B GRUBU ELEMENTLERİNİN BELİRLENMESİ

Atom numarası verilen bir elementin A veya B grubunda olduğunu bulmak. Elementlerin B ve A gruplarına yerleşimi. B grubu elementlerinin grup numarası. 

Periyodik_Cetvel


Periyodik cetvelde A grupları s ve p orbitallerindeki değerlik elektron sayılarına göre belirleniyordu. Örnek olarak atom numarası 17 olan Cl elementinin elektron dağılımına bakalım.


17Cl = 1S2  2S2  2P6 3S2  3P

Cl atomunun elektron dizilimi yukarıdaki gibidir. Bu elementin son orbitalleri S ve P orbitalleridir. En büyük enerji düzeyi 3’tür. Buna göre element 3. Periyottadır. Son orbitallerindeki (3S ve 3P) elektron sayısı 7’dir. Buna göre bu elementin 7A grubunda olduğu belirlenir. 

B grubu Elementlerinin Grup Numarasının Bulunması

B grubu elementleri geçiş metalleridir. Bu elementlerin elektron dizilimleri d orbitali ile bitmektedir.

Lantanit ve aktinitlerin elektron dizilimleri ise f orbitali ile bitmektedir.

Şimdi atom numarası 21 olan Sc elementini ele alalım.

21Sc = 1S2  2S2  2P6  3S2  3P6  4S2  3d

Sc elementinin elektron dağılımı 3d1  ile bitti. O halde bu element B grubu elementidir. En büyük baş kuantum sayısı 4’tür. 4. Enerji düzeyinde 2 elektron var (4S2 ) ayrıca d grubunda 1 elektron var. Öyleyse bu element 3B grubu elementidir ve periyot numarası 4’tür.

Atom numarası 26 olan Fe elementini ele alalım.

26Fe = 1S2  2S2  2P6  3S2  3P6  4S2  3d

Bu elementin son iki orbitallerindeki (4S ve 3d) elektron sayısı 8’dir. O halde bu element 8B-1 grubunda yer alacaktır.


Atom numarası 27 olan Co elementini ele alalım.

27Co = 1S2 2S2 2P6  3S2 3P6 4S2 3d


Bu elementin son iki orbitalindeki elektron sayısı 9’dur. Bu element 9B grubunda yer almalıdır. Ancak 9B grubu yoktur. Onun yerine 8B-2 grubu vardır. O halde bu element 8B-2 grubundadır.

Atom numarası 28 olan Ni elementini ele alalım.

28Ni = 1S2 2S2  2P6  3S2  3P6  4S2  3d

Ni elementinin elektron dizilimi 3d8  ile bitmektedir. En büyük baş kuantum sayısı 4’dür. 2 elektron 4S orbitalinde 8 elektronda 3d orbitalinde olmak üzere son iki orbitalinde 10 elektron var. Bu element 10B grubu elementidir. Ancak 10B grubu yerine 8B-3 grubu vardır. Öyleyse bu element 8B-3 grubu elementidir.

Atom numarası 29 olan Cu elementini ele alalım.

29Cu = 1S2  2S2 2P6  3S2  3P6  4S2  3d


Bu elementinin en büyük baş kuantum orbitalindeki elektron sayısı 2 ve d orbitalindeki elektron sayısı 9 dur. Bunların toplamı 11 eder. 10B grubu 8B-3 grubuna karşılık gelmekteydi ve bu gruptaki elementlerin elektron dizilimleri 4S2   3d8  ile bitmekteydi. Son iki orbitalinde 11 elektron olan element 1B grubu elementi olacaktır. Aynı şekilde atom numarası 30 olan Zn elementi de 2B grubu elementi olacaktır.


Atom numarası 31 olan Ga elementi.

31Ga = 1S2  2S2  2P6  3S2  3P6  4S2  3d10 4P

Ga elementinin elektron dizlimi 4P1  ile bitmektedir. Dolayısıyla son orbitali P orbitalidir. Bu elementin en büyük baş kuantum sayısı 4’tür ve bu kabuktaki S orbitalinde 2 elektron bulunmaktadır. Öyleyse grup numarası 4S2  ve 4P1  deki elektronların sayısına eşit olacaktır. Yani bu elementin grup numarası 3’tür. Elektron dizilimi P ile bittiğinden 3A grubundadır.

Atom numarası 41 olan Nb elementi.

41Nb = 1S2  2S2  2P6  3S2  3P6  4S2  3d10  4P6  5S2  4d

Bu elementin elektron dizilimi d orbitaliyle sonlanmaktadır. Son d orbitalinde 3 elektron var. En büyük baş kuantum sayısı 5 ve 5S orbitalinde 2 elektronu var. 5S ve 4d orbitallerindeki elektron sayısı 5’tir. O halde bu element 5B grubu elementidir.

Diğer elementlerin elektron dizilimi – grup numarası ilişkisini benzer şekilde yapabilirsiniz.Lantanitler

Son orbitali f olan elementler lantanitler grubundadır.

Atom numarası 57 olan La elementini inceleyelim.

57La = 1S2  2S2  2P6  3S2  3P6  4S2 3d10  4P6 5S2  4d10  5P6  6S2 4f


Bu elementin son orbitali f’dir. O halde bu element Lantanittir. f orbitali doluncaya kadar lantanitler grubunda devam edecektir.


Atom numarası 72 olan Hf elementini inceleyelim.

72Hf = 1S2  2S2  2P6  3S2  3P6  4S2  3d10  4P6  5S2  4d10  5P6  6S2  4f14  5d


Hf elementinin en büyük baş kuantum sayısı 6’dır. 6S orbitalinde 2 elektron var. Bu elementin elektron dizilimi 5d ile bitmektedir. 5d orbitallerinde 2 elektronu var. En büyük baş kuantum orbitali ile son orbitalindeki elektron sayısı 4’tür. O halde bu element 4B grubundadır.


Aktinitler

Aktinitlerde Lantanitlerin bulunması gibi bulunur. Bu elementlerin de son orbitalleri f’dir. Bu elementlerin atom numarası 89 ile başlar.


Elektronların Orbitallere YerleşimiSANATSAL BİLGİ

12/08/2017

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
YORUMLAR
yks
teşekkürler
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI