7. SINIF MADDENİN YAPISI TEST

7. Sınıflar fen bilgisi dersi, maddenin yapısı ve özellikleri bölümü. Atomlar, moleküller, bileşikler ve karışımlar konulu çözümlü test.


Soru – 1

Aşağıdakilerden hangisi bir elementtir?

A) H2O                          B)CO2

C) Ne                            D)H2S


Soru – 2

I – Protonlar yüksüz taneciklerdir.

II – Nötronlar atom çekirdeğinde bulunur.

III – Protonlar ve elektronlar birlikte atom numarasını oluşturur.

IV – Elektronlar negatif ( - ) yüklü taneciklerdir.


Yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?


A) Yalnız I                              B) I ve II

C) II ve IV                              D) II, III ve IV


Soru – 3

Atom çekirdeğinin etrafında dönen parçacıklara ne ad verilir?

A) Proton                                B) Nötron

C) İyon                                   D) Elektron


Soru – 4

X-2  

Yukarıdaki X atomu için;

I – Elektron almıştır.

II – Elektron vermiştir.

III – (- ) yüklü katyondur.

IV - İyon olarak adlandırılır.


Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri doğrudur.


A) Yalnız I                                B) I ve III

C) II ve III                               D) I ve IV


Soru – 5

7N-1   

Yukarıdaki elementin son katmanında kaç adet elektron bulunur.

A) 4                                    B) 6

C) 8                                    D) 10


Soru – 6

12X elementinin oktet kuralına uyması için kaç elektron vermesi gerekir?

A) 4                             B) 3

C) 2                             D) 1


Soru – 7

13X-3

İyonunun elektron sayısı kaçtır?

A) 8                          B) 10

C) 13                        D) 16


Soru – 8

20X

Elementi kararlı hale geçmiş formu aşağıdakilerden hangisidir?

A) 20X+2                                   B)20X-2

C) 20X+3                                   D)20X-4


Soru – 9

I – 1’den fazla elementin birleşmesiyle meydana gelir.

II – Aynı veya farklı tür atomlar bulunabilir.

III – En az iki farklı element atomu bulunur.


Yukarıdaki maddelerden hangisi veya hangileri moleküllerin özelliklerindendir?

A) Yalnız I                                   B) Yalnız II

C) I ve II                                    D) I, II ve III


Soru – 10

I – O2 

II - H2S

III – H2

IV – SO3


Yukarıdakilerden hangileri bileşiktir?


A) I ve III                              B) II ve IV

C) II, III ve IV                        D) Hepsi 


Soru – 11

 1 adet sülfür atomu ile 4 adet oksijen atomu birleşerek bir molekül oluşturuyor. Oluşan molekül aşağıdakilerden hangisidir?


A) SO-4                                     B)S4O

C) SO                                       D)SO4


Soru – 12 

I – Sıcaklık

II – Basınç

III – Temas yüzeyi

IV – Karıştırma


Yukarıdakilerden hangileri çözünme hızına etki eden faktörlerdendir?


A) Yalnız I                                B) I ve II

C) I, III ve IV                           D) hepsi


Soru – 13

Aşağıdakilerden hangisi heterojen karışımdır?

A) Tuzlu Su                              B) Zeytinyağlı Su

C) Hava                                   D) GazozSoru – 14

Potasyum karbonatın formülü aşağıdakilerden hangisidir?

A) K2CO3                                   B) KC2O3

C) CO2K                                     D) K3C2O3


Soru – 15

Atom numarası 17 olan elementin son katmanında kaç elektron bulunur?

A)3                          B)5

C) 6                         D)7Maddenin Yapısı Test ÇözümleriSANATSAL BİLGİ

07/04/2017

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI