7. SINIF EKOSİSTEM TEST ÇÖZÜMLERİ

7. Sınıflar fen bilgisi dersi insan ve çevre ilişkileri konusu. Biyolojik birimler ve biyolojik çeşitlilik. Ekosistem, habitat populasyon ve biyo –çeşitlilik konulu çözümlü test çözümleri.


Çözüm – 1

Bir türün bireyleri çiftleştiklerinde üreme yeteneğine sahip bireyler oluştururlar.

Doğru cevap D seçeneği


Çözüm – 2

Karada yaşayan atlar çiftleştiklerinde verimli bireyler meydana getirirler. Bunlar ortak bir atadan gelmektedir.

Deniz ekosistemi içinde pek çok canlı bulunur. Bir balık ile yengeç aynı atadan gelmez.

Ormanlarda çeşitli türden canlılar yaşar. Bir orman ekosistemi içinde binlerce tür bulunur ve bunları her biri farklı atadan gelmektedir.

Habitat canlıların yaşam alanıdır. Ancak bir canlı türünün yaşam alanı sadece o türe özgü olmayıp çok sayıda başka türün de habitatlığını yapar.

Doğru cevap C seçeneği


Çözüm – 3

Bir türden bireylerin oluşturduğu biyolojik yapıya populasyon adı verilir.

Ekosistem canlı ve cansız çevrenin birleşimine verilen addır.

Habitat populasyonların yaşam alanıdır.

Deniz canlıları genel bir kavramdır. Denizde yaşayan canlıların tamamını kapsar.

Doğru cevap D seçeneği


Çözüm – 4

Habitat aynı veya farklı türden canlıların yaşam alanını oluşturur.

Populasyon aynı türden canlıların oluşturduğu yapıdır.

Orman bir ekosistemdir.

Ekosistem canlı ve cansız varlıkların oluşturduğu çevreye denir.

Doğru cevap A seçeneği


Çözüm – 5


Canlı ve cansız varlıkların birlikte oluşturdukları ekolojik birime ekosistem adı verilir.

Doğru cevap B seçeneği


Çözüm – 6

 A canlısı B canlısı ile B canlısı C canlısı ile beslenmektedir. C canlısı azalırsa A ile B canlıları besin sıkıntısı yaşayamaya başlar ve sayıları azalır.

Doğru cevap D seçeneği


Çözüm – 7 

A türü B türü ile beslenmektedir. Bu nedenle B türünün azalması A türünün de azalmasına yol açarken C, D ve E türlerinin hızlı biçimde artmasına neden olacaktır.

Doğru cevap C seçeneği

Çözüm – 8

Dağ ceylanı, nesli tükenmekte olan bir canlı türüdür. Diğer şıklardaki canlıların nesli tükenmiştir.


Doğru cevap C seçeneği

Çözüm – 9

Kunduz eskiden ülkemizde yaşamış bir canlı türüdür. Bugün bu canlı türü yok olmuştur. Diğer şıklardaki canlılar nesli tükenmekte olan canlılardır.

Doğru cevap A seçeneğiÇözüm – 10


Yabani sığır, Anadolu fili ve Anadolu parsının nesli tükenmiştir. Vaşakların nesli tükenme tehdidi altındadır.

Doğru cevap B seçeneği


Çözüm – 11

İnsanlar ormanları tahrip ederek, fosil yakıtları kullanarak ve tarımsal ilaç kullanarak doğaya büyük zararlar vermişlerdir.

Güneş enerjisinden faydalanılması fosil kaynaklı yakıtların kullanımını azaltacak ve çevreyi kirletmeyecektir.

Doğru cevap C seçeneğiEkosistem Test SorularıSANATSAL BİLGİ

07/04/2017

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI