8. SINIF MADDENİN YAPISI TEST

8. Sınıflar fen bilgisi dersi. Maddenin yapısı ve özellikleri bölümü. Periyodik cetvel, kimyasal bağlar, bileşikler ve kimyasal tepkimeler konulu çözümlü test.


Soru – 1

X elementinin elektron dizilimi aşağıdaki gibidir.

)2   )8   )4

Buna göre X elementi kaçıncı periyotta yer alır?

A) 1                         B) 2

C)3                          D)4


Soru – 2

Aşağıdakilerden hangisi bir ametaldir?

A) Na                        B) Mg

C) Al                         D) C


Soru – 3

X elementi periyodik cetvelin 3A grubundaki Y elementi ile Y2X3 bileşiği oluşturmaktadır. Buna göre X elementi aşağıdaki gruplardan hangisinde bulunabilir?

A) 1A grubu                            B) 2A grubu

C) 5A grubu                            D) 6A grubu


Soru – 4

X elementi periyodik tabloda 2. Periyot 7A grubunda bulunmaktadır.

Buna göre X elementinin atom numarası kaçtır?

A) 9                                B) 8

C) 7                                D) 6Soru – 5

X elementi 2. Periyot 1A grubunda yer almaktadır.

Y elementi 2. Periyot 6A grubundadır.

Z elementi 3. Periyot 8A grubundadır.


Bu bilgilere göre;

I – X ve Y elementleri metaldir.

II - Z elementi ametaldir.

III – X ve Y elementleri metal Z elementi soygazdır.

IV – Y elementi ametaldir.

İfadelerinden hangisi doğrudur.

A) Yalnız I                               B) I ve II

C) Yalnız III                             D) Yalnız IV


Soru – 6

3. katmanında 5 elektron bulunan nötr haldeki bir elementin atom numarası aşağıdakilerden hangisidir?

A) 24                                B) 18

C) 15                                D) 12


Soru – 7

19X, 11Y, 9Z, 15T, 7K

Yukarıda yer alan elementlerden hangileri arasında iyonik bağlı bileşik oluşur?

A) X ve Y                         B) Z ve T

C) T ve K                         D) Y ve ZSoru – 8

6X, 11Y, 3Z, 15T, 12K

Yukarıdaki elementlerden hangi ikisi arasında kovalent bağlı bileşik oluşabilir?

A) X ve T                          B) X ve Y

C) Y ve Z                          D) T ve K


Soru – 9

-Oda sıcaklığında katı, sıvı veya gaz halinde bulunabilirler.

-Erime ve kaynama noktaları çok düşüktür.

-Mat bir görünüme sahiptirler

- Grafik hariç elektriği iletmezler


Yukarıdaki özellikler aşağıdaki element gruplarından hangisine aittir?

A) Metaller                                   B) Ametaller

C) Ara metalleri                            D) Soygazlar


Soru – 10

Aşağıdaki bileşiklerden hangisi elektron ortaklaşması ile oluşmuştur?

A) NaCl                                  B) HCl

C) K2O                                   D) MgFl2


Soru – 11

Periyodik cetvelin 7A grubundaki bir element için;

I - Elektrik akımını iletir.

II – Parlak bir görünüme sahiptir.

III – Metallerle bileşiklerinde elektron alır.

IV – Yoğunlukları düşüktür.

İfadelerinden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) Yalnız I                           B) I ve II

C) Yalnız III                        D) III ve IVSoru – 12

Periyodik cetvelin 1A grubundaki elementler için;

I – Erime ve kaynama noktaları yüksektir.

II – Doğada sadece tek atomlu elementler halinde bulunurlar.

III – Ametallerle bileşiklerinde elektron verirler.

IV – Yoğunlukları düşüktür.

İfadelerinden hangisi veya hangileri doğrudur?


A) I ve II                               B) I ve III

C) I, II ve III                         D) I, II, II ve IV


Soru – 13

I – pH değeri 3 ise çözelti baziktir.

II – Asitler çözeltilere H+ iyonu verirler.

III – Bazlar Turnusol kağıdını maviye boyarlar.

IV – Asitler genellikle temizlik maddelerinde kullanılır.

İfadelerinden hangisi veya hangileri doğrudur?


A) Yalnız I                                    B) I ve II

C) II ve III                                   D) II, III ve IV


Madde ve Özellikleri Test ÇözümleriSANATSAL BİLGİ

18/07/2017

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI