BİLEŞİKLERİN ADLANDIRILMASI ÇÖZÜMLER

11. sınıflar ve üniversiteye hazırlık kimya dersi. İyonik ve kovalent bileşiklerin adlandırılması ile ilgili çözümlü testin çözümleri.Çözüm – 1 

Bakır (I) nitrür bileşiği bakırın +1 değerlikli olduğu bileşiktir.

N atomu metallerle bileşiklerinde elektron verir. N atomu 5A grubundadır ve boş orbitallerini doldurması için 3 elektrona ihtiyacı vardır. Cu atomu +1 değerlikli ise 3 tane Cu atomu olmalıdır ki N atomunun değerlik elektron sayısını 8’e tamamlayabilsin.

Buna göre bileşik formülü Cu3N şeklindedir.


Doğru cevap C seçeneği.


Çözüm – 2 

Magnezyum 2A grubunda olup bileşiklerinde +2 değerlik alır. Azot atomu metallerle bileşiklerinde -3 değerliklidir.

Magnezyum ile azot atomunun yapacağı bileşikte alınan ve verilen elektron sayıları eşit olmalıdır. 3 Mg atomu toplam 6 elektron verir. Bu 6 elektron 2 tane N atomunun değerlik elektronlarını 8’e tamamlar. Buna göre bileşik;

Mg3N2 şeklinde olmalıdır.


Doğru cevap E seçeneği.


Çözüm – 3 

I. Azot trioksit → NO3

II. Sülfür trioksit → SO3

III. Difosfor pentaoksit → P2O5

IV. Magnezyum sülfat→ MgSO4

D seçeneğinde yer alan P2O4 bileşiği yukarıda yer almamaktadır.

Doğru cevap D seçeneği.


Çözüm – 4 

Permanganat Mn atomunun 4 O atomu ile birleşerek oluşturduğu bileşiktir, iyon yükü – 1 dir.

MnO4-2 bileşiği manganattır.

MnO4-1 bileşiği ise permanganattır.

Doğru cevap E seçeneği.


Çözüm – 5 

ClO3- → klorat

ClO2- → klorit

ClO4- → perklorat’tır.


Doğru cevap A seçeneği.


Çözüm – 6 

Al4C3 bileşiği iyonik bileşiktir. İyonik bileşiklerde birinci atomun adı söylenirken ikinci atomun sonuna ür eki getirilerek okunur. Alüminyum karbonür şeklinde ki adlandırma olmayacağından alüminyum karbür şeklinde adlandırılır.

Doğru cevap E seçeneği.


Çözüm – 7 

İsmi verilen bileşiklerin formüllerini yazalım.

I. Potasyum bromür → KBr

II. Kalsiyum iyodür → CaI2

III. Lityum sülfür → Li2S

IV. Magnezyum fosfor → Mg3P2

V. Potasyum İyodür → KI

A seçeneğinde yer alan MgP isimleri verilen bileşiklerden herhangi birine ait olmadığı gibi bu bileşik yanlış formülize edilmiştir. Doğrusu Mg3P2 olacaktı.

Doğru cevap A seçeneği.


Çözüm – 8 

İsmi verilen bileşiklerin formüllerini yazalım.

I. Diklor heptaoksit → Cl2O7

II. Demir (II) sülfür → FeS

III. Demir (III) sülfür → Fe2S3

IV. Bakır (II) klorür → CuCl2

V. Magnezyum oksit → MgO


E seçeneğinde yer alan Cl2O6 bileşiği yukarıdaki bileşikler arasında bulunmamaktadır.

Doğru cevap E seçeneği.


Çözüm – 9 

Mangan (III) bileşiğinde mangan atomunun +3 yükseltgenme basamağında olduğu anlaşılır. O atomu – 2 değerliklidir. Bu durumda bileşik formülü,

Mn2O3 şeklinde olmalıdır.

Doğru cevap C seçeneği.


Çözüm – 10 

Köklerin formüllerini tek tek karşılarına yazalım.

I. Sülfat → SO4-2

II. Karbonat → CO3-2

III. Nitrat → NO3-

IV. Nitrit → NO2-

V. Sülfit → SO3-2


A seçeneğinde yer alan SO4-1 iyonu yukarıdaki bileşiklerden herhangi birine ait değildir. 


Doğru cevap A seçeneği.


Çözüm – 11 

Tetra latince 4, hekza latince 6’dır.

Tetra X hekza Y bileşiği X4Y6 şeklinde olmalıdır.

Bu şekil adlandırmada her iki atomun da ametal olması gerektiğini unutmayın.

Doğru cevap C seçeneği.


Çözüm – 12 

Potasyum 1A grubu elementidir. Bileşiklerinde +1 değerlik alır. Manganat, (- 2) yüklü bir iyon köküdür. Manganatın formülü MnO4-2 şeklindedir.

Potasyum ile manganatın oluşturacağı bileşikte 1 manganat köküne karşılık 2 potasyum atomu gereklidir.

Doğru cevap B seçeneği.


Çözüm – 13 

Kurşun (IV) klorat formülünde kurşun atomunun +4 yükseltgenme basamağında olduğu anlaşılır.

Klorat – 1 yüklü iyon köküdür. Formülü,

ClO3- şeklindedir. 

Buna göre Kurşun (IV) klorat bileşiğinin formülü,

Pb(ClO3)4 şeklinde olmalıdır.

Doğru cevap B seçeneği.


Çözüm – 14 

Bazı bileşiklerin özel adları vardır. Bu adlar genellikle günlük yaşamda sık kullanılan maddelere verilmiştir.

I. Sönmemiş kireç → CaO

II. Bütan → C4H10

III. Glikoz → C6H12O6

IV. Kezzap → HNO3

V. Zaç yağı → H2SO4

C seçeneğindeki C3H8 bileşiğinin adı propandır. Propan ismi listede yer almamaktadır.

Doğru cevap C seçeneği.


Çözüm – 15

Bakır (II) sülfat pentahidrat bileşiğinin isminden bakırın +2 değerlikli olduğu görülür. Bakırdan sonra gelen sülfat kökü -2 değerliklidir. Bakır atomu +2 değerlikli olduğundan bakır (II) sülfat bileşiği,

CuSO4 şeklinde olur. Ancak hidrat adı bu bileşikte su da bulunduğunu gösterir. Suyun katsayısı penta = 5’tir. Bu durumda bileşik,

CuSO4.5H2O şeklindedir.

Doğru cevap A seçeneği.


Çözüm – 16 

Bileşik isimlerinin tek tek formüllerini yazalım.

I. Kalsiyum karbonat → CaCO3

II. Potasyum peroksit → K2O2

III. Baryum oksit → BaO

IV. Berilyum sülfür → BeS

V. Diazot pentaoksit → N2O5


B seçeneğinde yer alan KO bileşiği yukarıda yer almamaktadır. 

Doğru cevap B seçeneği.


Bileşiklerin Adlandırılması Test Soruları

İyonik Bileşiklerin Adlandırılması

Kovalent Bileşiklerin Adlandırılması
SANATSAL BİLGİ

07/11/2017 

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI