ASİT BAZ TEPKİME ÇÖZÜMLERİ

10. sınıflar kimya dersi. Nötralleşme tepkimeleri. Asit ve bazların tepkimeleri ve tepkimeler sonucu oluşa ürünler ile ilgili çözümlü test – II nin çözümleri.Çözüm – 1 

Amonyak NH3 formülü ile gösterilir. Zayıf bir baz olarak tanımlanır. pH si yaklaşık 11 dir.

Amonyak güçlü ve keskin bir kokuya sahiptir ve sıvı veya gaz formunda olabilir. HCl ile,

NH3 + HCl → NH4Cl tepkimesini gerçekleştirir.


Doğru cevap D seçeneği.


Çözüm – 2 

LiOH + H3PO4 tepkimesi zayıf bir asit ile kuvvetli bir bazın tepkimesidir. Tepkime denklemi,

3LiOH + H3PO4 → Li3PO4 + 3H2

Şeklindedir.


Doğru cevap C seçeneği.


Çözüm – 3 

Mg(OH)2 + H3PO4 tepkimesi

3Mg(OH)2 + 2H3PO4 → Mg3(PO4)2 + 6H2O şeklindedir.

Buna göre tepkimede girenler kısmında 3 adet Mg(OH)2 bileşiği bulunur.

Mg(OH) kuvvetli baz, H3PO4 zayıf asittir.

Yukarıdaki tepkime denkleminde görüleceği gibi oluşan tuzun formülü Mg3(PO4) şeklindedir.

Kuvvetli bir baz ile zayıf bir asitin tepkimesi ile oluşan tuz bazik özellik gösterir.

Doğru cevap B seçeneği.


Çözüm – 4

 HCl + NaOH reaksiyonu güçlü bir asit ile güçlü bir bazın tepkimesidir. Oluşan tuz nötr olup sulu çözeltisi elektrik akımını iletir. 

Tepkimenin net denklemi;

HCl + NaOH → NaCl + H2O şeklindedir. H2O’nun katsayısı 1’dir.


Doğru cevap D seçeneği.


Çözüm – 5 

HBr ile LiOH tepkimesi bir asit – baz tepkimesidir. HBr kuvvetli bir asit, LiOH kuvvetli bir bazdır. Oluşan tuz nötrdür. Tepkimenin denklemi,

HBr + LiOH → LiBr + H2O şeklindedir.

Doğru cevap C seçeneği.


Çözüm – 6 

HCN zayıf bir asit, KOH kuvvetli bir bazdır. Bu iki maddenin tepkime denklemi,

HCN + KOH → KCN + H2O şeklindedir.

Zayıf bir asit ile kuvvetli bir bazın tepkimesi sonucu oluşan tuz baziktir. Asitlerle bazların tepkimelerine nötralleşme tepkimesi adı verilir.

Kuvvetli bir baz ile zayıf bir asidin sulu çözeltisi baziktir.

Doğru cevap D seçeneği.


Çözüm – 7 

CO2 su ile tepkimeye girerek asit oluşturan bir maddedir. Tepkime denklemi,

CO2 + H2O → H2CO3 şeklindedir.

H2CO3 suda (HCO3)-    ve H+ şeklinde iyonlarına ayrılır, karışım asidiktir.

Doğru cevap E seçeneği.


Çözüm – 8 

N2O5 doğal bir oksittir. Bu oksit su ile asit oluşturur. Oluşan asit suda NO3-  ve H+ iyonları halinde bulunur. Bu iyonları içeren su asidiktir.

Tepkime denklemi,

N2O5 + H2O → 2HNO3 şeklindedir.

Tepkime sonucunda oluşan ürün HNO4 değil HNO3 tür.

Doğru cevap A seçeneği.


Çözüm – 9 

CaO metalik bir oksittir. Bu oksit su ile tepkimeye girerek baz oluşturur. Tepkime denklemi;

CaO + H2O → Ca(OH)2 şeklindedir.

Ca(OH)2 suda Ca+2 + 2OH-  iyonlarına ayrılır.

Bu maddenin sulu çözeltisi bazik özellik gösterir.

Doğru cevap E seçeneği.


Çözüm – 10 

Ametallerin doğal oksitlerindeki O sayısı kendisinden fazla ise bu oksit asidik oksittir. Asidik oksitler su ile tepkimeye girerek asit oluştururlar.

Metallerin oksitli bileşikleri bazik özellik gösterir. Bu oksitler su ile bazları oluştururlar.

Amfoter metaller asitlere karşı baz, bazlara karşı asit özelliği gösterirler.

Doğru cevap A seçeneği.


Çözüm – 11 

Amfoter metaller hem asit hem de bazlarla tepkimeye giren maddelerdir. Be, Al, Pb gibi metaller amfoterdir.

Pt soy metaldir. Bu metal sadece bir iki kuvvetli asit ile reaksiyona girer.

Ca toprak alkali metal, F ve Cl ise ametaldir.


Doğru cevap B seçeneği.


Çözüm – 12 

Ca(OH)2 kuvvetli bir baz, H2SO4 kuvvetli bir asittir. Bu maddelerin reaksiyonu sonucu oluşan tuz nötrdür. Net tepkime denklemi,

H2SO4 + Ca(OH)2 → CaSO4 + 2H2O

Şeklindedir.


Doğru cevap C seçeneği.


Çözüm – 13 

Aktif metallerin tepkimeye girme eğilimleri çok fazladır. Periyodik cetvelde alkali ve toprak alkali metaller asitlerle tepkimeye girerek tuz ve H2 gazı oluşturur.

A, Na, K ve Zn aktif metallerdir. Ag yarı soy metaldir. Sadece kuvvetli asitlerle tepkimeye girer. Bu metal asitlerle H2 gazı açığa çıkarmaz.

Doğru cevap E seçeneği.

Çözüm – 14 

Ca ile HCl tepkimesi aktif metal ile asit tepkimesidir. Bu tepkime sonucunda tuz ve su oluşur. Tepkime denklemi,

Ca + 2HCl → CaCl2 + H2 şeklindedir.

Doğru cevap A seçeneği.


Test Soruları

Asitler ve Bazlar Çözümlü Test-1
SANATSAL BİLGİ

23/10/2017

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
YORUMLAR
salih köroğlu
güzel testler teşekkurler
salih köroğlu
güzel testler teşekkurler
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI