8. SINIF IŞIK VE SES TEST

8. Sınıflar fen bilgisi dersi. Işığın kırılması ve ses enerjisi konusu. Işığın farklı ortamlardaki hareketi ve hızı, mercekler ve ses enerjisi. Çözümlü sorular.


Soru – 1

IsikBilgisi_IO8T1S1


Bir I ışını n1 ortamından n2 ve n3 ortamlarına geçerken şekildeki yolları izlemektedir.

Buna göre ortamların kırıcılık indisleri n1, n2 ve n3 arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir.

A) n1>n2=n3                             B) n3>n2>n1

C) n3>n1>n2                            D) n2>n1>n3


Soru – 2 

I. Sınır açısı, ışık çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçerken oluşur.

II. Sınır açısı, ışık az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçerken oluşur.

III. Işık ışını sınır açısından daha küçük bir açı ile gelirse diğer ortama geçemez.

Yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?


A) Yalnız I                            B) Yalnız II

C) I ve III                             D) II ve III


Soru – 3 

I. Bir ortamdan diğer ortama normal üzerinden gelen ışın 2. ortama geçemez.

II. Bir ortamdan başka bir ortama normal üzerinden gelen ışın 2. Ortama kırılmadan geçer.

III. 1. Ortamın kırıcılık indisi 2. ortamın kırıcılık indisinden daha küçükse, ışık 2. ortamda daha yavaş hareket eder.


Yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) Yalnız I                                B) Yalnız II

C) I ve III                                D) II ve III


Soru – 4 

I. İnce kenarlı mercekler ışığı toplar

II. Kalın kenarlı mercekler ışığı dağıtır.

III. Kalın kenarlı mercekler cisimleri daha büyük gösterir.


Yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?


A) Yalnız I                             B) I ve II

C) II ve III                            D) I, II ve III


Soru – 5 

IsikBilgisi_IO8T1S2

Yukarıdaki şekilde bir ışının merceklerde kırıldıktan sonra izlediği yollar çizilmiştir.

Buna göre 1 ve 2 numaralı kutularda bulunan mercekler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) 1. kutuda kalın, 2. Kutuda ince kenarlı mercek

B) 1. kutuda kalın, 2. Kutuda kalın kenarlı mercek

C) 1. kutuda ince, 2. Kutuda kalın kenarlı mercek

D) 1. kutuda ince, 2. Kutuda ince kenarlı mercek


Soru – 6 

I. Yakınsak mercekler

II. Iraksak mercekler

III. Toplayıcı mercekler

IV. Dağıtıcı mercekler


Yukarıda verilen özelliklerin ait olduğu mercek türü aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) I ve III ince kenarlı, II ve IV kalın kenarlı mercektir.

B) I ve III kalın kenarlı, II ve IV ince kenarlı mercektir.

C) I, III ve IV ince kenarlı, II kalın kenarlı mercektir.

D) I, III ve IV kalın kenarlı, II ince kenarlı mercektir.


Soru – 7 

IsikBilgisi_IO8T1S3


Bir I ışınının n2 kırıcılık indisine sahip ortamdan, n1 kırıcılık indisine sahip ortama geçmeye çalışırken izlediği yol şekilde çizilmiştir. Buna göre,

I. n2 ortamının kırıcılık indisi

    n1 ortamının kırıcılık indisinden büyüktür.

II. n1 ortamının kırıcılık indisi

    n2 ortamının kırıcılık indisinden büyüktür.

III. Işık n1 ortamından aynı açıyla n2 ortamına gönderilirse

    yine tam yansımaya uğrar.

İfadelerinden hangisi veya hangileri doğrudur.

A) Yalnız I                                B) Yalnız II

C) I ve III                                D) II ve III


Soru – 8 

Sesin 20 °C de hava ortamındaki hızı kaç km/sa tir?


A) 344                         B) 698

C) 1100                       D) 1463


Soru – 9 

I. Ses mekanik enerjiden meydana gelir.

II. Ses en hızlı boşlukta ilerler.

III. Ses mekanik enerjiye dönüşebilir.


Yukarıdaki yargılardan hangisi veya hangileri doğrudur?


A) Yalnız I                         B) I ve II

C) I ve III                         D) I, II ve IIISoru – 10

Sesin havadaki hızı V1, Sudaki hızı V2, demirdeki hızı V3 olarak ölçülmüştür.

Bu hızlar arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) V1 > V2 > V3                        B) V2> V1 > V3

C) V3 > V1 > V2                        D) V3 > V2 > V1Işık ve Ses Test ÇözümleriSANATSAL BİLGİ

20/06/2017

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI