GAZLAR ÇÖZÜMLÜ SORULAR

9. Sınıflar ve Lys kimya dersi, gazlar konusu. Gaz yasları, açık hava basıncı, mol kavramı ile ilgili çözümlü test.Soru – 1

1,5 mol CO2 gazındaki atom sayısı kaçtır?

A) 3.1023                          B) 8.1023                   C) 27,09.1023 

D) 6,02.1024                     E) 3,01.1024 


Soru – 2

3 mol XO gazı 84 g olduğuna göre X elementinin 1 molünün ağırlığı kaç g’dır?

(O = 16 g/mol)

A) 32                        B) 28                     C) 20

D) 16                        E) 12


Soru – 3

X kabında bulunan bir gazın basıncı 3,8 atm dir. Bu gaz mol sayısı ve sıcaklığı değiştirilmeden 19 L lik bir kaba alındığında basıncı 6 atm oluyor.

Buna göre X kabının hacmi kaç L’dir?

A) 20                       B) 30                    C) 35

D) 40                       E) 45


Soru – 4

15 ° sıcaklıkta 45 hacminde bir kapta bulunan gazın basıncı 4 atm’dir.

Bu gazın sıcaklığı ve mol sayısı değiştirilmeden 24 L lik bir kaba alınması halinde basıncı ne olur?

A) 9,5                               B) 9                        C) 8,75

D) 7,5                               E) 7


Soru – 5

47 °C deki V hacmindeki gazın sıcaklığı 137 °C ye çıkarılınca hacmi 20,5 L oluyor.

Basınç ve mol sayısında değişim olmadığına göre V hacmi kaç L’dir?


A) 18                       B)16                    C) 12

D) 10                       E) 8

Soru – 6

290 K sıcaklığında bir gazın basıncı 7,25 atm dir.

Gazın mol sayısı ve hacmi değiştirilmeden sıcakığı 400 K değerine çıkarılırsa basıncı kaç atm olur?

A) 10                          B)12                          C) 13

D) 15                          E) 18


Soru – 7

200 K sıcaklığındaki bir gazın hacmi 30 L, basıncı 6 atm dir. Bu gazın sıcaklığı 300 K çıkarılıyor ve ardından hacmi 20 L ye düşürülüyor.

Son durumda gazın basıncı kaç atm olur?

A) 7,5                          B) 9                      C) 9,75

D) 12                          E) 13,5

Soru – 8 

-33 °C derecede bir gazın hacmi 48 L, basıncı 2,4 atm dir. Bu gazın sıcaklığı 127 ° C ye, hacmi 60 L ye çıkarılıyor.

Son durumda gazın basıncı kaç atm olur?

A) 3,2                            B) 3,6                           C) 4

D) 4,2                            E) 4,6


Soru – 9

Bir ucu kapalı cam boru civa ile dolduruluyor ve içi civa dolu bir kaba dikey olarak daldırılıp açık ucu bırakılıyor.

Deneyin yapıldığı ortamda hava basıncı 0,85 atm olduğuna göre civa yüksekliği kaç mm olur?

A) 755                          B) 748                            C) 694

D) 646                          E) 580Soru – 10

I – Gazların kinetik enerjisi sıcaklıkla doğru orantılı olarak artar.

II – Bir gazın mol sayısı ve basıncı değişmeden sıcaklığı 3 katına çıkarılırsa hacmi de 3 katına çıkar.

III – Bir gazın mol sayısı ve hacmi değişmeden sıcaklığı yarıya düşürülürse, basıncı da yarıya düşer.

IV – Bir gazın hacim ve basınç çarpımı arasında ters orantı vardır.

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Charles Yasası ile ilgilidir.


A) Yalnız I                       B) Yalnız II                        C) II ve II

D) I, II ve III                   E) III ve IV


Gazlar Test Çözümleri
SANATSAL BİLGİ

01/05/2017

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI