ELEKTROSKOP VE ÇALIŞMASI

Elektroskobun yapısı ve çalıştırılması. Elektroskop ile yük kontrolü. Aynı veya zıt yüklü cisimlerle yapılan inceleme. Yaklaştırma ile yük kontrolü.


Cisimlerin yüklü olup olmadığını ve yüklüyse hangi tür yükle yüklü olduğunu bulmamıza yardımcı olan araca elektroskop denir.

Bir elektroskobun yapısı oldukça basittir. Elektroskop iletken bir topuz, iki adet iletken yaprak, cam bir koruma kabı ve yalıtkan ayaklardan meydana gelir.

Elektroskop IO1


Dokundurma İle Yük Kontrolü

Bir elektroskopta bir tane iletken topuz ve iki adet iletken yaprak bulunur. Nötr bir elektroskopta başlangıçta yapraklar kapalıdır. Bu elektroskobun topuzuna pozitif yüklü bir cisim değdirilirse yapraklardaki elektronlar pozitif yüklü cisme geçer, elektron kaybeden yapraklar pozitif yükle yüklenir ve birbirlerini iterler. Yapraklar arasındaki mesafe açılır.

Nötr bir elektroskobun topuzuna negatif yükle yüklü bir cisim değdirilirse, negatif yüklü cisimdeki elektronlar topuzdan yapraklara geçer. Yapraklar negatif yükle yüklenir ve aralarındaki mesafe açılır.

Elektroskop IO2


Yaklaştırma İle Yük Kontrolü

Nötr bir elektroskoba pozitif ve negatif yüklü cisimler dokundurulmadan yaklaştırılırsa aşağıdaki olaylar gerçekleşir.

Nötr bir elektroskoba negatif (-) yüklü bir cisim yaklaştırılırsa, negatif yüklü cisimdeki elektronlar nötr elektroskobun topuzunda denge halinde bulunan elektronları yapraklara doğru iter. Elektroskobun yaprakları negatif yükle yüklenerek açılır, elektroskobun topuzu ise pozitif yüklenmiştir.

Nötr bir elektroskoba pozitif (+) yüklü bir cisim dokundurulmadan yaklaştırılırsa, cisim elektroskobun yapraklarındaki elektronları topuza doğru çeker. Elektroskobun yaprakları elektron kaybettiğinden pozitif yükle yüklenir ve birbirlerini iterek açılır. Bu durumda elektroskobun topuzu negatif (-) yükle yüklüdür.

Elektroskop IO3

Elektroskop ile cisimlerin yük türünü tespit etmek için önce elektroskop pozitif (+) veya negatif (-) yükle yüklenir. Daha sonra yükü bilinmeyen cisim elektroskoba yaklaştırılır.

Elektroskop Pozitif Yüklüyse

Elektroskobun pozitif ( + ) yüklü olması durumunda; cisim negatif yüklüyse, negatif yükleri yapraklara iteceğinden elektroskop yaprakları biraz veya tamamen kapanacak ve cismin negatif yüklü olduğu anlaşılacaktır. Cisim pozitif ( + ) yüklü ise yapraklardaki negatif yükleri topuza çekecektir. Bu durumda yapraklar daha fazla ( + ) yükle yüklü olacak ve elektroskop yaprakları daha da açılacaktır.

Elektroskop Negatif Yüklüyse

Elektroskobun negatif yükle yüklü olması durumunda; cisim (+) yükle yüklü ise yapraklardaki negatif yükleri topuza çekecek, topuzdaki pozitif yükleri yapraklara itecek ve yaprakları biraz veya tamamen kapatacaktır. Eğer cisim negatif ( - ) yükle yüklü ise topuzdaki ( - ) yükleri yapraklara itecek ve elektroskobun yapraklarını biraz daha açacaktır.

 Elektroskop IO3BYüklü bir elektroskoba zıt yüklü bir cisim dokundurulduğunda 3 durum sözkonusudur.

1- Cismin yük miktarı (Qc), Elektroskobun yük miktarı (Qe) ndan büyüktür. Bu durumda elektroskobun yaprakları önce kapanır, sonra tekrar açılır.

Elektroskop IO4

2- Cismin yük miktarı elektroskobun yük miktarına eşittir (Qc = Qe). Bu durumda yapraklar tamamen kapanır. Elektroskop ve cisim nötrleşir.

Elektroskop IO5


3- Cismin yük miktarı elektroskobun yük miktarından küçüktür (Qc<Qe) bu durumda elektroskobun yaprakları biraz kapanır.Elektroskop IO6


Yüklü bir elektroskoba aynı yüklü bir cisim dokundurulduğunda 3 durum sözkonusudur.

1- Cismin yük miktarı (Qc), elektroskobun yük miktarı (Qe)ndan büyüktür. Bu durumda elektroskobun yaprakları daha da açılır.

2- Cismin yük miktarı, elektroskobun yük miktarına eşittir (Qc = Qe). Bu durumda yapraklarda bir değişiklik olmaz.

3- Cismin yük miktarı elektroskobun yük miktarından azdır (Qc<Qe). Bu durumda elektroskobun yaprakları biraz kapanır.

SANATSAL BİLGİ

29/03/2017


  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI