7. SINIF EKOSİSTEM TEST

7. Sınıflar fen bilgisi dersi insan ve çevre ilişkileri konusu. Biyolojik birimler ve biyolojik çeşitlilik. Ekosistem, habitat populasyon ve biyo –çeşitlilik konulu çözümlü test.


Soru – 1 

Birbirleri ile çiftleştiklerinde üreyebilme yeteneğine sahip bireyler oluştururlar.

Yukarıdaki ifade aşağıdaki gruplardan hangisinin özelliğidir.

A) Habitat                        B) Deniz Canlıları

C) Ekosistem                    D) Tür


Soru – 2

A türünün tamamı ortak bir atadan gelmektedir.

Aşağıdakilerden hangisi A türü olabilir?

A) Deniz ekosistemi                          B) Ormanda Yaşayan Hayvanlar

C) Karada yaşayan Atlar                    C) Bir habitattaki canlılar


Soru – 3 

Ortak bir atadan gelirler ve çiftleştiklerinde üreyebilen canlılar meydana getirirler.

Aşağıdakilerden hangisi yukarıda sözü edilen canlıların oluşturduğu topluluktur?

A) Ekosistem                            B) Habitat

C) Deniz Canlıları                      D) Populasyon

Soru – 4 

Aynı veya farklı türden canlı gruplarının yaşam alanı aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

A) Habitat                          B) Orman

C) Populasyon                    D) Ekosistem


Soru – 5 

Canlıların çevrelerindeki cansız varlıklarla birlikte oluşturduğu biyolojik yapıya ne ad verilir?

A) Habitat                               B) Ekosistem

C) Populasyon                         D) Ekolojik Birim


Soru – 6 

Bir ekosistemde bulunan canlılar arasındaki besin zinciri aşağıdaki gibidir.


A →→B →→ C →→D

C canlısı azalırsa aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

A) A canlısının sayısı artar                       B) D canlısının sayısında azalma olur

C) B canlısının sayısında artma olur          D) A ve B türlerinin sayısı azalır.


Soru – 7 

Bir ekosistemdeki canlılar arasındaki besin zinciri aşağıdaki gibidir.

A →→B →→ C →→D→→E

B türünün yok olması hangi canlı türünün sayısında azalmaya yol açar?

A) E                          B) D

C) A                         D) C


Soru – 8 

Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde nesli tükenmekte olan bir canlı türüdür?

A) Mamut                               B) Tasmanya Kaplanı

C) Dağ Ceylanı                        D) Moa

Soru – 9

Aşağıdakilerden hangisi geçmişte ülkemizde yaşadığı halde soyu tükenmiş bir canlıdır?   

A) Kunduz                            B) Kelaynak

C) Karakulak                        D) DenizatıSoru – 10

Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde nesli tükenmekte olan bir canlı türüdür?

A) Yabani sığır                                B) Vaşak

C) Anadolu Parsı                             D) Anadolu Fili


Soru – 11 

I – Ormanların tahrip edilmesi

II – Tarımsal İlaç Kullanımı

III – Fosil yakıt kullanımı

IV – Güneş enerjisinden yararlanma


Yukarıdakilerden hangisi veya hangilerinin kullanılması tabiata zarar vermektedir?


A) Yalnız I                            B) I ve II

C) I, II ve III                        D) I, II, III ve IVEkosistem Test Çözümleri
SANATSAL BİLGİ

07/04/2017 

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI