FONKSİYONEL GRUP ÇÖZÜMLÜ SORULAR

12. sınıflar kimya dersi fonksiyonel gruplar konusu. Fonksiyonel grup çeşitleri. Alkillerin fonksiyonel gruplarla yaptıkları bileşikler. Çözümlü test.Soru – 1 

I. – OH  → Hidroksi grubu

II. –COOH  → Karbonil grubu

III. RCO –  → Açil grubu

IV. – NH2 → Nitro grubu

Yukarıda bazı fonksiyonel gruplar ve adlandırılmaları verilmiştir.

Bu adlandırmalardan hangileri doğrudur?

A) Yalnız I                B) I ve II           C) I ve III

D) II ve IV               E) I, II ve III


Soru – 2 

R – COOH şeklindeki bir bileşik aşağıdaki organik bileşik sınıflarından hangisine aittir?

A) Alkanlar                 B) Alkiller                C) Aminler

D) Halojenürler           E) Karboksilik asitler


Soru – 3 

Alkanlardan iki Hidrojen atomunun çıkarılmasıyla meydana gelen köklere ne ad verilir?

A) Alkinler                 B) Alkenler             C) Alkiller

D) Aromatikler           E) Alkiniller


Soru – 4 

FncGrup_T1S4


Yukarıdaki bileşik aşağıdakilerden hangi sınıfa girer.

A) Aromatikler

B) Hidrokarbonlar

C) Ketonlar

D) Alkoller

E) Halojenürler


Soru – 5 

FncGrup_T1S5


Yukarıdaki bileşik aşağıdakilerden hangisinde doğru adlandırılmıştır?


A) Propanol

B) Etanol

C) Bütanol

D) Hekzanol

E) Metil alkol


Soru – 6 

FncGrup_T1S6


Yukarıdaki bileşik aşağıdakilerden hangi sınıfa girer?

A) Eterler

B) Alkoller

C) Ketonlar

D) Aldehitler

E) Karboksilik asitler


Soru – 7 

FncGrup_T1S7


Yukarıdaki bileşik aşağıdaki bileşik sınıflarından hangisine girer?

A) Alkoller

B) Eterler

C) Aldehitler

D) Ketonlar

E) Aminler


Soru – 8 

CH3 – CH2 – COOH 

Yukarıda yapı formülü verilen bileşik aşağıdakilerden hangi sınıfa girer?

A) Alkoller

B) Karboksilik asit

C) Aminler

D) Aminoasitler

E) Eterler


Soru – 9 

CH3 – CH2 – NH2 

Yukarıda yapı formülü verilen bileşik aşağıdaki bileşik sınıflarından hangisinde yer almaktadır?

A) Aminoasitler

B) Eter

C) Nitro grubu

D) Aminler

E) Aldehitler


Soru – 10 

CH3 – CH2 – CH2 – CH2 – CN 

Yukarıda yapı formülü verilen bileşik aşağıdakilerden hangi gruba girer?

A) Siyano

B) Aldehitler

C) Ketonlar

D) Açil grubu

E) Nitro grubu


Soru – 11 

Karboksilik asitlerden OH grubunun çıkarılmasıyla oluşan fonksiyonel grup aşağıdakilerden hangisidir?

A) Amino grubu

B) Açil grubu

C) Karbonil grubu

D) Hidroksi grubu

E) Siyano grubu


Soru – 12 

CH3 – CH2 – I bileşiğinin adı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bütan İyodür

B) Metil İyodür

C) Etil İyodür

D) Pentan iyodür

E) Karbon İyodür


Soru – 13 

Bir alkil grubuna birden fazla OH bağlanmasıyla meydana gelen bileşiklerin genel adı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mono alkol

B) Seconder alkol

C) Tersiyer alkol

D) Çoklu alkol

E) Polialkol


Soru – 14

Yapısında 3 adet alkil bulunan hidroksi bileşiklerinin genel adı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Monoalkoller

B) Tersiyer alkoller

C) Triple alkoller

D) Sekonder alkoller

E) Primer alkoller


Soru – 15 

FncGrup_T1S15


Yukarıdaki bileşiğin adı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Metil keton

B) Bütanal

C) Propanal

D) Metil, propil keton

E) Etil, metil keton


Fonksiyonel Grup Test ÇözümleriSANATSAL BİLGİ

15/12/2017

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI