8. SINIF MADDE TEST ÇÖZÜMLERİ

8. Sınıflar fen bilgisi dersi. Maddenin yapısı ve özellikleri bölümü. Periyodik cetvel, kimyasal bağlar, bileşikler ve kimyasal tepkimeler konulu çözümlü test çözümleri.


Çözüm – 1 

)2    )8    )4

X elementini elektron diziliminden 3 katman bulunduğu anlaşılıyor. Bu durumda X elementi 3. Periyotta yer almaktadır.

Doğru cevap C seçeneği.


Çözüm – 2

C (karbon) elementi 4A grubunda yer alan bir ametaldir. Na 1A, Mg 2A, Al 3A grubunda yer almaktadır.

Doğru cevap D seçeneği.


Çözüm – 3

Y elementi periyodik cetvelin 3A grubunda ise iyonik bağlı bileşikler oluşturur ve bileşiklerinde elektron verir. Y2X3 bileşiğinin bir molekülünde 2 adet Y atomu bulunduğuna göre Y atomları toplam 6 elektron vermiştir. Bu 6 elektronu 3 adet X atomunun aldığı görülüyor. Dolayısıyla bir moleküldeki her X atomuna 2 adet elektron verilmektedir. X elementi alacağı elektronlarla değerlik elektron sayısını 8’e tamamlayacağından 8 – 2 = 6 adet değerlik elektronuna sahip olduğu anlaşılır. Yani X atomunun son katmanında 6 elektron vardır. Bu durumda X elementi 6A grubunda yer almaktadır.

Doğru cevap D seçeneği.


Çözüm – 4

2. periyotta yer alan atomların 2 adet enerji katmanları vardır. Bu atomların elektron dizilimi aşağıdaki yapıya benzer.

)k   )l

Birinci enerji düzeyi (k) en fazla 2 elektron alabilir. 2. Enerji (l) düzeyi en fazla 8 elektron alabilir. Element 7A grubunda yer alıyorsa 2. Enerji düzeyinde 7 elektron bulunduğu anlaşılır. Bu durumda elektron dizilimleri,  )2   )7 şeklinde olur.

Nötr halde 9 elektrona sahip olan bir elementin atom numarası 9’dur.

Doğru cevap A seçeneği.


Çözüm – 5

I – X elementi metal, Y elementi ametaldir.

II – Z elementi soygazdır.

III – X metal, Y ametal, Z soygazdır.

IV – Y elementi ametaldir.

Doğru cevap D seçeneği.


Çözüm – 6

3. katmanında 5 elektron bulunan bir elementin 3. Enerji düzeyinin tam dolmadığı anlaşılır. Bu durumda bu element 3. Periyotta yer almaktadır. Son katmanında 5 elektron bulunuyorsa 5A grubunda yer almaktadır.

Elektron dizilimini yaparsak;

)2     )8    )5

Toplam 15 elektrona sahiptir. Nötr haldeki elementlerin elektron sayısı proton sayısına ve dolayısıyla atom numarasına eşittir.

Doğru cevap C seçeneği.


Çözüm –7

19X, 11Y, 9Z, 15T, 7K

Bu elementlerin elektron dizilimini yapalım.

19X → )2     )8     )8    )1

11Y → )2     )8     )1

9Z → )2      )7

15T → )2     )8     )5

7K → )2      )5

Elektron dizilimlerinden X ve Y elementlerinin 1A grubunda, Z elementinin 7A grubunda, T ve K elementlerinin 5A grubunda yer aldığı görülüyor.

Buna göre X ve Y metal, Z, T, K ametaldir.

Metallerle ametaller arasında iyonik bağlı bileşikler oluşur.

Doğru cevap D seçeneği.


Çözüm – 8

6X, 11Y, 3Z, 15T, 12K

Elementlerinin elektron dizilimini yapalım.

6X →  )2      )4

11Y → )2      )8      )1

3Z →  )2      )1

15T → ) 2     ) 8      ) 5

12K → ) 2     ) 8      ) 2


X ve T elementleri ametaldir. Bu iki element arasında kovalent bağlı bileşik oluşabilir.

Doğru cevap A seçeneği.


Çözüm – 9

Soruda verilen özellikler ametallerin özellikleridir.

Doğru cevap B seçeneği.


Çözüm – 10

B dışındaki seçeneklerde yer alan Na ve K 1A grubunda Mg ise 2A grubundadır. Bu elementler kovalent bağlı bileşikler oluşturmazlar.

B seçeneğinde yer alan HCl bileşiği elektron ortaklaşmasına dayalı kovalent bağlı bir bileşiktir.

Doğru cevap B seçeneği.


Çözüm – 11

Periyodik cetvelin 7A grubundaki elementler ametallerdir. Ametaller elektriği iletmezler, yoğunlukları düşüktür, mat bir görünüme sahiptirler, metallerle bileşiklerinde elektron alırlar.

I ve II metallerin, III ve IV ametallerin özelliklerindendir.

Doğru cevap D seçeneği.Çözüm – 12

Periyodik tablonun 1A grubundaki elementler metaldir. 

Metallerin erime ve kaynama noktaları yüksektir.

Doğada tek atomlu veya bileşikleri halinde bulunurlar.

Ametallerle bileşiklerinde elektron vererek katyonları oluştururlar.

Yoğunlukları yüksektir.


Buna göre I ve III doğru, II ve IV yanlıştır.

Doğru cevap B seçeneği.


Çözüm – 13

I – pH değeri 7’den küçük çözeltiler asit özelliği gösterirler.

II – Asitler sulu çözeltilerine H+ iyonu verirler.

III – Bazlar turnusol kağıdını maviye boyarlar.

IV – Temizlik maddelerinde genellikle bazlar kullanılır.


Doğru cevap C seçeneği.


Test Soruları


SANATSAL BİLGİ

18/04/2017

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI