OZON TABAKASI

Ozon tabakasının görevleri ve yapısı. Ozon tabakasının önemi. Ozon tabakasının zarar görmesi halinde yaşanacaklar. Küresel ısınmanın sebepleri ve sonuçları.


Ozon Tabakası

Ozon molekülü 3 oksijen atomunun bir araya gelmesiyle oluşmuş bir moleküldür. Bu gaz yeryüzünden 20 – 25 km yükseklikte yoğun olarak bulunur. Dünyayı çepeçevre saran ozon gazlarının yeryüzündeki canlılar için hayati önemleri vardır. Ozon gazlarının oluşturduğu ozon tabakası güneşten gelen zararlı ışınları emerek dünyaya ulaşmasını engellemektedir.

 Ozon tabakası yeryüzüne zararlı ışınların gelmesini engellemekte, ayrıca dünyanın aşırı miktarda ısınmasına engel olmaktadır. Ozon tabakasının zarar görmesi cilt hastalıkları ve cilt kanserine sebep olacaktır. Göz sağlığına ve bağışıklık sistemine zarar verecek, hastalıkları artıracaktır.

Yeryüzüne gelen ışınların süzülmemesi ve bir bölümünün tekrar uzaya yansıtılmaması yeryüzünün aşırı miktarda ısınmasına sebep olacaktır. Buna bağlı olarak küresel ısınma problemi baş gösterecek, küresel ısınma ise beraberinde seller, çölleşme, su kıtlığı, denizlerin yükselmesi ve karaların sular altında kalması sonucunu getirecektir.

Ozon tabakasının incelmeye başlamasının temel sebebi insan yapımı bazı spreyler, deodorantlar ve böcek öldürücü ilaçlardır. Bu ve bunlara benzer ilaç ve spreylerin yapısında bulunan kimyasallar ozon tabakası ile tepkimeye girerek ozon gazının miktarını azaltmaktadır.

Ozon tabakasındaki incelmeyi önlemek için kısa adı CFC olan ve yapısında ozon tabakasına zarar verici bileşikler bulunan maddelerin kullanılması yasaklanmalıdır. Aynı zamanda sanayi kuruluşlarının atıklarını doğaya bırakmalarının engellenmesi gerekir.


Küresel Isınma

Küresel ısınma yeryüzündeki denge sıcaklığının bozulması ve sıcaklığın artmasıdır. Bu artış kutuplardaki buzların erimesine neden olacaktır. Kutuplardaki buzların erimesi okyanus ve denizlerdeki su düzeyini yükseltecek ve kutuplardaki yaşamı yok edecektir.

Denizlerin yükselmesi sonucu deniz kıyısındaki yükseltisi fazla olmayan toprak parçaları sular altında kalacaktır.

Yine küresel ısınma iklim değişikliklerine yol açacaktır. Bol yağış alan yerler daha fazla yağış alarak sel ve su taşkınları meydana getirecek, yapılara ve tarımsal ürünlere büyük zararlar verecektir.

Küresel ısınma sonucu az yağış alan yerler hiç yağış almamaya başlayacak ve bu bölgelerde kuraklık ve çölleşme baş gösterecektir.

Bütün bunlar içilebilir su kaynaklarını da azaltacak besin ve su sıkıntısı baş gösterecektir. Sıcaklık artışı ve besin yetersizliği nedeniyle birçok canlı türü yok olacak ekosistemdeki denge bozulacaktır.


Dünyayı bekleyen ve önlem almazsa gerçekleşmesi yakın olan bu felaketler tamamen insan kaynaklıdır, insan eliyle gerçekleştirilmektedir.

Sanayileşmenin artması, tüketim toplumu oluşması ve sürekli daha fazla üretim ve daha fazla tüketim amacının insanlara yerleşmesi, atmosfere salınan gazları emecek filtrelerin kullanılmaması ve zararlı olmasına rağmen vazgeçilmeyen bazı lüks tüketim araçları doğal dengeyi hızla bozmaktadır.

Küresel ısınmayı artıran başlıca sebepler, kullanılan fosil yakıtlar ve sanayi bacalarından çıkan zararlı gazlardır.

Fosil yakıtlar yeryüzü derinliklerinden çıkarılan kömür, petrol gibi yakıtlardır. Bu yakıtların yakılması sonucu çevreye büyük zararlar verilir. Atmosfere yüksek miktarda karbondioksit ve zehirli gaz salınımı yapılır. Bu gazlar atmosferin üst kısımlarında toplanarak sera etkisi oluşturur ve yeryüzünün aşırı ısınmasına neden olur.Sanayi bacalarından çıkan zehirli gazlar ve karbondioksitte sera etkisi oluşturur. Fabrika bacalarından çıkan zehirli gazlar havaya karışarak bu havayı soluyan insanlarda başta solunum yolları hastalıkları olmak üzere çeşitli hastalıklara neden olur.


Küresel ısınmayı durdurmak için fosil yakıtların kullanımı azaltılmalı, petrolün yerini alacak doğaya zararsız yakıtlar bulunmalı veya elektrikle çalışan araçlar üretilmelidir. Son yıllarda elektrikli araç üretim ve kullanımında önemli bir gelişme yaşansa da yeterli düzeyde değildir. Öte yandan sanayi tesislerinin yarattığı kirliliğe karşı henüz etkili bir önlem alınamamıştır.
SANATSAL BİLGİ

28/03/2017

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI