8 SINIF ELEKTRİK YÜKLERİ TEST

8. Sınıf fen bilgisi dersi, yaşamımızda elektrik bölümü. Elektrik yükleri ve elektriklenme, elektroskop ve topraklama konusu. Çözümlü testi.Soru – 1 

Elektrik IO8T1S1


Yukarıda verilen A, B, C küreleri için;


I – A küresi Pozitif, B ve C küreleri negatif yüklüdür.

II – C küresinin yükü negatiftir.

III – B küresi nötrdür.

IV – A küresi nötrdür.


İfadelerinden hangisi veya hangileri doğrudur.

A) I ve II                              B) Yalnız II  

C) II ve IV                             D) Yalnız IV


Soru – 2 

-8 q elektrik yükü bulunan bir K cismi, yüksüz bir L cismine yaklaştırılıyor. L cisminin diğer tarafına yüksüz bir M cismi dokunduruluyor ve önce M cismi ardından K cismi uzaklaştırılıyor.

M cisminin son yük durumu için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Nötrdür                                   B) Pozitif Yüklüdür

C) Negatif yüklüdür                      D) Bilinemez


Soru – 3 

Nötr bir K cismine negatif ( - ) yüklü bir L cismi dokundurulup ayrılıyor. Son durumda K ve L için aşağıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

I – K cismi negatif yükle yüklenmiştir.

II – K cismine L cisminden elektron geçişi olmuştur.

III – L cismi elektron kaybetmiştir.

IV – K cismi proton kazanmıştır.


A) Yalnız I                            B) Yalnız IV

C) I ve II                             D) I, II ve III


Soru – 4 

Negatif yüklü bir elektroskoba pozitif yükle yüklü bir cisim dokunduruluyor. Bu durumla ilgili;

I – Yapraklar daha da açılır.

II – Yapraklar biraz kapanır.

III – Yapraklar önce kapanıp sonra tekrar açılır.

IV – Yapraklar tamamen kapanır.

İfadelerinden hangisi veya hangileri gerçekleşebilir?


A) Yalnız I                                B) II ve III  

C)II, III ve IV                           D) Yalnız IV


Soru – 5 

Bir kürk parçasına sürtülen ebonit çubuk elektroskobu hangi yükle yükler.

A) Pozitif Yük İle                                         B) Negatif Yük İle

C) Önce Pozitif Sonra Negatif                       D) Elektroskop Yüklenmez


Soru – 6 

Negatif yüklü bir elektroskoba yükü bilinmeyen bir K cismi dokundurulup çekiliyor. Bu olayda elektroskobun yaprakları biraz kapandığına göre;

I – Cisim negatif yükle yüklüdür.

II – Cisim nötrdür.

III – Cisim pozitif yüklüdür.

Yargılarından hangisi veya hangileri doğru olabilir?


A) Yalnız I                               B) Yalnız II

C) I ve II                                 D)I, II ve III


Soru – 7 

Negatif ( - ) yüklü bir elektroskoba yükü bilinmeyen bir K cismi yaklaştırılıyor. Elektroskop yaprakları önce kapanıp sonra tekrar açıldığına göre;


I – Elektroskop yaprakları ( + ) yükle yüklenmiştir.

II – Elektroskop topuzu ( + ) yükle yüklenmiştir.

III – K cismi negatif yüklüdür.

IV – K cismi pozitif yüklüdür.


İfadelerinden hangisi veya hangileri doğrudur.

A) Yalnız I                                      B) I ve II

C) I ve IV                                       D)II ve IV


Soru – 8 

Pozitif yükle yüklü bir elektroskoba pozitif yük ile yüklü bir cisim yaklaştırılıyor. Bu durum için;


I – Elektroskop topuzu ( +) yüklenir.

II – Elektroskop yaprakları ( - ) yüklenir.

III – Elektroskop yaprakları biraz daha açılır.

IV – Elektroskop yaprakları biraz kapanır.

İfadelerinden hangisi veya hangileri doğrudur?


A) Yalnız I                               B) I ve II

C) Yalnız III                            D) II ve III


Soru – 9 

K cismi, pozitif (+) yüklü L cismini çekmekte, yükü bilinmeyen M cismini itmektedir. K, L ve M cisimleri için aşağıdakilerden hangisi veya hangileri doğrudur?


I – K cismi negatif yüklüdür.

II – M cismi negatif yüklüdür.

III – L ve M cisimleri birbirini iter.

IV – L ve M birbirini çeker.

A) I, II ve IV                                 B) I ve III

C) II ve III                                    D) Yalnız I


Soru – 10 

Yükü bilinmeyen bir K cisminin yükünü öğrenmek için aşağıdakilerden hangisi veya hangileri yapılabilir.

I – K cismi pozitif (+) yüklü bir elektroskoba yaklaştırılır.

II – K cismi pozitif bir elektroskoba dokundurulur.

III – K cismi negatif yüklü bir elektroskoba yaklaştırılır.

IV – K cismi negatif yüklü bir elektroskoba dokundurulur.


A) I ve III                                B) I ve IV

C) II ve IV                               D)I, II, II ve IVSoru – 11 

I – Pozitif yüklü bir cisim pozitif yüklü bir cismi iter

II – Nötr bir cismi pozitif yük ile yüklemek için negatif

 yüklü cisim dokundurulur.

III – Pozitif yüklü bir cisim negatif yüklü bir cismi iter.

VI – nötr bir cismi pozitif yük ile yüklemek için cisme,

pozitif bir cisim dokundurmak yeterlidir.


Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) Yalnız I                               B) I ve II

C) I ve IV                                D) Yalnız IIITest ÇözümleriSANATSAL BİLGİ

01/04/2017

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI