C3H4 ve C2H6O BİLEŞİĞİNİN LEWİS YAPISI

Organik bileşiklerin lewis yapısıyla gösterilmesi. C3H4 ve C2H6O bileşiğinin lewis nokta gösterimi. C3H4 ve C2H6O bileşiğinin yapı formülü. Konu anlatımı.C3H4 BİLEŞİĞİNİN LEWİS GÖSTERİMİ

C atomu 4 değerlik elektronuna sahip bir atomdur. Lewis gösteriminde atomun sahip olduğu her değerlik elektronu için bir nokta konulur.

C atomunun Lewis yapısını gösterelim.

OrganikLws_S12I1 


 Lewis gösteriminde en fazla bağ yapabilen atom merkezde yer alır. C atomu 4 bağ yapabildiğinden merkezde olmalıdır.

Bileşikte 3 C atomu bulunacağına göre merkezde 3 C atomu yer almalıdır.

OrganikLws_S12I2

Şimdi bu atomun etrafına 4 adet H atomu yerleştirelim.

OrganikLws_S12I3


Şimdi bileşiğimizde 3C ve 4 H atomu var. Ama bu arada soldaki ilk iki C atomunda boşta elektronlar kaldı. Bu elektronların da ortaklaşa kullanılması gerekir. C atomu son yörüngesinde 8 elektrona sahip olmalıdır. En sağdaki C atomu 3 elektronunu H ile paylaşırken, H atomunun da 3 elektronunu kullanmıştır. Böylece elektron sayısını 6’ya çıkarmıştır. Bu C atomu 4. Değerlik elektronunu solundaki C atomu ile paylaşırken onun 1 elektronunu kendisi kullanır. Böylece son yörüngesinde 8 elektrona sahip olur.


OrganikLws_S12I4


3 C atomunda toplam 4.3 = 12 değerlik elektronu bulunur. Bu değerlik elektronlarının 4 tanesi H ile paylaşılmıştır. Geriye 8 elektron kalır. Bu 8 elektrondan ikisi sağdaki iki C atomu arasında paylaşılır. Bu iki atom arasında tekli bağ oluşur. Geriye 6 elektron kalır. Bu 6 elektron soldaki 2 C atomu arasında paylaşılır. Bu şekilde C atomlarının son yörüngelerinde 8 elektron bulunurken H atomlarının son yörüngelerinde 2 elektron bulunur.

Böylece C3H4 bileşiği oluşmuş olur. Bileşiğin adı "Propin" dir.

Şimdi Bu bileşiğin yapı formülünü düzenleyelim.

Yapı formülünde karşılıklı her elektron çifti bir çizgi ile birleştirilir.

OrganikLws_S12I5


Bu bileşikte sol taraftaki iki C atomu arasındaki bağ derecesi 3, diğer atomlararası bağ derecesi 1'dir.

Örnek:

C2H6O bileşiğinin lewis gösterimini ve yapı formülünü yapalım.


C2H6O bileşiğinde C atomu 4 bağ, O atomu 2 bağ yapabilir. H atomu tek elektronlu olduğundan tüm bileşiklerinde 1 bağ yapabilir.

Buna göre lewis gösteriminde merkezde C atomları yer almalıdır.

OrganikLws_S12I6

Şimdi H atomlarını C atomlarının etrafına yerleştirelim.

OrganikLws_S12I7


Şimdi geriye kalan 1 H atomu ve 1 O atomunu koymalıyız. 

O atomu 2 bağ yapar, H atomu ise 1 bağ yapar. C atomunun önüne O atomunu yerleştiririz. O atomu 1 bağ C atomu ile 1 bağ H atomu ile yapacaktır.

Bu şekilde tüm atomların son enerji düzeylerindeki orbitallerinde 8 elektron bulunacaktır.

OrganikLws_S12I8


Şimdi yapı formülü çizelim.

OrganikLws_S12I9


Yukarıdaki formülden 1 karbon atomuna 3 H, 1 C atomuna 2 H ve 1 OH bağlandığı görülmektedir. O halde bu bileşiğin formülü,

CH3CH2OH şeklinde de gösterilir. Bu gösterim 1. C atomuna 3 H, 2. C atomuna 2 H bağlandığını ve en son O ve H nin yerleştiğini gösterir.

Bu şekildeki gösterim yukarıda çizdiğimiz yapı formülünü çıkarır.


Organik Bileşiklerin Lewis Yapısı-1
SANATSAL BİLGİ

22/11/2017

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI