ELEMENTLERİN SINIFLANDIRILMASI

9. Sınıflar ve ygs kimya konusu. Elementlerin periyodik tablodaki yerlerine göre sınıflandırılmaları. Konu anlatımı.


Elementler, fiziksel ve kimyasal özelliklerinin daha kolay incelenebilmesini sağlamak amacıyla 4 gruba ayrılmıştır. Bunlar metaller, ametaller, yarı metaller ve soygazlardır.


Metaller

Kullandığımız hemen her eşyada metal parçalar bulunmaktadır. Metaller özellik ve ekonomik değerlerine göre gerekli yerlerde kullanılır. Örneğin elektriği en iyi altın iletir fakat bu metal kolay bulunamaz ve çok pahalıdır. Bu nedenle iç tesisatlarda, iletkenliği altına en yakın olan bakır metali kullanılır. Havaii hatlarda bu durum da değişir. Havaii hatlar km’lerce uzun olduğundan bakır bu ihtiyacı karşılayamaz. Bakır yerine alüminyum kullanılır.

Metaller kimyasal tepkimelere girme isteklerine göre; aktif metaller, yarı soy metaller ve soy metaller olmak üzere üçe ayrılır. Aktif metallerin kimyasal tepkimeye girme istekleri en fazladır. Bu metaller doğada genellikle bileşikleri halinde bulunurlar. Örneğin Na elementi bir aktif metaldir. Bu element doğada genellikle NaCl bileşikleri halinde bulunur. Yarı soy metallerin tepkimeye girme yatkınlığı aktif metallere göre daha azdır. Soy metaller ise son derece sınırlı şartlar altında tepkimeye girerler.

Metallerin Ortak Özellikleri

1- Kimyasal tepkimelerde elektron vererek pozitif yüklü katyon durumuna geçerler.

2- Isı ve elektriği iyi iletirler. Tel ve levha haline getirilebilirler.

3- Civa dışında tüm metaller oda sıcaklığında katı halde bulunur. Civanın erime sıcaklığı – 39 °C dir.

4- Yumuşak yapılı, parlak bir görünüme sahiptirler.

5- Doğada tek atomlu veya bileşikleri halinde bulunabilirler.

6- Erime ve kaynama noktaları yüksektir.

7- Yoğunlukları yüksektir.

8- Metaller oksijen ile tepkimeye girerek metal oksitleri, su ile tepkimeye girerek bazları oluştururlar.

9- Çoğu metal asitlerle tepkimeye girerek tuz ve hidrojen gazı oluşturur.

10- Metaller ametallerle iyonik bağlı bileşikler oluştururlar. Metaller kendi aralarında bileşik oluşturamazlar. Metaller birbiri ile yüksek ısıda karıştırılarak alaşımlar elde edilir.


Periyodik_Tablo


Ametaller

Ametaller hayatımızla en fazla içli dışlı olan elementlerdir. Her gün soluduğumuz havada bulunan oksijen ve azot ametaldir. Yine suyun yapısında bulunan hidrojen ve oksijen elementleri de birer ametaldir.

Ametallerin Ortak Özelliği

1- Metallerle tepkimeye girerek iyonik bağlı bileşikleri oluştururlar. Bu bileşiklerde elektron vererek negatif yüklü iyon (anyon) durumuna geçerler. Kendi aralarında ise kovalent bağlı bileşikler oluştururlar.

2- Isı ve elektriği iyi iletmezler (Grafit dışında). Kırılgan bir yapıda olup tel ve levha haline getirilemezler.

3- Mat bir görünüme sahiptirler.

4- Erime ve kaynama noktaları düşüktür.

5- Moleküler yapıda bulunurlar. O2, H2, N2, P4 gibi.Yarı Metaller

Bu elementler metal ve ametal arasında bir geçiş özelliği taşırlar. Hem metalik hem de ametalik özellikler taşırlar.

Bu metaller genellikle kristal yapıda bulunurlar. Isı ve elektrik iletkenlikleri vardır. Ancak ısı ve elektriği metaller kadar iyi iletmezler.

Bor, Silisyum ve germanyum bu metallere örnek verilebilir.


Soygazlar

Periyodik tablonun 8A grubunda yer alan elementlerdir. Bu elementlerin atomlarının son enerji düzeyleri doludur. Bu nedenle bu atomlar kararlı yapıdadır.

Soygazların Ortak Özellikleri

1- Son enerji düzeyleri dolu olduğundan bileşik oluşturmazlar. 

2- Doğada tek atomlu halde bulunurlar.

3- Oda koşullarında gaz halinde bulunurlar.

4- Erime ve kaynama noktaları çok düşüktür.


Periyodik ÖzelliklerSANATSAL BİLGİ

16/05/2017

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
YORUMLAR
theneouwn
hocam sağolun performans ödevim vardı. Ancak bu yazı eksik midir ? Tam puan alırmıyım :D
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI