ALKİL HALOJENÜRLER

12. sınıflar kimya dersi, fonksiyonel gruplar konusu. Alkillere halojenlerin bağlanmasıyla meydana gelen bileşikler. Halojenürlerin yapı formülü ve özellikleri.


Halojenür

Organik kimyada halojenlerin alkillerle yaptıkları bileşikler alkil halojenür olarak adlandırılırlar. Halojenler bildiğiniz gibi 7A grubu elementleridir.

7A grubu elementleri organik kimyada X sembolü ile gösterilir. Bu elementler F, Cl, Br ve I elementleridir.

Halojenler alkil grubunun herhangi bir atomuna bağlanabilir. Bir alkil grubuna birden fazla halojen eklenebilir.


Aşağıda bazı halojenürlerin yapı formülleri verilmiştir.


1- Bütil Klorür

CH3CH2CH2CH2 – Cl 

AlkilFnc_S12K3R1


2) 2, 2 metil propan 2 klorür

AlkilFnc_S12K3R2


3) Bütil Bromür

AlkilFnc_S12K3R3


Alkil halojenlerde 1 tane alkil kökü varsa "primer alkil halojen" olarak sınıflandırılırlar. 

Aşağıdaki yapı primer alkil halojen yapı formülünü göstermektedir.

AlkilFnc_S12K3R4


İki alkil köküne sahip olan halojenürler, "sekonder alkil halojen" olarak sınıflandırılır. Aşağıda bu tip halojenürlerin yapı formülü gösterilmiştir.

AlkilFnc_S12K3R5


Üç alkil köküne sahip halojenürler "tersiyer alkil halojen" olarak sınıflandırılırlar.

AlkilFnc_S12K3R6Ayrılma Reaksiyonları

Alkil halojenürlerin gerçekleştirebildiği en önemli reaksiyonlardan biri ayrılma reaksiyonlarıdır.

C3H7Cl → C3H6 + HCl


Yer Değiştirme Reaksiyonları

Alkil halojenürlerin bir diğer önemli reaksiyonları nükleofilik yer değiştirme reaksiyonlarıdır.

CH3I + H2O → CH3OH + HI

C2H5Br + NH3 → C2H7 N + HBr


Alkil Halojenür Örnekleri

CH3 – CH2 – I (Etil İyodür)

Molekül formülü C2H5I şeklindedir. Organik sentez ve tıpta kullanılır.

Erime Noktası: - 111 °C

Kaynama Noktası: 71 °C

CH3 – Cl ( Metil Klorür)

Molekül formülü CH3Cl şeklindedir. Renksiz, yanıcı, zehirli bir gazdır. Metil klorürün bir diğer adı Klorometandır. Tetrametil kurşun, metilselüloz, silikon polimerleri gibi maddelerin imalinde kullanılır. CH3Cl organik bir çözücüdür, sanayii de çözücü olarak kullanımı yaygındır.

Erime noktası: - 97 °C dir.

Kaynama noktası: - 24, 2 °C

CH3Cl molekülü polardır.CH3 – Br ( Metil Bromür)

Molekül formülü CH3Br şeklindedir. Bromometan olarak da adlandırılır. 

Metil bromür tarım alanlarında kullanılmaktadır. Böcekler, funguslar, bakteriler ve yabancı otlarla mücadelede kullanılmaktadır.

Metil bromür toprağa uygulanır ve topraktaki tüm canlıları yok eder. Etkisi geçtikten sonra bu toprağa bitki fideleri dikilir.

Metil bromürün populasyona karşı zararları ve ozon tabakasını inceltici etkisi nedeniyle tarımda kullanımı sınırlandırılmaktadır.

Erime Noktası: - 93,7 °C

Kaynama Noktası : 3, 56°C

Molekül yapısı polardır.


Alkillere Bağlanan Fonksiyonel GruplarSANATSAL BİLGİ

10/12/2017

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
YORUMLAR
Bilimaskina
Harika bir site
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI