AMİNLERİN ELDE EDİLME YÖNTEMLERİ

Kimya dersi, organik bileşikler konusu. Aminlerin elde edilme yöntemleri. Yer değiştirme, nitro bileşiklerinin indirgenmesi ve amidlerin indirgenmesi ile amin elde edilmesi.1- Alkil Halojenürlerin Amonyak İle Nükleofilik Yer Değiştirme Tepkimesi

Alkil halojenürlerin amonyak ile veya aminlerle tepkimelerinden amin tuzu oluşur. Amin tuzları NaOH ile tepkimeye girerse amin oluşur.

Amin tuzlarının NaOH ile ilk tepkimelerinden primer amin oluşur. Primer amin tekrar alkil halojenür ile tepkimeye sokulursa sekonder amin oluşur. Sekonder amin alkil halojenür ile tepkimeye girerse tersiyer amin oluşur.

Tersiyer aminler alkil halojenürler ile tepkimeye girerse amonyum tuzları oluşur.

Genel Tepkime Denklemi

Amin tuzlarının oluşmasını gösteren genel denklem aşağıdaki gibidir.

Aminlerineldesi_K1I1

Aminlerineldesi_K1I2


Örnek:

Etil klorürün amonyum ile tepkimeye girerek etilamonyum klorür oluşturması ve etilamonyumun NaOH ile tepkimeye girerek etilamin oluşturması.

Aminlerineldesi_K1I32- Nitro Bileşiklerinin İndirgenmesi İle Amin Elde Edilmesi

Hem alifatik hem de aromatik nitro bileşikleri katalitik hidrojenleme veya metal tozu ve asit tepkimesi sonucu açığa çıkan hidrojen ile indirgenerek primer aminleri oluşturur.Katalizör olarak genellikle Ni, pt, Pd katalizörleri kullanılır.

Aminlerineldesi_K1I4


Aminlerineldesi_K1I5


3 – Amidlerin İndirgenmesi İle Amin Eldesi


Amidlerin karbonil grubunun LiAlH4, NaBH4, B2H6 gibi maddelerle indirgenmesiyle aminler oluşur. Primer amidlerin indirgenmesiyle primer aminler, sekonder amidlerin indirgenmesiyle sekonder aminler, tersiyer amidlerin indirgenmesiyle tersiyer aminler oluşur.


Örnek:

Aşağıda asetamidden etilamin oluşumu gösterilmiştir.

Aminlerineldesi_K1I6Primer aminler için genel formül,

Aminlerineldesi_K1I7


Sekonder aminler için genel formül:

Aminlerineldesi_K1I8Tersiyer aminler için genel formül:

Aminlerineldesi_K1I9Aminler ve Genel Özellikleri
SANATSAL BİLGİ

22/05/2018

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI