çift sayıdadır.

III – Üzerlerinde genetik bilgiler bulunur.

IV – Üreme hücrelerinde yarım takım kromozom bulunur.


Kromozomlarla ilgili olarak yukarıdakilerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) Yalnız I                                   B) Yalnız II

C) I, II ve III                               D)I, II, III ve IV


Soru – 11

I – Kromozom sayısı yarıya iner.

II – Parça değişimi gerçekleşir.

III – 2 yeni hücre oluşur.

IV – Üreme organlarında görülür.


Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri mayoz bölünmenin özelliklerindendir?

A) I, II, III ve IV                                B) I, II ve III

C) I ve II                                           D) I, II ve IV

Soru – 12 

I – Vücudun kendisini onarmasını sağlar

II – Üreme hücrelerinin oluşmasını sağlar

III – Genetik çeşitliliğin artmasını sağlar

IV – Canlının boyca uzamasını sağlar


Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri mayoz bölünmenin özelliklerindendir?

A) Yalnız I                                B) I ve II

C) II ve III                               D) I, II, III ve IV


Soru – 13 

Aşağıdakilerden hangisi mitoz bölünmenin evrelerinden değildir?

A) Profaz                                       B) Anafaz

C) Tersiyer                                    D) MetafazSoru – 14 

Hücre bölünmesi sırasında stoplazma bölünmesine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir.

A) Tersiyer                                    B) Telofaz

C) Sitokinez                                  D) Cross – Over


Soru – 15

I -Hem profaz I evresi hem de Profaz II evresi görülür

II – Sonuçta 4 yeni hücre oluşur

III – Yaraların onarımını sağlar

IV – Stoplazma bölünmesi 1 kez gerçekleşir


Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri mayoz bölünmenin özelliklerindendir?

A) Yalnız I                                        B) I ve II

C) I, II ve IV                                    C) I, II, II ve IV


Soru – 16 

DNA üzerinde bulunan ve canlıya özgü özelliklerin ortaya çıkmasını sağlayan kalıtım birimlerine ne ad verilir?

A) Nükleik asit                             B) Kromozom

C) Gen                                        D)Kromatit


DNA ve Genetik Kod Test Çözümleri
SANATSAL BİLGİ

01/04/2017

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI