7. SINIF İYONLAR ANYON VE KATYON

7. Sınıflar fen bilgisi dersi. Atomların iyon oluşturması ve kararlı hale geçmeleri. Pozitif ve negatif yüklü iyonlar. Anyon ve katyon kavramları. Konu anlatımı.


İyonlar

Bir atom doğal halinde nötr biçimde bulunur. Nötr bir atomda proton sayısı elektron sayısına eşittir. Ancak bir atom her zaman nötr halde bulunmaz. Atomlarda elektronlar çekirdek çevresinde belirli enerji katmanlarında bulunurlar. Bu enerji katmanlarının alabileceği bir maksimum elektron sayısı vardır. İşte son enerji katmanı tam dolu olmayan atomlar kararsız atomlar olarak bilinir. Bu atomlar son katmanlarını elektron alarak veya elektron vererek dolu tutmaya çalışır. İşte bir atomun elektron almış veya elektron vermiş haline iyon denir.

Na+ , H-, Mg2+, N3- , S2-  atomları iyonik atomlardır.Anyonlar

Bir atom elektron almışsa, elektron sayısı proton sayısından büyük olur. Bu atomlar negatif yüklü iyon veya anyon olarak adlandırılır.

Nötr atomlarda proton sayısı elektron sayısına eşittir. Elektron alarak negatif yüklü anyon haline geçmiş atomların elektron sayısı, proton sayısından büyüktür.

S2-  iyonunun atom numarası 16 dır. Bu atom 2 elektron alarak kararlı hale geçmiştir. S2- iyonunun 16 protonu, 18 elektronu bulunur.

H-  iyonunun atom numarası 1 dir. Bu atom bir elektron alarak negatif yüklü iyon haline geçmiştir. H-  iyonunda 1 proton, 2 elektron bulunur.

N3- iyonunun atom numarası 7 dir. Bu atom 3 elektron alarak kararlı hale geçmiştir. N3- iyonunda 7 proton ve 10 elektron bulunur.

Katyonlar

Bir atom elektron vermişse, bu atomun proton sayısı elektron sayısından büyük olur. Bu tür atomlara pozitif yüklü iyon veya katyon adı verilir.

11Na+  iyonunun atom numarası 11 dir. Bu atom kararlı hale geçmek için 1 elektron vermiş ve pozitif yüklü iyon haline geçmiştir. Bu atomda 11 proton, 10 elektron bulunur.

Mg2+  iyonunun atom numarası 12 dir. Bu atom iki elektron vererek kararlı hale geçmiştir. Mg2+ iyonunda 12 proton ve 10 elektron bulunur.

Iyonlar_I7O1


Yukarıdaki şekilde Na atomunun elektron dağılımı görülmektedir. Şekilden de görüldüğü gibi Na atomunun 3. Enerji düzeyinde 1 elektron vardır. Na atomu bu 1 elektronu verirse, 3. Enerji düzeyi kalkacak ve 2. Enerji düzeyi tam dolu olacaktır. Na atomu 1 elektron verince N+  iyonu haline geçer. Elektron sayısı 1 azalarak 10 olur. Na+  iyonunun elektron dağılımı aşağıda görülmektedir.


Iyonlar_I7O2


N atomu 7 elektrona sahiptir. Bu atomun elektron dizilimi aşağıda görülmektedir.

Iyonlar_I7O3


N atomunun 2. Enerji düzeyinde 5 elektron var. Bu enerji düzeyinin tam dolu olması için 3 elektron alması gerekir. N atomu 3 elektron alarak N3-  iyonu haline dönüşür. N3- iyonunun elektron dizilimi aşağıda görülmektedir.

Iyonlar_I7O4Atom YapısıSANATSAL BİLGİ

20/04/2017

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI