ALKOLLERİN ELDE EDİLMESİ

12. sınıflar organik kimya konusu. Alkollerin elde edilme yöntemleri. Alkenlere su katılması, alkil halojenürlerin bazlarla tepkimesi aldehitlerin indirgenmesiyle alkol oluşumu.1- Alkenlere Su Katılması İle

Alkenler, H2SO4 gibi kuvvetli bir asidin seyreltik çözeltisinde su ile tepkimeye girerek alkolleri oluştururlar.

Bu tepkimelerde su ile reaksiyona giren alken, eten ise ana ürün olarak primer alkol oluşur. Diğer alkenler su ile tepkimeye girerse ana ürün olarak sekonder ve tersiyer alkoller oluşur.


Örnek:

Propenden izopropil alkol oluşumu.

Alkoleldesi_K1R12- Alkil Halojenürlerin Bazlarla Tepkimesi İle

Alkil halojenürler, NaOH ve KOH gibi kuvvetli bazların seyreltik çözeltileriyle tepkimeye girerse, alkol ve tuz oluştururlar.


Örnek:

Etil bromürden etil alkol oluşumu;

Alkoleldesi_K1R2


Örnek:

Bromoetandan etil alkol ve NaBr oluşumu;

Alkoleldesi_K1R3


3- Aldehit, Keton ve Karboksilik Asitin İndirgenmesi ile

Aldehit ve ketonlar,LiAlH4 ve NaBH4 ile indirgenerek alkolleri oluştururlar.

Örnek:

Asetaldehitten etil alkol oluşumu;

Asetaldehit Sodyum borohidrit tarafından indirgenirse etil alkol oluşur.

Alkoleldesi_K1R4


Örnek:

Asetondan 2 – propanol oluşumu;

Aseton, Sodyum borohidrit (sodyum bor hidrür) tarafından indirgenerek propanol oluşturur.

Alkoleldesi_K1R54- Etanolün Fermantasyonla Elde Edilmesi

Bazı bitkilerin zimas enzimi ile fermantasyonundan etanol üretilebilmektedir.

Alkoleldesi_K1R65- Metanolün Elde Edilmesi

Günümüzde metanol (metil alkol) genellikle CO gazının hidrojenlenmesi ile elde edilmektedir.

Yüksek basınç ve yüksek sıcaklıkta ZnO – Cr2O3 katalizörlüğünde CO gazı H2 ile tepkimeye girerek metil alkol oluşturur.

CO + H2 → CH4OAlkollerin AdlandırılmasıSANATSAL BİLGİ

20/05/2018

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI