7. SINIF ELEKTRİK ENERJİSİ TEST

7. Sınıf fen bilgisi dersi, elektrik enerjisi bölümü. Ampullerin bağlanma şekilleri ve elektrik enerjisinin dönüşümü konulu çözümlü test.Soru – 1

Aşağıdakilerden hangisi direnç birimidir?

A) Ohm                                    B) Amper

C) Volt                                     D) Kalori


Soru – 2

ElektrikIO7_T1S1

Şekilde bir elektrik devresi görülmektedir, devredeki ampuller özdeştir. 

Buna göre, devredeki ampullerden hangisi veya hangileri en parlak yanar?


A)1                             B)2

C)3                            D)1 ve 2


Soru – 3

Elektrik enerjisi bir çamaşır makinesinde aşağıdaki enerji türlerinden hangisine dönüşmez?

A) Isı                                        B) Işık

C) Hareket                                D) Potansiyel


Soru – 4 

ElektrikIO7_T1S2

Şekildeki devrede lambalar özdeş ve her birinin direnci 10 ohm dur. 2 numaralı koldan geçen akım 2 amper ise 1 numaralı koldan geçen akım kaç amperdir?


A)4                                  B)3

C) 2                                 D) 1


Soru – 5

ElektrikIO7_T1S3

Şekildeki devrede geçen I akımı kaç amperdir?


A) 2                                   B)4

C) 6                                  D)8


Soru – 6

ElektrikIO7_T1S4


Şekildeki devreden geçen I akımı 5 amper olduğuna göre lambanın direnci R kaç ohm’dur?


A) 2                                       B)3

C)4                                       D)6

Soru – 7 

ElektrikIO7_T1S5


Şekildeki devreden I akımı kaç amperdir?

A) 2                                      B)3

C)4                                       D)5


Soru – 8

ElektrikIO7_T1S6


Şekildeki devrede numaralandırılmış lambaların hangileri birbirlerine paralel bağlanmıştır?


A) 1 ve 2                               B) 2 ve 4

C) 3 ve 5                               D)2 ve 3

Soru – 9

ElektrikIO7_T1S7


Şekildeki devrede üretecin gerilimi kaç volttur?


A) 12                                     B) 24

C) 36                                     D)48


Soru – 10

Sudan yararlanarak elektrik enerjisi üreten yapılara ne ad verilir?

A) Hidrolik Santral                                   B) Termik Santral

C) Nükleer Santral                                   D) Doğal Santral


Soru – 11

Kömür, fuel – oil, doğalgaz gibi yakıtlar kullanarak elektrik enerjisi üreten yapılara ne ad verilir?

A) Nükleer Santral                              B) Hidrolik Santrali

C) Termik Santrali                              D) Rüzgar Santrali


Soru – 12

İletkenden geçen akım şiddeti hangi araçla ölçülür?

A) Voltmetre                                B) Ampermetre

C) Hidrometre                              D) Ohmmetre


Soru – 13

Buzdolabından daha fazla elektrik enerjisi tasarrufu elde etmek istiyorsak aşağıdakilerden hangisini yapmalıyız?


A) Kullanmadığımız zaman kapatmalıyız          B) Geceleri Kapatmalıyız

C) A sınıfı Buzdolabı almalıyız                         D)Az besin koymalıyız


 Soru - 14

ElektrikIO7_T1S8


Yukarıda bir elektrik devresi verilmiştir. Bu devre ile ilgili olarak;

I – 1 nolu devre elemanı voltmetreyi, 2 nolu devre elemanı ampermetreyi gösterir.

II – En parlak yanan lamba C lambası, en az parlak yanan lamba A lambasıdır.

III – A, B ve C lambaları birbirlerine paralel bağlanmıştır.

IV – A, B ve C lambalarının her birinden aynı akım geçer.


İfadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I                               B) I ve II

C) II ve III                              D) III ve IV


Test ÇözümleriSANATSAL BİLGİ

04/04/2017


  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI