İKLİM BİLGİSİ

İklim bilgisi. İklim nedir? İklim elemanları nelerdir. İklim ve hava durumu arasındaki fark. İklim değişikliği nedir. İklim değişikliğinin sonuçları nelerdir.


İklim Nedir?

İklim belirli bir bölgede gözlemlenen sıcaklık, yağış, yağış tipi, nem, hava basıncı ve rüzgar gibi meteorolojik olayların uzun yıllar içindeki ortalamasıdır.

Bir bölgenin az veya çok yağış alması, o bölgeye yağışların kar, yağmur veya her iki şekilde düşmesi, o bölgenin havasının nemli veya kuru olması, rüzgarların esiş sıklığı, esiş yönü ve esiş şiddeti, bölgenin genel hava basıncı o bölgenin iklimini belirleyen faktörlerdir. Bu faktörlere iklim elemanları denir.

Bir bölgenin iklimi o bölgenin bitki örtüsü ve yerleşim biçimini belirler.

Hava Durumu ve İklim Farkı

İklim geniş bir bölgede uzun yıllar boyunca görülen hava olaylarının ortalamasıdır. Hava durumu ise dar bir bölge içinde kısa süreli etkili olan hava olaylarıdır.

Sıcaklık Bakımından İklim

Bir bölgenin herhangi bir günde sıcak veya soğuk olacağı o bölgenin hava durumunu belirler. Bu bölgenin 30 – 40 yıllık bir zamanda ölçülen sıcaklık değerlerinin ortalaması o bölgenin iklim yapısını belirler.

Yağış Bakımından İklim

Herhangi bir günde bir şehirde ağustos ayında havanın yağmurlu olup olmayacağı, o bölgenin hava durumuyla ilgilidir. Ancak bu bölgenin 30 – 40 yıl gibi bir zamanda Ağustos ayları boyunca aldığı yağış miktarı o bölgenin iklim yapısını belirleyen parametrelerden biridir.

Nem

Herhangi bir günde bir bölgedeki nem miktarı o bölgenin hava durumunu belirler. O bölgenin çok uzun bir zaman dilimi boyunca havasındaki ortalama nem miktarı o bölgenin iklim yapısını tayin eder.

Yukarıda sıraladıklarımızla beraber diğer parametreler de aynı şekilde değerlendirilir. Yarın bulunduğunuz bölgede yağmur yağıp yağmayacağı, yarın havanın nasıl olacağını belirlemektedir. Ancak yılın büyük bir bölümünde bulunduğunuz bölgede bol yağış oluyorsa o bölgenin bol yağışlı bir iklim tipi olduğu söylenir.


İklimlerle ilgili araştırma yapan bilim dalına klimatoloji, bilim adamlarına ise klimatolog denir.


Hava Durumu ve İklim Arasındaki Farklar

1- Hava durumu dar bir bölgede etkili olan atmosfer olaylarıdır. İklim ise geniş bir bölgede etkili olan atmosfer olaylarının ortalamasıdır.

2 –Hava durumu kısa bir süre içinde etkili olan atmosfer olaylarına denir. İklim ise uzun yıllar boyunca etkili olmuş atmosfer olaylarıdır.

3- Hava olayları içinde bulunduğumuz an dışında genellikle birkaç saat veya birkaç gün sonra etkili olması beklenen ve tahmine dayalı verilerdir. İklim ise kesin olarak geçmişte gerçekleşmiş hava olaylarının ortalama değeridir.

4- Hava olaylarını inceleyen bilim dalına meteoroloji denir. Hava özelliklerini inceleyen bilim dalına meteorolog denir.Küresel İklim Değişikliği

İklimlerin yapısında meydana gelen küresel çaptaki değişikliklere iklim değişikliği denir.

Küresel iklim değişikliklerinin en önemli nedeni küresel ısınmadır. Küresel ısınma, yerkürede insan faaliyetleri nedeniyle meydana gelen sıcaklık artışıdır.

İnsanın doğaya verdiği en büyük zararlardan biri sera gazlarını artırmalarıdır. Sera gazları atmosferi oluşturan gazlar arasına karışan ve yeryüzüne düşen güneş ışınlarının tekrar uzaya yansımasını engelleyen gazlardır. Genellikle Karbondioksit gazı salınımı bu etkiyi yapmaktadır. Yeryüzüne dengeli dağılamayan fazlası uzaya yansıyamayan güneş ışınları yerkürede kalarak dünyanın ısısını sürekli artırmaktadır.

İnsanların ormanlara zarar vermesi sonucu ormanlar azalmıştır, bunun sonucunda havaya salınan temiz gazların (Oksijen) oranında azalma olmuştur.

İnsanların fosil yakıtları enerji ihtiyacı için kullanmaları atmosferde sera gazlarını artırmıştır.

Sanayi tesislerinin atmosfere saldıkları gazlar sera etkisine neden olmakta ve iklim değişikliğinin en önemli nedenlerinden birini oluşturmaktadır.

Küresel ısınma 19. yy sonlarında başlamış ve 1980’lerden itibaren açıkça etkisini göstermeye başlamıştır. Her yıl bir önceki yıla göre daha sıcak olmaktadır.

Sera gazlarındaki artışa bir çözüm bulunamazsa 2100 yılına kadar yerküre sıcaklığında 1 ile 3,5 derece artış beklenmektedir. Bu sıcaklık artışının kutuplardaki buzların büyük bölümünü eriteceği ve deniz seviyesinde 20 ile 100 cm arasında bir yükselme olacağını öngörmektedir.

Eğer bir çözüm bulunamazsa iklim değişikliği artarak etkisini devam ettirecek ve bu değişiklik beraberinde yaşanabilir ortamların azalmasına, su ve besin kıtlığına sebep olacak ve canlı yaşamını tehdit etmeye başlayacaktır.SANATSAL BİLGİ

03/04/2017

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI