ARTAN MADDE PROBLEMLERİ

10. sınıflar ve üniversiteye hazırlık. Artan madde çözümlü sorular. Kimyasal tepkimelerde artan madde miktarının hesaplanması. Mol sayısı, hacim ve kütleye göre artan madde miktarı. 


Soru – 1 

84’er gram N2 ve H2 gazları tepkimeye sokularak NH3 oluşturuluyor. Tepkime sonunda hangi maddeden kaç mol artar?

(N = 14, H = 1)

A) N2 → 1,5 mol

B) H2 → 8 mol

C) N2 → 3 mol

D) H2 → 23 mol

E) H2 → 33 mol


Soru – 2 

C3H8 ve O2 gazları ile kalansız tepkime oluşturulmak isteniyor.

Buna göre 22 gram C3H8 gazına karşılık kaç gram O2 gazı alınmalıdır?

(C: 12 , H: 1, O: 16)

A) 25             B) 40             C) 80

D) 90             E) 96


Soru – 3 

112 litre CH4 ve 112 litre O2 gazları kapalı bir kapta tepkimeye sokuluyor.

Tepkime sonunda ortamda bulunan CH4’ün kütlesi kaç gramdır?

(C: 12 , H: 1, O: 16)

A) 50         B) 40           C) 30

D) 25         E) 20


Soru – 4 

Eşit kütlede H2SO4 ve KOH alınarak tepkimeye sokulduğunda maddelerin biri tamamen tükenirken, 27 gram H2O oluştuğuna göre hangi maddeden kaç gram artmıştır?

(H:1, S: 32, O: 16, K:39)


A) H2SO4 → 10,5 g

B) KOH → 11,2 g

C) H2SO4 → 21 g

D) KOH → 5,6 g

E) H2SO4 → 28 g


Soru – 5 

42 gram Fe ve 42 g O2 alınarak Fe2O3 bileşiği oluşturuluyor.

Tepkime sonunda artan maddeyi tamamen ortadan kaldırmak için hangi maddeden kaç mol eklemek gerekir?

(Fe: 56, O: 16)

A) 2 mol Fe

B) 2 mol O2

C) 1 mol O2

D) 1 mol Fe

E) 0,5 mol Fe


Soru – 6 

Normal koşullarda 4 litre CH4, 4 litre O2 alınıyor ve bu gazların tamamının tepkimeye girmesi isteniyor. Tepkime sonunda yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

(C:12, H:1, O:16)

A) 2 litre CH4 ilave edilmeli

B) 4 litre O2 ilave edilmeli

C) 24,08x1023 adet O2 molekülü eklenmeli

D) 12,04x1023 adet CH4 eklenmeli

E) Maddelerin tamamı tükenmiştir. Bir şey yapılmamalı.


Soru – 7 

18,06x1023 adet O2 molekülü ile aynı sayıda C3H8 molekülü bir kapta yakılıyor.

Tepkime sonunda kaç adet molekül tepkimeye girmeden kalmıştır.

(C: 12, H: 1, O:16)

A) 12,04x1023

B) 6,02x1023

C) 14,448x1023

D) 11,226x1023

E) 9,03x1023


Soru – 8 

3 mol Mg ile 64 g O2 tepkimeye sokularak MgO oluşturuluyor.

Tepkime sonunda hangi maddeden kaç gram artmıştır?

(Mg: 24, O: 16)

A) 12 g Mg

B) 6 g O

C) 16 g Mg

D) 12 g O

E) 16 g O


Soru – 9 

X ile O2 gazı,

2X + 7O2 → 4CO2(g) + 6H2O(g)


Denklemine göre tepkimeye girmektedir.

44,8 gram O2 gazının tamamen tepkimeye girmesi için gerekli olan X bileşiği kaç gramdır?

(C: 12, H: 1, O:16)

A) 6

B) 12

C) 15

D) 18

E) 24


Soru – 10 

50,4 g HXO3 ile aynı miktarda KOH alınarak uygun şartlarda,

HXO3 + KOH → KXO3 + H2O

Tepkimesi oluşturuluyor.

Tepkime sonunda 5,6 g KOH arttığına göre X’in mol kütlesi nedir?

(H: 1, O: 16, K: 39,)

A) 32

B) 24

C) 16

D) 14

D) 12


Soru – 11 

18 gram HX bileşiği aşağıdaki denkleme göre NaOH ile tepkimeye sokuluyor.

HX + NaOH → NaX + H2O

Tepkime sonunda oluşan H2O molekülünün sayısı 3,01x1023 adet olduğuna göre X’in mol kütlesi nedir?

(Na: 23, O: 16, H: 1)

A) 12                 B) 23               C) 35

D) 39                 E) 40


Soru – 12 

Bir tepkime kabında normal koşullarda gerçekleşen,

CH4(g) +2O2(g) → CO2(g) + 2H2O(g)  

Tepkimesine göre,

24 g CH4 ile 33,6 L O2 gazı tepkimeye giriyor.

Tepkime sonunda kapta bulunan gazların toplamı kaç litredir?

(C: 12, H: 1, O:16)

A) 16,8

B) 22,4

C) 33,6

D) 44,8

E) 67, 2


Artan Madde Problemleri Test ÇözümleriSANATSAL BİLGİ

30/11/2019

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI