ELEKTROKİMYA ÇÖZÜMLÜ SORULAR

12. Sınıflar kimya dersi. Yükseltgenme – indirgenme, elektrot potansiyeli, redoks tepkimelerinin denkleştirilmesi ve elektroliz konularını kapsayan çözümlü test.Soru – 1 

MnO2 + Al → Mn + Al2O3

Tepkimesinde girenler kısmında kaç tane Al atomu gereklidir.

A) 1                            B) 2                  C) 3

D) 4                            E) 6


Soru – 2 

Zn + CuSO4 → ZnSO4 + Cu

Ag + 2HNO3 → AgNO3 + NO2 + H2O


Tepkimelerinde yükseltgen element çifti aşağıdakilerden hangisidir?

A) Zn, N

B) Cu, N

C) Cu, Ag

D) O, N

E) Zn, Ag


Soru – 3 

NaAsO3 bileşiğinde As elementinin yükseltgenme basamağı kaçtır?

A) 1                            B) 2                    C) 3

D) 4                            E) 5


Soru – 4 

Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO + H2O

Tepkimesi en küçük tamsayılarla denkleştirilirse NO nun katsayısı kaç olur?

A) 1                       B) 2                     C) 3

D) 4                       E) 5


Soru – 5 

H2SO3 + I2 + H2O → H2SO4 + HI

Denkleştirilmemiş redoks tepkimesinin indirgenme yarı tepkimesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) S+4 + 2e- → S+6

B) S+4 → S+6 + 2e-

C) I0 + e- → I-1

D) I02 + 2e- → 2I-1

E) 2I0 + 2e- → 2I-1


Soru – 6 

Zn+2 + 2e- → Zn    E0 = -0,76 

Cu+2 + 2e- → Cu    E0 = 0,34


Yukarıda indirgenme – yükseltgenme yarı tepkimesi ve indirgenme standart gerilimleri verilen elementlerin standart hücre gerilimi kaç volttur?

A) 1,1                         B) – 1, 1                      C) 0,426

D) – 0,426                   E) 2,2


Soru – 7 

Fe+2 + 2e- → Fe+2      E0 = - 0,04 V

Cu+2 + 2e-→ Cu          E0 = 0,34 V

Cr+3 + 3e- → Cr          E0 = - 0,74 V

Yukarıda bazı elementlerin standart indirgenme potansiyelleri verilmiştir.

Buna göre;

1 - Fe + Cu+2 → Fe+2 + Cu

2 – 3Cu + 2Cr+3 → 3Cu+2 + 2Cr

3 – 3Fe + 2Cr+3 → 3Fe+2 + 2Cr


Tepkimelerinden hangileri istemli olarak gerçekleşir.

A) Yalnız I

B) I ve II

C) Yalnız III

D) II ve III

E) I, II ve III


Soru – 8 

X, Y ve Z elementlerinin elektron verme eğilimleri;

X > Y > Z şeklindedir.

Buna göre;

I- X ile Y elementlerinin bulunduğu istemli bir redoks tepkimesinde X elektron verir, Y elektron alır.

II- Y ile Z arasında istemli bir tepkime oluşursa Z elektron verir, Y elektron alır.

III- X in indirgenme yarı potansiyeli, Z nin indirgenme yarı potansiyelinden küçüktür.


Yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I

B) I ve II

C) I ve III

D) II ve III

E) I, II ve III


Soru – 9 

Bir pil hücresinde gerçekleşen redoks tepkimesi aşağıdaki şekildedir.

Zn + 2Ag+ → Zn+2 + 2Ag

İndirgenme standart potansiyelleri aşağıdadır.

Zn+2 + 2e- → Zn     E0 = - 0,76 V

Ag+ + e- → Ag        E0 = + 0,80 V


Çözeltilerdeki Zn+2 derişimi 0,5 M, Ag+ derişimi 1,8 M olduğuna göre pilin hücre potansiyeli kaç Volttur?


A) 1, 57              B) 1,58                C) 1,59

D) 1, 60              E) 1, 62


Soru – 10 

Ni ve Zn elementlerinin indirgenme standart gerilimleri aşağıdaki gibidir.

Ni+2 + 2e- → Ni          E0 = - 0,25 V

Zn+2 + 2e- → Zn        E0 = - 0,76 V

 

Bu elementlerin redoks tepkimesinde Zn+2 derişimi 0,3 M, Ni+2 derişimi 1,5 M olduğuna göre hücre gerilimi kaç Volttur?


A) 1,5                       B) 1,2                  C) 0,98

D) 0,61                     E) 0,55


Soru – 11 

AgNO3 çözeltisinin elektroliz işleminde katotta meydana gelen tepkime,

Ag + e- → Ag şeklindedir.

Bu elektroliz devresinde akım şiddeti 12 amperdir. Devrede 1,5 saat sonra açığa çıkan Ag miktarı kaç gramdır?

(Ag = 106,4)

A) 110,8                      B) 106,42                   C) 92,56

D) 71,45                      E) 67,36


Soru – 12 

Birbirlerine seri bağlanmış elektroliz kaplarının katotlarında aşağıdaki tepkimeler gerçekleşmektedir.

X+ + e- → X

Y+3 + 3e- → Y

Buna göre 1. Kapta 15,6 gram X biriktiğinde 2. Kapta biriken Y miktarı kaç gramdır?

(X= 84,5 Y = 45)

A) 1,5                             B) 2,2                   C) 2,7

D) 3,2                             D) 3,5


Elektrokimya Testi ÇözümleriSANATSAL BİLGİ

20/09/2017

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI