BASİT VE MOLEKÜL FORMÜLÜ SORULAR

11. sınıflar ve üniversiteye hazırlık kimya dersi. Kimyasal hesaplamalar konusu. Bileşiklerde basit ve molekül formülünün bulunması ile ilgili çözümlü test.


Soru – 1 

N ve H atomlarından oluşan 25,5 gramlık bir bileşikte 4,5 g H bulunmaktadır.

Bu molekülün basit formülü aşağıdakilerden hangisidir?

(N = 14, H = 1)

A) N2H2                     B) N3H                  C) NH4

D) N2H4                     E) NH3


Soru – 2 

Azot ve oksijen atomlarından oluşan bir bileşiğin 91,2 gramının 33,6 gramı N ise bileşiğin basit formülü aşağıdakilerden hangisidir?

(N = 14, O = 16)

A) NO                      B)N2O                  C) N2O3

D) N2O2                  E) N2O5


Soru – 3 

K ile S atomlarının oluşturduğu bileşiğin kütlece %29’u S olduğuna göre bu bileşiğin basit formülü aşağıdakilerden hangisidir?

(K = 39, S = 32)

A) KS                   B) K2S                  C) KS2

D) KS3                E) K3S


Soru – 4 

Fosfor ve klor atomlarının oluşturduğu bir bileşiğin kütlece %15 i P atomudur.

Bileşiğin molekül kütlesi 206 akb olduğuna göre bileşiğin molekül formülü aşağıdakilerden hangisidir?

( P = 31, Cl = 35)

A) PCl2                      B) P2Cl3              C) P3Cl2

D) PCl3                      E) PCl5


Soru – 5 

Karbon ve hidrojenden oluşan bir bileşiğin 44,8 gramının 38,4 gramı C’dur.

Bileşiğin molekül kütlesi 56 akb olduğuna göre bileşiğin molekül formülü aşağıdakilerden hangisidir?

(C = 12, H = 1)

A) CH2                 B) C2H4                  C) C4H8

D) C2H6               E) C3H6


Soru – 6 

C, H ve O’den oluşan bir bileşiğin 36 gramının 14,4 gramı C, 19,2 gramı O dir.

Bileşiğin molekül kütlesi 60 akb olduğuna göre molekül formülü nedir?

(C = 12, H = 1, O = 16)

A) C2H4O2

B) C3H6O3

C) C4H8O4

D) CH2O

E) C2H4O6


Soru – 7 

C, H ve O’den oluşan bir bileşiğik kütlece %40 C, %53 O, %7 H atomu içermektedir.

Bileşiğin 0,4 molü 60 gram olduğuna göre molekül formülü nedir?

(C = 12, H = 1, O = 16)

A) CHO  

B) C2H4O2  

C) C3H6O3

D) C4H8O4 

E) C5H10O5


Soru – 8 

Sn ve Cl elementlerinin oluşturduğu bir bileşiğin 0,3 molü 56,7 gramdır.

Bu bileşiğin 94,5 gramının 59,5 gramı Sn olduğuna göre bileşiğin molekül formülü aşağıdakilerden hangisidir?

(Sn = 119, Cl = 35)

A) SnCl                    B) Sn2Cl                   C) SnCl2

D) Sn2Cl4                 E) Sn3Cl6


Soru – 9 

Bir organik bileşiğin 0,1 molü 16 gram O2 ile yakıldığında N.K’da 6,72 L CO2 gazı, 7,2 gram H2O oluşuyor.

Buna göre yakılan bileşiğin formülü aşağıdakilerden hangisidir?

(C = 12, O = 16, H = 1)

A) C2H4                        B) C2H2O               C) C2H6

D) C3H8                       E) C3H8O2


Soru – 10 

Bir bileşiğin 0,4 molü 19,2 gram O2 ile yakılınca 8,96 L CO2 gazı, 14,4 gram H2O oluşmaktadır.

Buna göre bileşiğin molekül formu nedir?

(C = 12, O = 16, H = 1)

A) CH2O                      B) CH4O                  C) C2H6O

D) C3H8O                    E) C2H6O


Test ÇözümleriSANATSAL BİLGİ

11/11/2017

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI