7. SINIF KUVVET ENERJİ ÇÖZÜMLER

7. sınıflar fen bilgisi dersi. Kuvvet, iş, enerji konusu. İş ve enerji kavramları. Kinetik ve potansiyel enerji ve sürtünme kuvveti çözümlü testin çözümleri.


Çözüm – 1

Bir cismin kütlesi ile bulunduğu gezegenin çekim kuvveti, o cismin ağırlığını verir. 

G = m.g

50 = m.10

m = 5 kg cismin kütlesi 5 kg’dır.

Bu cismin çekim ivmesi 6 N olan bir gezegende ağırlığı ise

G2 = 5.6

G2 = 30 N

Cismin çekim kuvveti 6 N olan gezegende ağırlığı 30 N olur.

Doğru cevap C seçeneği.


Çözüm – 2

Bir cismin ağırlığı, kütlesi ile çekim kuvvetinin çarpımına eşittir.


Cismin çekim ivmesi 20 N olan gezegendeki ağırlığı;

GX = 5.20

GX = 100 N

Cismin çekim kuvveti 5 N olan gezegendeki ağırlığı;

GY = 5.5

GY = 25 N

GX
= 100
25
GYGX = 4
GY

Doğru cevap D seçeneği.


Çözüm – 3

Ağırlıkları eşit olan cisimlerden taban alanı küçük olan cisim daha büyük basınç uygular.

Taban alanı en küçük olan Y olduğuna göre, en büyük basıncı Y cismi uygulayacaktır.

Taban alanı en büyük olan X cismi olduğuna göre en küçük basıncı X cismi uygulayacaktır.

Doğru seçenek B seçeneği.


Çözüm – 4

Bir sıvının yaptığı basınç sıvının özkütlesi ve yüksekliği ile orantılıdır. Sıvının hacminin basınç ile bir ilişkisi yoktur.

Doğru cevap C seçeneği.


Çözüm – 5

Bir cisme uygulanan kuvvet ile cismin kuvvet doğrultusundaki yer değiştirmesinin çarpımı yapılan işi verir.


W = F.x denkleminden

W = 8.5 = 40 Joule


Doğru seçenek D seçeneğidir.


Çözüm – 6

Bir cisme bir kuvvet uygulanmasına rağmen cisim yer değiştirmiyorsa yapılan iş 0’dır.

Doğru cevap A seçeneği.


Çözüm – 7


Yerden h kadar yükseklikteki bir cismin potansiyel enerjisi;

Ep = m.g.h ile bulunur.

Ep = 10 . 10 . 3

Ep = 300 J olarak bulunur.

Doğru cevap D seçeneği.


Çözüm – 8

Kinetik enerji denklemi aşağıdaki gibidir.

Ek = 1 . m. V2
2Bu denkleme göre cismin hızı ve kütlesi arttıkça kinetik enerjisi de artar. Cisimlerin kütleleri eşit ise hızı büyük olanın, kinetik enerjisi daha büyüktür.

Cisimlerin hızları arasındaki ilişki VL >VK = VM şeklinde olursa, kinetik enerjileri arasındaki ilişki EL > EK = EM şeklinde olur.

Doğru seçenek B seçeneği.


Çözüm – 9

Cisimlerin hızları eşit ise kütlesi büyük olan cismin kinetik enerjisi daha büyüktür.

Kütleler arasındaki ilişki MX > MZ > MY   şeklinde olursa, kinetik enerjileri arasındaki ilişki EY < EZ < EX  şeklinde olur.

Doğru cevap C seçeneği.


Çözüm – 10

Kinetik enerji denklemi 

Ek = 1  . m . V2 şeklindedir.
2Değerleri yerine koyarsak;

Ek = 1  . 8 . 42
2Ek = 4. 16 = 64 Joule

Doğru cevap A seçeneği.


Çözüm – 11

Cismin potansiyel enerjisi yüksekliği ile doğru orantılıdır.

Cisim 6h yüksekliğinde 60 Joule potansiyel enerjiye sahip ise;


6h yükseklikte                               60 J

2h yükseklikte                               X

X = 120
6X = 20 Joule

Cismin 2h yükseklikteki potansiyel enerjisi 20 joule dür. Cisim başlangıçta 60 Joule enerjiye sahipti. O halde 60 – 20 = 40 J enerji kinetik enerjiye dönüşmüştür.


Doğru cevap D seçeneği.


Çözüm – 12

Cisme uygulanan sürtünme kuvvetini bulalım.

Fs = k.m.g denkleminden;


Fs = 0,4 . 6. 10

Fs = 24 N 

Sürtünme kuvvetinin büyüklüğü 24 N dur. O halde cismi hareket ettirecek kuvvet 24 N dan büyük bir kuvvet olmalıdır. 

Doğru cevap C seçeneği.


Çözüm – 13

Cisimlerin yüksekliklerinden dolayı sahip oldukları enerjiye potansiyel enerji adı verilir.

Doğru cevap D seçeneği.Çözüm – 14

Cisim 40 m yükseklikte iken potansiyel enerjisi;

Ep = 5 . 10 . 40

Ep = 2000 Joule


Cisim 10 metre yükseklikte iken potansiyel enerjisi;

Ep = 5 . 10 . 10

Ep = 500 Joule


Cisim 10 m yüksekliğe inince potansiyel enerjisi 500 J olduğuna göre, 2000 – 500 = 1500 J enerji başka bir enerjiye dönüşmüştür. Sürtünme olmadığından bu enerjinin tamamı kinetik enerjiye dönüşmüştür.

Doğru cevap B seçeneği.


Kuvvet İş Enerji Test Soruları

Kuvvet İş Enerji Konu AnlatımıSANATSAL BİLGİ

14/04/2017

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI