ISI VE ÖZISI SORULARI

8. sınıflar fen bilgisi dersi. Maddenin halleri ve ısı konusu. Isı - özısı ve Isı – kütle ilişkisi. Isı ve sıcaklık çözümlü sorular.


Soru – 1 

Sıcaklığı 70 °C olan 500 g alkol sıcaklığı 20 °C oluncaya kadar soğutuluyor. Alkolün ortama verdiği ısı enerjisi kaç J dür? (Alkol için özısı 2,40 J/g °C)


Çözüm:

Isı denklemi,

Q = m.c.∆t

Şeklindedir. Değerleri yerine koyarsak alkolün soğurken ortama verdiği ısı miktarını bulabiliriz.

Q = 500 . 2,4 . (70 – 20)

Q = 500 . 2,4 . 50

Q = 60.000 J


Soru – 2 

Bir miktar suyun sıcaklığı 20 °C den 60 °C ye çıkarmak için 50.160 J ısı enerjisi gerektiğine göre bu suyun kütlesi kaç g dır?

(Suyun özısısı 4,18 J/g °C)

Çözüm:

Bu soruda verilen ısı enerjisi ve sıcaklık farkları bellidir. Bilinmeyen değişken kütledir. Kütleye m diyelim.

Q = m.c.∆t

50160 = m . 4,18 . (60 – 20)

50160 = m . 4,18 . 40

50160 = 4,18 . m
41254 = 4,18.m

1254 = m
4,18
m = 300 g olarak bulunur.

Soru – 3

Bir maddenin kütlesi 400 g, sıcaklığı 10 °C dir. Bu maddenin sıcaklığını 25 °C ye çıkarmak için gerekli ısı miktarı 9000 J olduğuna göre, bu maddenin özısısı kaç J/g °C dır?


Çözüm:

Bu soruda bilinmeyen değişken özısıdır. Özısıya c diyelim ve diğer parametreleri yerine koyalım.

Q = m.c.∆t

9000 = 400 . c . (25 – 10)

9000 = 400 . c . 15

9000 = 15.c
40022,5 = 15 . c

22,5 = c
15c = 1,5 J/g °C


Soru – 4 

İki adet özdeş ısıtıcı aynı anda açılıyor. Isıtıcıların birinde kütlesi 250 g, özısısı 2 J/g °C, sıcaklığı 30 °C olan bir A maddesi; diğerinde ise kütlesi 400 g, özısısı c, sıcaklığı 20 °C olan B maddesi bulunmaktadır. Bir süre sonra A maddesinin sıcaklığı 60 °C ye, B maddesinin sıcaklığı 45 °C ye çıkıyor. Buna göre B maddesinin özısısı kaç J/g °C dır?


Çözüm:

 Önce A maddesine verilen ısı enerjisini hesaplayalım.

Q = 250 . 2 . (60 – 30)

Q = 250 . 2 . 30

Q = 15000 J

Isıtıcılar özdeş olduğundan her iki madde de aynı ısıyı almıştır. Öyleyse B maddesine verilen ısı enerjisi de 15000 J dür.

15000 = 400 . c . (45 – 20)

15000 = 400 . c . 25

15000 = 25.c
40037,5 = 25.c

37,5 = c
25c = 1,5 J/g °C


Soru – 5 

İki adet özdeş ısıtıcıdan birincisindeki kapta sıcaklığı 40 °C olan 400 g su, ikinci ısıtıcıdaki kapta sıcaklığı 20 °C olan 600 g su bulunmaktadır. İki kap belli bir süre ısıtılıyor. Bu süre sonunda birinci ısıtıcıdaki kapta bulunan suyun son sıcaklığı 70 °C olduğuna göre, diğer ısıtıcıdaki kapta bulunan suyun son sıcaklığı kaç °C olur?

(Suyun özısıs 4,18 J/g °C)

Çözüm:


1. ısıtıcıda bulunan kabın aldığı ısı enerjisini hesaplayalım.

Q = 400 . 4,18 . (70 – 40)

Q = 400 . 4,18 . 30

Q = 50.160 J

Isıtıcılar özdeş olduğundan 2. Kaptaki su da aynı ısı enerjisini almıştır. 2. Kaptaki suyun son sıcaklığını bulacağız.

50160 = 600 . 4,18 .(t2 – 20)

50160 = 4,18 . (t2 – 20)
60083,6 = 4,18 . (t2 – 20)

83,6  = t2 – 20
4,1820 = t2 – 20

t2 = 40 °C olarak bulunur.

İkinci kaptaki suyun son sıcaklığı 40 °C dir.


Soru – 6 

200 g suya 12540 J ısı enerjisi verilince son sıcaklığı 45 °C olmaktadır. Bu suyun ilk sıcaklığı kaç °C dir.

(Suyun özısısı 4,18 J/g °C dir)


Çözüm:

Suya verilen ısı enerjisi, suyun kütlesi ve son sıcaklığı bellidir. İlk sıcaklığını bulacağız.

 

12540 = 200 . 4,18 . (45 – t1)

12540  = 4,18 (45 – t1 )
20062,7 = 4,18 (45 – t1)

62,7 = 45 – t1
4,18
15 = 45 – t1

t1 = 30 °C 

Suyun ilk sıcaklığı 30 °C dir.


Soru – 7 

Su 100 °C de kaynamaktadır. İlk sıcaklığı 0 °C olan 1000 g suyu kaynatmak için gerekli olan ısı miktarı kaç J dür.

(Suyun özısısı 4,18 J/g °C)

Çözüm:

Q = 1000 . 4,18 . (100 – 0)

Q = 418.000 JSoru – 8  

Özdeş iki ısıtıcıda bulunan kaplardan birinci ısıtıcıda sıcaklığı 10 °C olan 200 g su, ikincide ise sıcaklığı 20 °C olan 418 g alkol bulunmaktadır. İki ısıtıcı belirli bir süre açık tutuluyor. Bu süre sonunda suyun son sıcaklığı 34 °C olduğuna göre alkolün son sıcaklığı kaç °C dir?

(suyun özısısı 4,18 j/g °C, Alkolün özısısı 2,4 J/g °C dir)

Çözüm:

Öncelikle suya verilen ısı enerjisini bulalım.

Q = 200 . 4,18 . (34 – 10)

Q = 20064 J


Bu ısının alkolün son sıcaklığını kaç °C yapacağını bulalım.

20064 = 418.2,4.(t2 – 20)

20064 = 2,4 (t2 – 20)
41848 = 2,4(t2 – 20)

48 = t2 – 20
2,4
20 = t2 – 20

t2 = 40 °C

Alkolün son sıcaklığı 40 °C olmuştur.SANATSAL BİLGİ

23/03/2017

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI