8 SINIF ELEKTRİK TEST ÇÖZÜMLERİ

8. Sınıf fen bilgisi dersi, yaşamımızda elektrik bölümü. Elektrik yükleri ve elektriklenme, elektroskop ve topraklama konusu. Test çözümleri.


Çözüm – 1

Kürelerin içindeki yük sayılarını karşılaştırırsak; A küresinde ( + ) ve ( - ) yük sayısı eşittir, B küresinde (+ ) yükler, C küresinde ( - ) yükler daha fazladır. Dolayısıyla A küresi nötr, B küresi pozitif, C küresi negatif yüklüdür.

Cevap C seçeneği.


Çözüm – 2 

Negatif (-) yüklü bir cisim nötr bir cisme yaklaştırılırsa, cismi etki ile elektrikler. L cisminin K cismine bakan kısmı pozitif yük ile diğer tarafı negatif yük ile yüklenir. L cisminin negatif yük yüklenen tarafına bir M cismi dokundurulursa L cisminden M cismine elektron geçişi olur. Böylece M cismi negatif yüklenmiş olur.

Doğru seçenek C seçeneği.

Çözüm – 3

Nötr bir K cismine negatif yüklü bir L cismi dokundurulursa, L cisminden K cismine negatif ( - ) yük geçişi olur. Yük dengesi sağlandığında her iki cismim yükü de negatif olur. L cismindeki elektronların bir kısmı K cismine geçtiğinden dolayı, L cismi elektron kaybetmiştir. Protonlar hareketsiz parçacıklardır, proton sayısında değişme olmaz.

Doğru seçenek D seçeneği.


Çözüm – 4

Negatif yüklü bir elektroskoba pozitif yüklü cisim dokundurulursa 3 ihtimal söz konusudur.

1- Cismin yükünün büyüklüğü elektroskobun yükünün büyüklüğünden azdır. Örneğin elektroskop -8q, cisim +2 q yüklüdür. Elektroskoptan cisme elektron geçişi olur, bu geçiş sonucu elektroskobun yaprakları biraz kapanır.

2- Cismin yükü elektroskobun yüküne eşittir. Örneğin cisim +5q, elektroskop -5 q yüklüdür. Bu durumda nötrlenme meydana gelir, yapraklar tamamen kapanır.

3- Cismin yükü elektroskobun yükünden fazladır. Örneğin, cisim +10q, elektroskop -2q yüklüdür. Bu durumda, dokunma sonucunda elektroskop önce nötrlenir ardından (+) yüklenir. Bu durumda yapraklar önce kapanır, sonra tekrar açılır.

Yukarıdaki bilgiler ışığında II, III ve IV ihtimalleri gerçekleşebilir.

Doğru seçenek C seçeneği.


Çözüm – 5

Kürk parçasına sürtülen ebonit çubuk negatif yükle yüklenir. Bu cisim elektroskoba dokundurulursa, elektroskobu da negatif yükle yükler.

Doğru seçenek B seçeneği.


Çözüm – 6 

Negatif yüklü bir elektroskoba bir cisim dokundurulduğunda yapraklarının biraz kapanması için;

1- Cisim negatif yüklü ve yükü elektroskobun yükünden küçük olmalıdır. Örneğin cisim -2q, elektroskop -10q yüklü olsun. Bu durumda elektroskoptan cisme elektron geçişi olur.

2- Cisim pozitif yüklü ve yükü elektroskobun yükünden küçük olmalıdır.

3- Cisim nötr olmalıdır.


Soruda verilen 3 seçeneğin de gerçekleşmesi durumunda elektroskop yaprakları biraz kapanacaktır.

Doğru seçenek D seçeneği.


Çözüm – 7 

Negatif yüklü bir elektroskoba bir K cismi yaklaştırılıyor ve elektroskop yaprakları önce kapanıp sonra tekrar açılıyorsa, cisim pozitif yüklüdür. Cisim yapraklarda bulunan (-) yükleri topuza çekmiştir. Yapraklardaki (+) ve (-) yükler eşitlenince yapraklar tamamen kapanmış, yapraklardan topuza negatif yük geçişi devam edince yapraklar bu kez pozitif yükle yüklenip tekrar açılmıştır.

Yukarıdaki bilgilere uyan maddeler I ve IV seçenekleridir.

Cevap C şıkkı.


Çözüm – 8 

Pozitif yükle yüklü bir elektroskoba pozitif yük ile yüklü bir cisim yaklaştırılırsa, cisim elektroskop yapraklarındaki elektronları topuza çeker. Yapraklar daha fazla (+) yükle yüklenmiş olur ve daha fazla açılır.

Elektroskop topuzuna negatif yükler çekildiği için topuzdaki (+) yük yoğunluğu azalır.

Yapraklardan topuza negatif yük çekildiği için yapraklarda negatif yük ( - ) yoğunluğu azalır.

Yukarıda sayılanlara uyan tek madde III maddesidir.

Doğru seçenek C seçeneği.


Çözüm – 9 

Aynı yükler birbirini iter, zıt yükler birbirini çeker kuralı gereğince;

K cismi pozitif yüklü L cismini çekiyorsa, K cismi negatif yüklüdür. Negatif yüklü K cismi M cismini itiyorsa, M cismi negatif yüklüdür.


L ve M zıt işaretli olduğuna göre birbirlerini çekerler.

Doğru seçenek A seçeneğidir.


Çözüm – 10

K cismi pozitif veya negatif yüklü bir elektroskoba yaklaştırıldığında yaprakların durumuna göre K cisminin yükü tayin edilebilir. K cismi elektroskoba dokundurulursa, cismin ve elektroskobun yük miktarları ve kapasitelerine göre değişik durumlar oluşabileceğinden cismin yükü kesin olarak tayin edilemez.

Doğru seçenek A seçeneği.


Çözüm – 11 

Aynı yükler birbirini iter I. Madde doğrudur.

Nötr bir cismi pozitif yükle yüklemek için, cismi pozitif bir yüke dokundurmak gerekir.

Zıt yükler birbirini çeker.

Nötr bir cisim pozitif yüklü bir cisme dokundurulursa pozitif (+) yükle yüklenir. IV. Madde doğrudur.


Doğru seçenek C seçeneği.


Test Soruları

Elektroskop Konu Anlatımı

Elektriklenme Çeşitleri Konu Anlatımı
SANATSAL BİLGİ

01/04/2017

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI