ASİT BAZ TEPKİME SORULARI - II

10. Sınıflar ve üniversite hazırlık kimya dersi. Asit ve bazlar konusu. Asitlerle bazların tepkimeleri. Asit , baz metal tepkimeleri ile ilgili çözümlü test-2.


Soru – 1 

Amonyak ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Güçlü ve keskin bir kokuya sahiptir.

B) Sıvı veya gaz formunda olabilir.

C) HCl ile tepkimeye girer.

D) Kuvvetli bir bazdır.

E) HCl ile tepkimesinde sadece NH4Cl oluşur.


Soru – 2 

LiOH + H3PO4 tepkimesi ile ilgili olarak;

I. Kuvvetli bir asit ile kuvvetli bir bazın tepkimesidir.

II. Tepkime sonucu Li3PO4 tuzu oluşur.

III. Tepkime sonucu oluşan maddelerden biri de H2O dur

İfadelerinden hangileri doğrudur?


A) Yalnız I                     B) Yalnız II                  C) II ve III

D) I ve III                     E) I, II ve III


Soru – 3

Mg(OH)2 + H3PO4 tepkimesi için,

I. Tepkimenin girenler kısmında 3 adet Mg(OH)2 bulunur.

II. Mg(OH) kuvvetli baz, H3PO4 zayıf asittir.

III. Reaksiyon sonucunda Mg(PO4)2 bileşiği oluşur.

IV. Oluşan tuz nötr özellik gösterir.


İfadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I                        B) I ve II                  C) II ve IV

D) III ve IV                      E) I, III ve IV


Soru – 4 

HCl + NaOH reaksiyonu ile ilgili olarak;

I. Tepkimenin net denklemi, HCl + NaOH → NaCl + 2H2O şeklindedir.

II. Oluşan tuz asidiktir.

III. Güçlü bir asit ile güçlü bir bazın tepkimesidir.

IV. Oluşan tuzun sulu çözeltisi elektrik akımını iletir.

Yargılarından hangileri doğrudur?


A) Yalnız I                      B) I ve II                    C) I ve III

D) III ve IV                    E) I, III ve IV


Soru – 5 

HBr ile LiOH tepkimesi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

I. Asit baz tepkimesidir.

II. Oluşan tuz asidiktir.

 III. HBr kuvvetli asit, LiOH zayıf bir bazdır.

IV. Reaksiyon denklemi HBr + LiOH → LiBr + H2O şeklindedir.


A) I, II, III ve IV

B) I, II ve III

C) I ve IV 

D) II ve III

E) Yalnız I


Soru – 6 

 HCN ve KOH tepkimesi ile ilgili olarak;

I. Net tepkime denklemi HCN + KOH → KCN + H2O şeklindedir.

II. Oluşan tuz bazik özellik gösterir.

III. Nötralleşme tepkimesidir.

IV. HCN ile KOH suda karıştırılırsa su asidik özellik gösterir.

İfadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I                         B) I ve II                     C) I ve III

D) I, II ve III                     E) I, II ve IV


Soru – 7 

 CO2 ile H2O maddelerinin sudaki karışımı için,


I. Oluşan karışım bazik özellik gösterir.

II. CO2 su ile tepkimeye girerek H2CO3 oluşturur.

III. H2CO3 bileşiği suya H+ iyonu verir.

IV. Tepkime sonucu tuz oluşur.

İfadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız IV                      B) Yalnız I                    C) I ve II

D) I ve IV                         E) II ve III


Soru – 8 

N2O5 ile H2O nun karıştırılmasıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


A) Tepkime sonucunda HNO4 oluşur

B) Suda NO3 iyonu bulunur.

C) Suda H+ iyonu bulunur.

D) Karışım asidik özellik gösterir.

E) Doğal bir oksitin su ile asit oluşturmasıdır.


Soru – 9 

CaO + H2O tepkimesi için,


I. Asidik bir oksit ile suyun tepkimesidir.

II. Tepkime sonucunda suda bir değişiklik olmaz.

III. CaO suda Ca ve OH- iyonlarına ayrılır.

IV. Oluşan karışım baziktir.

İfadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I                       B) Yalnız II                   C) II ve III

D) II ve IV                      E) III ve IV


Soru – 10

I. Ametallerin doğal oksitlerindeki O sayısı kendisinden fazla ise bu oksit asidiktir.

II. Metallerin oksitli bileşikleri bazik özellik gösterir.

III. Amfoter metaller hem asidik hem de bazik özellik gösterir.

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) I, II ve III

B) II ve III

C) I ve III

D) Yalnız II

E) Yalnız III


Soru – 11

Aşağıdaki elementlerden hangisi hem asitlerle hem de bazlarla reaksiyona girer?

A) Ca                        B) Pb                      C) Pt

D) F                          E) Cl


Soru – 12 

Ca(OH)2 ile H2SO4 tepkimesi için aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?


I. Kuvvetli bir asit ile kuvvetli bir bazın tepkimesidir.

II. Oluşan tuz nötrdür.

III. Tepkime sonucunda CaSO3 tuzu oluşur.

İfadelerinden hangileri doğrudur.


A) Yalnız I                     B) Yalnız II                    C) I ve II

D) I ve III                     E) I, II ve III


Soru – 13 

Aşağıdaki metallerden hangisi asitlerle tepkimeye girerek H2 gazı açığa çıkarmaz?

A) Mg                                B) Na                       C) K

D) Zn                                E) Ag


Soru – 14

Ca ile HCl tepkimesi ile ilgili,

I. Aktif metal asit tepkimesidir.

II. Tepkime sonucunda tuz oluşur.

III. Tepkime denklemi Ca + 2HCl → CaCl2 + H2 şeklindedir.

İfadelerinden hangileri doğrudur?


A) I, II ve III

B) I ve II

C) I ve III

D) Yalnız I

E) Yalnız II


Asit Baz Test-2 ÇözümleriSANATSAL BİLGİ

23/10/2017

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
YORUMLAR
aleyna
tşk
Talihsiz
Sorular birazda kısa olsa keşke
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI