7. SINIF KUVVET ENERJİ TEST

7. sınıflar fen bilgisi dersi. Kuvvet, iş, enerji konusu. İş ve enerji kavramları. Kinetik ve potansiyel enerji ve sürtünme kuvveti çözümlü test.


Soru – 1

Bir A gezegeninin kütle çekim kuvveti 10 N, B gezegeninin çekim kuvveti 6 N dur. A gezegeninde 50 N olarak ölçülen cismin ağırlığı B gezegeninde kaç N olarak ölçülür?

A) 10                             B)20

C) 30                             D) 60


Soru – 2

5 kg kütleli bir cismin ağırlığı çekim kuvveti 20 N olan bir gezegende GX Newton, çekim kuvveti 5 N olan bir gezegende GY Newton olarak ölçülüyor. GX/GY oranı nedir?

A) 1                                     B) 2

C) 3                                     D) 4


Soru – 3

Kuvvet_IO7T1S1


Yukarıdaki cisimlerin ağırlıkları eşittir. Cisimlerin taban yüzeyleri arasında AY<AZ<AX ilişkisi olduğuna göre, yüzeye yaptıkları basınçlar arasında nasıl bir ilişki vardır?

A) PX>PY>PZ                                    B) PY>PZ>PX

C) PX = PY = PZ                               D) PX>PZ>PY


Soru – 4

I – Sıvının Özkütlesi

II – Sıvının Yüksekliği

III – Sıvının hacmi


Bir sıvının tabana yaptığı basınç yukarıdakilerden hangisi ile belirlenir?

A) Yalnız I                                   B) Yalnız II

C) I ve II                                     C) I, II ve III


Soru – 5

Bir cisim 8 Newton büyüklüğünde bir kuvvet uygulanarak X noktasından Y noktasına taşınıyor. X ile Y arası 5 m ve ortam sürtünmesiz olduğuna göre yapılan iş kaç Joule dür?

A) 8                                    B)20

C) 30                                  D) 40


Soru – 6

Volkan 10 kg kütleli bir cisme 3 dakika boyunca bir kuvvet uyguluyor. Bu süre boyunca cismin yer değiştirmesi 0 olduğuna göre, Volkanın yaptığı iş kaç J dür?

A) 0                                  B) 3

C) 18                                D) 30


Soru – 7

10 kg ağırlığındaki bir cismin yerden 3 metre yükseklikteki potansiyel enerjisi kaç J dür?

(Yerçekimi kuvvetini 10 N olarak alınız)

A) 30                                      B) 60

C) 150                                    C) 300


Soru – 8

Kütleleri eşit K, L ve M araçlarının hızları arasındaki ilişki VL >VK = VM olduğuna göre, bu cisimlerin kinetik enerjileri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) EK = EM>EL                                     B) EL > EK = EM

C) EK = EM = EL                                   D) EM>EK>EL


Soru – 9

Hızları eşit olan X, Y ve Z araçlarının kütleleri arasındaki ilişki MX  > MZ > MY olduğuna göre, kinetik enerjileri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) EY>EZ>EX                                  B) EX = EY = EZ

C) EY < EZ < EX                               D) EZ > EY > EX


Soru – 10

8 kg kütleli bir cisim saniyede 4 m hızla hareket etmektedir. Bu cismin sahip olduğu kinetik enerji kaç J dür?

A) 64                                           B) 32

C) 16                                           D) 8


Soru – 11

Sürtünmenin olmadığı bir ortamda bir cisim 6h yüksekliğinde iken potansiyel enerjisi 60 J dür. Bu cisim 2h yüksekliğine gelince kinetik enerjisi kaç J olur?

A) 60                                B) 20

C) 30                                D) 40


Soru – 12

6 kg kütleli bir cisim, bir F kuvveti ile hareket ettirilmek isteniyor. Cisimle yüzey arasındaki sürtünme katsayısı 0,4 olduğuna göre, cismin hareket edebilmesi için uygulanması gereken minimum kuvvet kaç N olmalıdır?

(Yerçekimi kuvvetini 10 N olarak alınız)

 A) 18                                 B) 22

C) 25                                  C) 32Soru – 13

Bir cismin yerden 30 m yükseklikte sahip olduğu enerjiye ne ad verilir?

A) Kütle Enerjisi                               B) Çekim Enerjisi

C) Kinetik Enerji                               D) Potansiyel Enerji


Soru – 14

40 m yükseklikten serbest bırakılan 5 kg kütleli bir cisim yerden 10 m yüksekliğe ulaştığı anda kinetik enerjisi kaç J dür?

(Yerçekimi kuvveti = 10 N, ortam sürtünmesizdir)

A) 1000                                   B) 1500

C) 2000                                   D) 2500


Kuvvet, İş, Enerji Test ÇözümleriSANATSAL BİLGİ

14/04/2017

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI