ENTALPİ DEĞİŞİMİ SORULAR

12. sınıflar kimya dersi, entalpi değişimi konusu. Sıcaklık değişiminden entalpinin bulunması. Entalpiden mol sayısının bulunması ve Hess Kanunu ile ilgili çözümlü sorular.


Soru – 1 

N2 + O2 → 2NO       ΔH = +180 kJ

2NO + O2 → 2NO2     ΔH = - 113 kJ

Yukarıdaki tepkimelere göre;

 N2 + 2O2 → 2NO2

Tepkimesinin entalpisi kaç kJ dür?

A) -125                B) – 96                C) -67

D) 140                 E) 67


Soru – 2 

Bir kalorimetre kabında 24 g CH3OH yakılıyor ve CH3OH 1 kg suyun sıcaklığını 10 dereceden 70 dereceye çıkarıyor.

Buna göre hacimde değişme olmayacağı varsayılırsa 1 mol CH3OH nin yakılmasıyla sistemde meydana getireceği enerji değişimi kaç joule’dür?

(csu = 1 cal/g °C, 1 cal = 4,18 joule)

A) 655               B) 248              C) – 334

D) – 248            E) 3345


Soru – 3 

C2H5OH bileşiğinin yanma tepkimesi aşağıdaki gibidir.

C2H5OH + 3O2 → 2CO2 + 3H2O

C2H5OH bileşiğinin standart oluşum entalpisi – 278 kJ, CO2’in standart oluşum entalpisi – 394 kJ, H2O’nun standart oluşum entalpisi – 242 kJ’dür.

Buna göre 69 g C2H5OH bileşiği yeterince O2 ile yakıldığında sistemde meydana gelen entalpi değişimi kaç kJ dür?

(C = 12, H = 1, O = 16)

A) 2418                B) – 1854                C) – 948

D) 948                  E) 1854


Soru – 4 

25,6 gram SO2 yeterli miktarda O2 ile reaksiyona girerek SO3 oluşuyor. Tepkime sonucunda 79,2 kJ ısı açığa çıktığına göre SO3’ün molar oluşum entalpisi kaç kJ’dür?

(S = 32 g, O = 16 g)

A) – 398                 B) – 324               C) - 268

D) – 245                 E) – 198 


Soru – 5 

ΔHSO3 = - 396 kJ

ΔH2O = - 242 kJ


SO2 + H2O → SO3 + H2              ΔH = 143 kJ

Olduğuna göre SO2’in molar oluşum entalpisi kaç kJ’dür?

A) -196               B) – 245                  C) – 297

D) 245                E) 297


Soru – 6 

C3H8 + 5O2  → 3CO2 + 4H2O          ΔH = - 2046 kJ

Tepkimesine göre 38 g C3H8, 64 g O2 ile reaksiyona girerse 818,4 kJ ısı enerjisi açığa çıkıyor. Buna göre;

I. 20,4 g C3H8 artmıştır.

II. 1,5 mol su oluşmuştur.

III. O2’nin tamamı tükenmiştir.

İfadelerinden hangileri doğrudur?

(C = 12, H = 1, O = 16)

A) Yalnız I                     B) Yalnız II                   C) I ve II

D) I ve III                     E) I, II ve III


Soru – 7 

2C2H6 + 7O2 → 4CO2 + 6H2O               ΔH = - 4520 kj

Yukarıdaki tepkimeye göre bir miktar C2H6 gazı yakılırsa 1130 kJ ısı enerjisi açığa çıkıyor.

Buna göre yakılan C2H6 gazı normal koşullarda kaç litredir?

A) 44,8                  B) 22,4               C) 11,2

D) 5,6                    E) 2,24


Soru – 8 

Bir X bileşiğinin 0,75 molünün yakılmasıyla elde edilen ısı, 0 °C deki 1,5 kg suyun sıcaklığını 100 °C ye çıkardığına göre, bu bileşiğin molar yanma ısısı kaç kJ’dür?

(csu = 1, 1 cal = 4,18 J)

A) – 836                 B) – 918                   C) – 1024

D) – 1275               E) – 1500


Soru – 9 

2NH3 → N2 + 3H2             ΔH = +92

2H2O → 2H2 + O2             ΔH = 572

N2 + O2 → 2NO                ΔH = - 180 


Yukarıdaki tepkime denklemlerine göre,

 4NH3 + 5O2 → 4NO + 6H2

Tepkimesinin entalpisi kaç Joule’dür?

A) – 2756                 B) – 2318                C) – 1892 

D) – 1436                 E) – 1124


Soru – 10 

Entalpi_t1s10


Yukarıdaki tepkime grafiğine göre,


I. Tepkime ekzotermik bir tepkimedir.

II. Tepkime denklemi A2 + 4B → 2AB2 şeklindedir.

III. Tepkime sırasında dışarıdan 160 kJ enerji alınır.

IV. Tepkime ters çevrilirse ürünlerin enerjisi artar.

İfadelerinden hangileri doğrudur?


A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve III

D) II ve III

E) I ve IV


Entalpi Değişimi ÇözümleriSANATSAL BİLGİ

02/03/2018

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
YORUMLAR
ısımsız
mükemmel
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI