FONKSİYONEL GRUP TEST ÇÖZÜMLERİ

12. sınıflar organik kimya konusu. Alkiller ve fonksiyonel gruplar. Fonksiyonel grupların alkillere bağlanmasıyla oluşan bileşikler ile ilgili çözümlü soruların çözümleri.Çözüm – 1 

I ve III nolu adlandırmalar doğrudur.

-COOH, Karboksil grubudur.

NH2, amino grubudur.

Doğru cevap C seçeneği.


Çözüm – 2 

-COOH karboksilik asittir. Bu kökün alkillere bağlanmasıyla karboksilik asit sınıfı bileşikler meydana gelir.

Doğru cevap E seçeneği.


Çözüm – 3 

Alkanlardan 1 H atomu çıkarılmasıyla oluşan bileşikler alkillerdir. Alkillerden 1 H atomu çıkarılmasıyla meydana gelen bileşikler ise alkenlerdir. Alkenler alkanların 2 H atomu eksilmiş halidir.

Doğru cevap B seçeneği.


Çözüm – 4 

Bütan bileşiği kapalı formülü C4H10 olan bir alkandır. Bu bileşikten bir H atomu ayrılırsa butil adı verilen alkil grubu oluşur. Butile halojen olan Br atomu eklenirse oluşan bileşik alkillerle halojenlerin bileşiği olur. Alkillerin halojenlerle oluşturduğu bileşikler alkil halojenürler olarak adlandırılır.

Doğru cevap E seçeneği.


Çözüm – 5 

C2H5 etil köküdür. Bu köke bir OH eklenirse, C2H6O bileşiği oluşur. Oluşan bileşik etil alkol veya etanol olarak adlandırılır.

Doğru cevap B seçeneği.


Çözüm – 6

Bileşik CH3OCH3 şeklindedir. Bu yapıdan iki metil köküne bir O atomunun bağlandığını görebiliriz.

R – O fonksiyonel grubu alkoksi olarak adlandırılır. Bu yapının bir alkile bağlanmasıyla oluşan bileşikler eterler sınıfına girer.

CH3OCH3 bileşiği dimetil eter olarak adlandırılır.

Doğru cevap A seçeneği.


Çözüm – 7

FncGrupT1C7


Şekildeki grup karbonil grubu olarak adlandırılır. Bu gruba bir alkil bağlanırsa aldehitler, iki alkil bağlanırsa ketonlar oluşur.

Soruda verilen bileşiğin adı etanaldır ve bir alkile bir karbonil bağlandığı için aldehitler sınıfına girer.


Doğru cevap C seçeneği.


Çözüm – 8 

CH3CH2COOH bileşiği C2H5 etil köküne – COOH (karboksil) grubunun eklenmesiyle oluşmuştur. Alkillere – COOH fonksiyonel grubunun bağlanmasıyla karboksilik asit sınıfı bileşikler oluşur.

CH3CH2COOH bileşiği adı popanoik asit olan bir karboksilik asittir.

Doğru cevap B seçeneği.


Çözüm – 9 

CH3 – CH2 – NH2 

Bileşiği etil (C2H5) köküne amino grubu (NH2) nun getirilmesiyle oluşturulmuştur. Bileşik etil amin olarak isimlendirilir. –NH2 grubunun alkillerle bağ yapmasıyla oluşan bileşikler aminler olarak sınıflandırılır.

Doğru cevap D seçeneği.


Çözüm – 10 

-CN siyano grubu olarak adlandırılır. Bu grubun alkillere bağlanmasıyla siyano grubu bileşikler oluşur.


CH3 – CH2 – CH2 – CH2 – CN 

Bileşiği butil köküne siyano grubunun bağlanmasıyla oluşmuştur.

Doğru cevap A seçeneği.


Çözüm – 11 

Karboksilik asitlerden OH çıkarılmasıyla RCO – Kökü oluşur. Bu kök açil grubu olarak adlandırılır.

Doğru cevap B seçeneği.


Çözüm – 12 

C2H5 kökü etildir. Bu bileşiğe bir halojen olan iyot atomunun bağlanmasıyla oluşan bileşiğin adı etil iyodürdür.

Doğru cevap C seçeneği.


Çözüm – 13 

Bir alkil grubuna bir OH kökü bağlanırsa monoalkol oluşur. Birden fazla OH kökünün bağlanmasıyla oluşan alkollere polialkoller adı verilir.

Doğru cevap E seçeneği.


Çözüm – 14 

Yapısında bir adet alkil bulunan bileşiklere monoalkoller, iki adet alkil kökü bulunan bileşiklere sekonder alkoller, üç adet alkil bulunan bileşiklere tersiyer alkoller adı verilir.

Doğru cevap B seçeneği.


Çözüm – 15 

FncGrupT1C15


Bileşiğinde karbonil grubu bir metil ve bir propil ile bağ yapmıştır. Karbonil grubunun birden fazla alkil kökü ile bağlanmasıyla keton adı verilen bileşikler oluşur.

Yukarıdaki bileşik metil, propil ketondur.

Doğru cevap D seçeneği.


Fonksiyonel Grup Test Soruları

Fonksiyonel Gruplar Konu Anlatımı
SANATSAL BİLGİ

15/12/2017

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI