ELEKTROT POTANSİYELİ ÇÖZÜMLÜ SORULAR

12. Sınıflar ve lys kimya konusu. Standart hücre potansiyelinin hesaplanması. Galvanik hücrelerde anot ve katot tepkimeleri. Çözümlü sorular.Örnek -1:

Bakır ve gümüş elementlerinin yarı indirgenme tepkimeleri ve standart elektrot potansiyelleri aşağıda verilmiştir.

Cu+2 + 2e- → Cu    E0 = +0, 340 V

Ag+ + e- → Ag       E0 =+ 0,800 V


Bu elementlerle oluşturulan galvanik bir hücre için;

A) Anot ve katotta meydana gelen reaksiyonlar hangileridir?

B) Bu sistemin standart hücre potansiyeli kaç V’tur?


Çözüm:

A) 

İndirgenme olayları katotta meydana gelir. Standart indirgenme potansiyeli büyük olan Ag elementinin indirgenmesi gerekir. Katotta gerçekleşen tepkime;

Ag+ + e-  → Ag tepkimesidir. 

Anotta gerçekleşen tepkime ise;

Cu → Cu+2+ 2e-  tepkimesidir.


Bu tepkimeleri alt alta yazıp denkleştirecek olursak;

2Ag+ + 2e- + Cu→ 2Ag + Cu + 2e


B) Standart hücre potansiyeli, katot ve anot elektrotları arasındaki potansiyel farkıdır.

E0 = Ekatot – Eanot 

E0 = 0,800 – 0,340 

E0 = 0,800 – 340 = 0,46 V


Örnek -2:

Bakır ve çinko metallerinin indirgenme yarı tepkimeleri aşağıda verilmiştir. 

Cu2+ + 2e- → Cu      E0 = 0,34 V

Zn+2 + 2e- → Zn      E0 = - 0, 763 V


Bu elementlerle oluşturulan galvanik bir hücre için;  

A) Anot ve katotta gerçekleşen tepkimeler hangileridir?

B) Standart hücre gerilimi kaç volttur?


Çözüm:

A) 

Cu elementinin standart indirgeme potansiyeli daha büyük olduğundan Cu elementi indirgenecektir. İndirgeme olayı katotta meydana gelir. Katotta gerçekleşen olay;

Cu2+ + 2e- → Cu tepkimesidir. Anotta geçekleşen olay ise;

 Zn → Zn+2 + 2e- tepkimesidir.


B) 

Standart hücre potansiyeli katot ve anot elektrodları arasındaki farktır.

E0 = Ekatot – Eanot

E0 = 0,340 – (- 0, 763)

E0 = 1,103 V


Örnek -3:

Krom ve kurşun elementlerinin indirgenme yarı tepkimeleri aşağıda verilmiştir.

Pb+2 + 2e- → Pb      E0 = – 0,126 V

Cr+3 + 3e- → Cr       E0 = - 0, 744 V


Elektrokimyasal bir hücrede istemli gerçekleşen bir tepkime için;

A) Anot ve katotta gerçekleşen tepkimeler hangisidir?

B) Sistemin standart hücre gerilimi kaç volttur?


Çözüm:

Pb elementinin standart indirgeme potansiyeli daha büyük olduğundan Pb elementi indirgenecektir. İndirgeme olayı katotta gerçekleşir.

Pb+2 + 2e- → Pb

Anotta gerçekleşen olay yükseltgenme tepkimesidir.

Cr → Cr+3 + 3e-


B) Sistemin standart hücre gerilimi katot ve anot elektrotları arasındaki fark olacaktır.

Ehücre  = Ekatot – Eanot

Ehücre = - 0,126 – ( - 0,744)

Ehücre = 0,618 V


Elementlerin indirgenme yarı potansiyeli değil de yükseltgenme yarı potansiyeli verilirse bu kez yükseltgenme yarı potansiyeli yüksek olan element yükseltgenecektir.


Örnek - 4:

Al ve Ni elementleri için yükseltgenme yarı tepkimesi aşağıda verilmiştir.

Al → Al+3 + 3e-        E0 = 1,66 V

Ni → Ni+2 + 2e-        E0 = 0,25 V


Bu elementler arasında oluşan tepkime istemli bir tepkime olduğuna göre, tepkimenin gerçekleştiği hücrenin standart hücre gerilimi kaç V’tur.

Çözüm:

Bu tepkimede indirgenme yarı potansiyeli değil de yükseltgenme yarı potansiyeli verilmiştir.

Yükseltgenme yarı potansiyeli daha yüksek olan element yükseltgenir, yükseltgenme yarı potansiyeli düşük olan element indirgenir.

Tepkime istemli olduğundan katotta,

Ni+2 + 2e-  → Ni tepkimesi gerçekleşmiştir. Anotta ise;

Ag → Ag+3 + 3e-  tepkimesi oluşmuştur.


Oluşan tepkimenin denk hali

2Al + 3Ni+2 → 2Al+3 + 3Ni şeklindedir.


Standart hücre potansiyelini aşağıdaki şekilde bulabiliriz.

E0 = Eanot – Ekatot

E0  = 1, 66 – 0, 25

E0 = 1, 41 V


Elektrot Potansiyeli Konu Anlatımı

Nernts Eşitliği ve HesaplamalarıSANATSAL BİLGİ

03/09/2017

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI