TAM SAYILARDA TOPLAMA TEST – 1 ÇÖZÜMLER

7. sınıflar matematik dersi, tam sayılar konusu. Tam sayılarda toplama ve çıkarma işlemleri ile ilgili çözümlü testin çözümleri.
Çözüm – 1 

15 - ( - 26 ) + 8 – 4

Öncelikle parantez içindeki – 26 değerinin parantez dışına nasıl çıkacağını anlatalım.

Tamsayılarda negatif bir sayının negatifi pozitiftir.

Yani 15 – (-26) ifadesi 15 + 26 şeklindedir.

15 – (-26) işlemiyle negatif bir tamsayının negatifini alıyoruz.

Buna göre işlemimiz aşağıdaki şekildedir.

15 + 26 + 8 – 4

Bu işlemi yaparken pozitif sayıları kendi aralarında toplarız.

(15 + 26 + 8) – 4

= ( 49 ) – 4 

= 49 – 4 

= 45 olur. Doğru cevap C seçeneği.


Çözüm – 2 

20 + 10 – 30 – ( - 19) + 5 

Bu işlemi yaparken işareti pozitif olan sayıları kendi aralarında toplayalım.

(20 + 10 + 5) – 30 – ( - 19)


Parantez içerisinde yer alan – 19 sayısı parantez dışına + olarak çıkar.

– (- 19) = 19 dur.


Bu durumda toplama işlemi aşağıdaki gibi olur.

(20 + 10 + 5) – 30 + 19

= 35 – 30 + 19


İşareti pozitif olanları yan yana getirelim.

= 35 + 19 – 30 

= 54 – 30 

= 24


Doğru cevap A seçeneği.


Çözüm – 3 

10 + ( - 18) + 15

Soruda yer alan 10 + ( - 18) toplamı pozitif bir tam sayı ile negatif bir tam sayının toplamıdır.

 Bu durumda Parantez içinde yer alan – 18 sayısını parantez dışına aşağıdaki şekilde çıkarırız.

10 – 18 + 15

İşareti aynı olan sayıları bir araya getirelim.

10 + 15 – 18 

= 25 – 18

= 7


Doğru cevap D seçeneği.


Çözüm – 4 

36 + A – 15 + ( - 7) = 5

Yukarıdaki toplama işleminde A yerine öyle bir sayı koymalıyız ki işlemin sonucu 5 olsun.

İşlemi aynı işaretli sayılar yan yana gelecek şekilde yeniden düzenleyelim. ( - 7) sayısını parantez dışına çıkaralım. ( - 7 ) sayısı parantez dışına – 7 olarak çıkar.


36 + A – 15 – 7 = 5

-15 ile – 7 sayılarının işareti aynı bu sayıların toplamı – 22 eder.

36 + A – 22 = 5

36 – 22 + A = 5

36 sayısından 22 yi çıkaralım. 36 – 22 = 14 

14 + A = 5 olur.

A sayısını bulmak için 14 sayısını 5’in olduğu tarafa götürelim. 14 sayısını 5’in olduğu tarafa götürünce işareti değişir.

A = 5 – 14 olur.

5 sayısından 14 sayısını çıkarırsak – 9 kalır.

A = - 9 bulunur.


Doğru cevap B seçeneği.


Çözüm – 5 

25 – A + 16 = 24

Tamsayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yaparken işareti aynı olan sayıları yan yana getirmek kolaylık sağlar.

İşlemi aşağıdaki şekilde yazabiliriz.

25 + 16 – A = 24

41 – A = 24

A yerine öyle bir sayı gelmelidir ki 41 ile farkı 24 olsun. 

Bu işlemi kolayca yapmanın bir yolu A sayısını eşitliğin sağ tarafına, 24 sayısını eşitliğin sol tarafına taşımaktır.

A sayısını eşitliğin sağ tarafına götürürken başındaki başındaki – işaret + ya dönüşür.

24 sayısını sol tarafa taşırken işareti değişir, negatif olur.

41 – 24 = A

41 ile 24 ün farkı 17 dir.


17 = A olur.

 Doğru cevap C seçeneği.
Çözüm – 6 

14 + ( - 5) + 4 – 7 işleminde işareti aynı olanlar kendi aralarında toplanırlar. Soruda 5 ile 7 sayılarının işareti – dir.

14 + ( - 5) + 4 – 7

= 14 + 4 – 5 – 7

= 18 – 12 

= 6

Doğru cevap B seçeneği.


Çözüm – 7 

( - 5) + ( - 8) + ( - 6)

İşleminde üç adet negatif tamsayının toplamı sorulmuş.

Bu işlemi yaparken başlarında – işareti yokmuş gibi toplayıp sonucun başına – işareti koyabiliriz.

5 + 8 +6 = 19

( - 5) + ( - 8) + ( - 6) = - 19 

Bu tür işlemler aşağıdaki şekilde de yapılabilir.

( - 5) + ( - 8) + ( - 6)

= - 5 – 8 – 6 

= - 19


Doğru cevap C seçeneği.


Çözüm – 8 

16 + ( - 21) + 9

İşlemi 16 ile 9 un toplamından 21 çıkarılırsa sonuç ne olur sorusudur.

16 ile 9’u yan yana getirelim.

16 + ( - 21) + 9

= 16 + 9 + ( - 21 )


16 ile 9’u toplayalım. 21’in işareti negatif olduğundan 9 ile 21 arasındaki + işareti – olacaktır.

= 16 + 9 + ( - 21 )

= 25 – 21 

Şeklinde olur.

25 ile 21 in farkı 4 tür.


Doğru cevap A seçeneği.


Çözüm – 9 

( - 6) + 13 – 14 + 2

Parantez içindeki – 6 sayısını aynı şekilde parantez dışına çıkarabiliriz.

( - 6) + 13 – 14 + 2

= - 6 + 13 – 14 + 2


Pozitif ve negatif işaretli sayıları yan yana getirip kendi aralarında toplayabiliriz.

= 13 + 2 – 6 – 14 

= 15 – 20

= - 5 


Doğru cevap C seçeneği


Çözüm – 10 

4 – (- 8) + ( - 11) - 7

Pozitif bir sayıdan negatif bir sayıyı çıkarmak demek negatif sayıyı pozitife çevirip iki sayıyı toplamak demektir.

Yukarıdaki soruda 4 – ( - 8) ifadesi, 4 + 8 şeklinde olur.

4 – (- 8) + ( - 11) - 7

= 4 + 8 – 11 - 7

= 4 + 8 – 11 – 7

= 12 – 18 

= - 6 


Doğru cevap B seçeneği.


Tam sayılarda Toplama Testi Soruları


Tamsayılarda Çarpma İşlemi Çözümlü TestSANATSAL BİLGİ

26/08/2017

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI