8. SINIF ELEMENTLER

8. sınıf fen bilgisi dersi. Periyodik cetvelde yer alan elementlerin özelliklerine göre sınıflandırılması. Metal, ametal ve soygazların özellikleri.


Periyodik_Cetvel_metalMetaller

Periyodik sistemde mavi renk ile gösterilen elementler metal olarak adlandırılır. Çevremizde gördüğümüz araç gereçlerin çoğu metal veya metal alaşımlarından yapılmıştır.

Örneğin bakır tüm evin elektrik tesisatında kablo olarak kullanılır. Fırın, ocak, musluk gövdeleri metaldir. Hangi metalin nerede kullanılacağı, o metalin özelliklerine bağlıdır. Altın ve gümüş elektriği en iyi ileten metallerdir. Ancak bu metaller pahalıdır ve az bulunur. Bunlar yerine elektrik iletkenliği altın ve gümüşün iletkenliğine en yakın olan bakır metali kullanılır.

Metallerin Özellikleri

1- Metaller doğada tek atomlu veya bileşikler halinde bulunurlar. Civa hariç hepsi oda sıcaklığında katı haldedir. Civanın erime sıcaklığı -39° dir. Civa oda sıcaklığında sıvı halde bulunur. 

2- Isı ve elektriği iyi iletirler, tel ve levha haline getirilebilirler. 

3- Genellikle parlak görünüme sahiptirler.

4- Erime ve kaynama noktaları yüksektir.

5- Yoğunlukları yüksektir.

6- Ametallerle oluşturdukları bileşiklerde elektron vererek katyon durumuna geçerler.


Ametaller

Periyodik tabloda mor renk ile gösterilen metaller ametallerdir.

Atmosferin %21 i oksijen, %78 i azot’tur. Bu elementler ametaldir. Yine yeryüzünün 2/3 ünü kaplayan su iki ametal olan hidrojen ve oksijenin birleşiminden oluşmuştur.


Ametallerin Özellikleri

1- Oda sıcaklığında katı, sıvı veya gaz halinde bulunabilirler.

2- Yoğunlukları düşüktür.

3- Katı halde kırılgan bir yapıya sahiptirler. Tel ve levha haline getirilemezler.

4- Mat bir görünüme sahiptirler.

5- Grafit hariç ısı ve elektriği iletmezler.

6- Erime ve kaynama noktaları çok düşüktür.

7- Metallerle bileşik oluştururken elektron verirler ve anyon durumuna geçerler.


Soygazlar

Periyodik cetvelin 8A grubunda bulunan elementlerdir. Bunların son katmanları dolu olduğu için elektron alışverişi yapmazlar. Dolayısıyla bileşik oluşturmazlar. Bu elementler oda sıcaklığında gaz halinde bulunurlar.Soygazların özellikleri

1- Doğada tek atomlu halde bulunurlar.

2- Renksiz ve kokusuzdurlar.

3- Erime ve kaynama noktaları çok düşüktür.

4- Normal koşullarda bileşik oluşturmazlar.


Bunlarla birlikte metal ve ametallerin de kendi içlerinde sınıflandırmaları vardır. 1A grubu metalleri aktif metaller olarak adlandırılırlar. Bu metaller kolayca elektron vererek kimyasal tepkimeye girer ve bileşikler oluştururlar. Bu metaller su ile tepkimeye girerek baz oluştururlar.

7A grubu elementleri halojenler olarak adlandırılırlar. Bunların değerlik elektron sayısı 7’dir. Yani son katmanlarında 7 elektron bulunur. Bu ametallerin elektron alma yatkınlıkları en fazladır.

Tabloda gri renkte görülen Si, Ge, As gibi elementler yarı metal olarak adlandırılır. Bu elementler hem metalik, hem de ametal özellikler gösterirler. Elektrik ve ısı iletkenlikleri olmakla birlikte düşüktür.


Periyodik Sistem


SANATSAL BİLGİ

27/04/2017

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI